Záróvizsga felkészítő

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

 

A 2006/2007 tanév előtt felsőoktatási tanulmányokat megkezdett, és a mai napig záróvizsgát nem tett hallgatók a jelenleg hatályos felsőoktatási jogszabályok értelmében záróvizsgájukat 2018. szeptember 1-jéig tehetik le. Ezt követően záróvizsga letételére lehetőség nincs.
A záróvizsga felkészìtőre akkor is jelentkezhet, ha még nem rendelkezik az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával. 2018. szeptember 1-ig a záróvizsgát kell sikeresen teljesíteni. Az oklevélhez szükséges nyelvvizsga követelmény teljesítése később is lehetséges.

A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:

 1. Jelentkezési határidő a záróvizsgára: 2018. március 31.

  FIGYELEM! A határidő jogvesztő! Aki a határidőt elmulasztja, nem jelentkezik záróvizsgára, az záróvizsgára nem bocsátható.

 2. A záróvizsgára történő jelentkezés nyomtatványa letölthető (Neptun kóddal és jelszóval) az érintett szakgazda tanszékek honlapjáról a „Záróvizsga” fül alól.
  Például:
  https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/intezetek/gazd/zarov
 3. A kitöltött záróvizsga jelentkezési lapot 2018. március 31-ig kell eljuttatni nyomtatott vagy elektronikus formában a szakgazda tanszék részére. Az elérhetőségek a Tanulmányi Kommunikációs Csoport honlapján (https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/) megtalálhatók. Belépés Neptun kóddal és jelszóval.
 4. A 2006/2007 tanév előtt felsőoktatási tanulmányokat megkezdett, és az eddig záróvizsgát nem tett hallgatók esetében a 2018 júniusában megszervezendő záróvizsga az utolsó lehetőség arra, hogy záróvizsgát tegyenek! A Kodolányi János Főiskola Szenátusa által elfogadott tanév rendje értelmében a záróvizsga időszak 2018. június közepétől 2018. június 30-ig tart. Ezt követően záróvizsga szervezésére nem kerül sor. (Ezért is nagyon fontos a 2018. március 31-i jelentkezési határidő betartása!)
 5. A záróvizsga tételsorok elérhetők az érintett szakgazda tanszékek honlapján a „Záróvizsga” fül alatt.
  Például:
  https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/intezetek/gazd/zarov
 6. Tekintettel arra, hogy a 2006/2007 tanév előtt felsőoktatási tanulmányokat megkezdett, és az eddig záróvizsgát nem tett hallgatók esetében a 2018 júniusában megszervezendő záróvizsga az utolsó lehetőség, így annak megismétlésére, javítására, pótlására - sem egészségügyi állapotra, sem más egyéb indokra (például: sikertelen záróvizsga) történő hivatkozással- lehetőség nincs.

 

A Kodolányi János Főiskola minden olyan hallgatójának, aki a megadott tanév előtt kezdte meg tanulmányait, majd abszolutóriumot szerzett, de záróvizsgát még nem tett, két modulból álló felkészítő programot hirdet.

 

1. online modul Szakdolgozat elkészítése

 

Az online modul során lehetőség nyílik feleleveníteni a szakdolgozat írás legfontosabb módszertani követelményeit, a munka időbeli ütemezését, megismerni a választható témákat és konzulenseket. A résztvevők segítséget kapnak a szakdolgozati jelentkezéshez szükséges adminisztrációhoz, és a választott konzulens segítséget nyújt a szakdolgozata elkészítésében.

A modulhoz 1X8 online tanóra tartozik, ezt követően a kapcsolattartás a konzulenssel online történik.

 

 

2. modul Záróvizsga felkészítés

 

A felkészítés célja a záróvizsga menetének és szakmai tartalmának részletes megismerése. A felkészítés során lehetőség nyílik a főiskola oktatóival részletesen végigvenni a záróvizsga tételeket.

A modul 20 tanóra személyes konzultációból áll, amelyet 2X10 tanórában szervezünk szombati napokon. A konzultációs időpontok 2018. május 12-én és május 26-án  kerülnek megtartásra.

 

A két modul csak együttesen válaszható.

 

Tartósan külföldön élő érdeklődők a személyes konzultációs időpontokban online bekapcsolódhatnak az oktatásba.

 

A tanfolyam helyszíne:

 • Budapest: Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.


Jelentkezési határidő: 2018. március 31. éjfél. Meghosszabbítva!!!


A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a közlemény rovatba kérjük a ZÁRÓVIZSGA szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT, NEPTUNKÓDOT beírni. (Minta: ZÁRÓVIZSGA, Kiss Dóra, NEPTUNKÓD)

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

38.000,- Ft/fő

 

A jelentkezés módja:

1. tanfolyam díjának átutalása

2. online jelentkezési lap pontos kitöltése (Neptunkóddal, képzéskóddal kapcsolatban a toszfvar@kodolanyi.hu címen tud érdeklődni.)

Figyelem! 
A képzésen való részvétel jelentkező által történő lemondása esetén a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra pl. nem elégséges számú jelentkezés esetében, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: