Szépírói kurzus (kreatív írás)

Petőcz András, József Attila-, Márai-, UNESCO-, és Magyarország Babérkoszorúja-díjas író, a Kodolányi Főiskola főiskolai tanára szépírói kurzust hirdet minden érdeklődőnek, azoknak, akik közelebbről akarnak megismerkedni a próza-, a dráma-, vagy éppen a versírás szabályaival, titkaival. Mindazok számára, akik a tanfolyamon sikerrel vesznek részt, publikálási lehetőséget biztosítunk országos irodalmi folyóiratokban, vagy antológiákban.


A tanfolyam irányítója, Petőcz András, mintegy 35 önálló könyv szerzője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozatának elnöke, a Magyar PEN Club alelnöke, akinek műveit számos nyelvre lefordították már, így például angolra, franciára, németre, bolgárra, grúzra, lengyelre, románra. Művei közül az Idegenek, vagy a Másnap  című regényeket újabb és újabb kiadásokban olvashatjuk, ezek jelenleg is kaphatóak, számos verskötete szintén hozzáférhető, közülük a Palatinus kiadó gondozásában megjelent Az idegen arc születése című gyűjteményt ajánljuk az érdeklődőknek, illetve a 2016-ban megjelent A megvénhedt Isten című új verseket tartalmazó kötetet.


A képzés keretében a hallgató elsajátítja azokat az alapvető mesterfogásokat, amelyek segítségével kialakíthatja saját stílusát, és képes lehet igényes szépírodalmi mű, vers, novella, vagy akár regény megírására. Cél, hogy a kurzuson résztvevő megértse a különböző szépírói műnemek sajátosságait, érezze és értse, hogyan, milyen módon alkothat olyan szöveget, amellyel nem csupán az érzelmeit, gondolatait fejezheti ki meggyőzően, de képes lehet hatni is az olvasóra, vagyis olyan mű létrehozására tehet kísérletet, amely aztán megtalálhatja helyét napjaink irodalmi életében.
A kurzus célja az is, hogy új tehetségek megszületését segítse elő, így publikálási lehetőséget és felolvasásokat biztosít a hallgatók számára. A szépírói műhely alkotókörként is működik, ami azt jelenti, hogy a résztvevők beleszólást kaphatnak abba, milyen tematikával dolgozzon egy-egy csoport. A publikálási lehetőség az a rendszeresen megjelenő antológia, amely a kurzus legjobbjainak írásait tartalmazza. Ilyen volt a 2014-ben megjelent Csak egy mozdulat című antológia is.

 

A képzés moduljai:


„Szépírói műhely III. Líra”

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a költészet, a vers különböző megnyilvánulási formáit, a versírás alapvető szabályait, készség szinten elsajátítsák azt, valamint a gyakorlatban alkalmazni is tudják.

1. A versről általában
2. A klasszikus versforma
3. A magyaros verselés
4. A szabadvers
5. A képvers
6. Líra és epika
7. A lírai vers, és a szerző
8. Versírás megadott témára
9. Művek értékelése
10. Versírás szabadon választott témára
11. Művek bemutatása
12. Ki lehet költő?
13. A költő személyisége

 

„Szépírói műhely II. Próza és DramaturgiaBETELT!

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a prózaírás alapvető szabályait, valamint a próza és a dramaturgia, a dialóguskészítés közötti összefüggéseket, készség szinten elsajátítsák mindezt, valamint a gyakorlatban alkalmazni is tudják.

1. A prózaírás
2. Az elbeszélő és a dramaturg
3. A párbeszéd az elbeszélésben, valamint a színpadi műben
4. Dialógusok készítése
5. Jelenetek a szépprózában
6. Elbeszélői attitűd, filmforgatókönyv írása, novella adaptáció
7. A karakterek szerepe az elbeszélésben
8. Regényvázlat
9. Film és regény
10. A színpadi mű
11. Értékelés
12. Művek kiválasztása
13. Összefoglalás: film, színház, széppróza


„Szépírói műhely I. Próza” BETELT!

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a prózaírás alapvető szabályait, készség szinten elsajátítsák azt, valamint a gyakorlatban alkalmazni is tudják.

1. A prózaírás szabályai
2. Az én-elbeszélő
3. A narráció szerepe
4. Jelenet kontra leírás
5. A párbeszéd
6. Kompozíció
7. Szimbólum és metafora
8. Egyperces novella készítése
9. Én-novella készítése
10. Egy regény vázlatának készítése
11. Karakterformálás
12. A regényíró személye
13. Értékelés – művek kiválasztása

 

„Szépírói műhely I. (próza)”: hétfőnként 17:45-19:15

„Szépírói műhely II. (próza és dráma)”: hétfőnként 16:00-17:30

„Szépírói műhely III. (líra)”: keddenként 17:45-19:15


Óraszám: 30 tanóra/modul (kontakt tanóra+önálló alkotói tevékenység)

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 26., vasárnap éjfél

Tervezett indulás: 2018. szeptember eleje


A kurzusok távoktatás (Skype-os oktatás) formájában is elérhetők.


Képzés helyszíne:

  • Budapest: Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.


A kurzus indulásáról a jelentkezési határidő után fogunk tájékoztatást küldeni! 

 

Maximális létszám: 10 fő

A képzés ára:

29.900 Ft/modul

 

A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a SZÉPÍRÓ szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: SZÉPÍRÓ, Kiss Dóra)

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: