Záróvizsga felkészítő

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

 

A 2006/2007 tanév előtt felsőoktatási tanulmányokat megkezdett, és a mai napig záróvizsgát nem tett hallgatók a jelenleg hatályos felsőoktatási jogszabályok értelmében záróvizsgájukat 2018. szeptember 1-jéig tehetik le. Ezt követően záróvizsga letételére lehetőség nincs.
A záróvizsga felkészìtőre akkor is jelentkezhet, ha még nem rendelkezik az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával. 2018. szeptember 1-ig a záróvizsgát kell sikeresen teljesíteni. Az oklevélhez szükséges nyelvvizsga követelmény teljesítése később is lehetséges.

A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:

 1. Jelentkezési határidő a záróvizsgára: 2018. március 31.

  FIGYELEM! A határidő jogvesztő! Aki a határidőt elmulasztja, nem jelentkezik záróvizsgára, az záróvizsgára nem bocsátható.

 2. A záróvizsgára történő jelentkezés nyomtatványa letölthető (Neptun kóddal és jelszóval) az érintett szakgazda tanszékek honlapjáról a „Záróvizsga” fül alól.
  Például:
  https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/intezetek/gazd/zarov
 3. A kitöltött záróvizsga jelentkezési lapot 2018. március 31-ig kell eljuttatni nyomtatott vagy elektronikus formában a szakgazda tanszék részére. Az elérhetőségek a Tanulmányi Kommunikációs Csoport honlapján (https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/) megtalálhatók. Belépés Neptun kóddal és jelszóval.
 4. A 2006/2007 tanév előtt felsőoktatási tanulmányokat megkezdett, és az eddig záróvizsgát nem tett hallgatók esetében a 2018 júniusában megszervezendő záróvizsga az utolsó lehetőség arra, hogy záróvizsgát tegyenek! A Kodolányi János Egyetem Szenátusa által elfogadott tanév rendje értelmében a záróvizsga időszak 2018. június közepétől 2018. június 30-ig tart. Ezt követően záróvizsga szervezésére nem kerül sor. (Ezért is nagyon fontos a 2018. március 31-i jelentkezési határidő betartása!)
 5. A záróvizsga tételsorok elérhetők az érintett szakgazda tanszékek honlapján a „Záróvizsga” fül alatt.
  Például:
  https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/intezetek/gazd/zarov
 6. Tekintettel arra, hogy a 2006/2007 tanév előtt felsőoktatási tanulmányokat megkezdett, és az eddig záróvizsgát nem tett hallgatók esetében a 2018 júniusában megszervezendő záróvizsga az utolsó lehetőség, így annak megismétlésére, javítására, pótlására - sem egészségügyi állapotra, sem más egyéb indokra (például: sikertelen záróvizsga) történő hivatkozással- lehetőség nincs.

 

A Kodolányi János Egyetem minden olyan hallgatójának, aki a megadott tanév előtt kezdte meg tanulmányait, majd abszolutóriumot szerzett, de záróvizsgát még nem tett, két modulból álló felkészítő programot hirdet.

 

1. online modul Szakdolgozat elkészítése

 

Az online modul során lehetőség nyílik feleleveníteni a szakdolgozat írás legfontosabb módszertani követelményeit, a munka időbeli ütemezését, megismerni a választható témákat és konzulenseket. A résztvevők segítséget kapnak a szakdolgozati jelentkezéshez szükséges adminisztrációhoz, és a választott konzulens segítséget nyújt a szakdolgozata elkészítésében.

A modulhoz 1X8 online tanóra tartozik, ezt követően a kapcsolattartás a konzulenssel online történik.

 

 

2. modul Záróvizsga felkészítés

 

A felkészítés célja a záróvizsga menetének és szakmai tartalmának részletes megismerése. A felkészítés során lehetőség nyílik az egyetem oktatóival részletesen végigvenni a záróvizsga tételeket.

A modul 20 tanóra személyes konzultációból áll, amelyet 2X10 tanórában szervezünk szombati napokon. A konzultációs időpontok 2018. május 12-én és május 26-án  kerülnek megtartásra.

 

A két modul csak együttesen válaszható.

 

Tartósan külföldön élő érdeklődők a személyes konzultációs időpontokban online bekapcsolódhatnak az oktatásba.

 

A tanfolyam helyszíne:

 • Budapest: Kodolányi János Egyetem Budapesti Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.


Jelentkezési határidő: 2018. március 31. éjfél.


A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a közlemény rovatba kérjük a ZÁRÓVIZSGA szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT, NEPTUNKÓDOT beírni. (Minta: ZÁRÓVIZSGA, Kiss Dóra, NEPTUNKÓD)

 

Minimális létszám: 10 fő

A képzés ára:

38.000,- Ft/fő

 

A jelentkezés módja:

1. tanfolyam díjának átutalása

2. online jelentkezési lap pontos kitöltése (Neptunkóddal, képzéskóddal kapcsolatban a toszfvar@kodolanyi.hu címen tud érdeklődni.)

Figyelem! 
A képzésen való részvétel jelentkező által történő lemondása esetén a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra pl. nem elégséges számú jelentkezés esetében, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről