Mentálhigiéné prevenciós felkészítő pedagógusok számára

Képzés megnevezése: Mentálhigiéné prevenciós felkészítő pedagógusok számára

 

A képzés célja:

A továbbképzés célja megismertetni a résztvevőkkel:

– a mentálhigiéné alapfogalmait,

– a lelki egészségvédelem sajátos kompetenciáit,

– a megfelelő testi-lelki és társas fejlődést biztosító körülményeket, prevenciós technikákat.

Bemutatni az egészség-betegség korunk értelmezését, valamint az egyén-család- iskola-munkahely mentálhigiénéjének általános feladatait és irányzatait.

 

Megismertetni a prevenció szintjeit az egyén- család-közösség életében fellépő krízishelyzetek kapcsán.

 

További cél a résztvevők bevezetése:

– az önismeret folyamatába, a kapcsolatkezelési stratégiákba;

– a függőség okaiba, családi és társadalmi vonatkozásaiba, a függőség által befolyásoló szocializációs folyamatokba.

 

A képzés célcsoportja: Óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, pszichológus, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A mentálhigiéné alapfogalmai
  • Személyiségfejlesztés, önfejlesztés, változás
  • A mentálhigiénés prevenció alapfogalmai, a megelőzés szintjei
  • Fejlődés- és személyiség-lélektan alapjai
  • Mentálhigiéniai prevenciós és rehabilitációs tréning
  • A segítő hivatás kompetenciái mentális betegekkel
  • Függőségben élő szenvedélybetegek támogatása

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

Ismeri a mentálhigiénés tevékenységeket, valamint a mentálhigiéné kapcsolatát a humán területekkel és azok szolgáltatásaival.

 

Tudja az egyén-család- munkahely-közösségek mentálhigiénés problémáit és a megküzdés technikákat.

 

Ismeri a krízisfajtákat és az azokhoz kapcsolódó alapvető mentálhigiénés prevenció tevékenységeket.

 

Képes felismerni a testi-lelki fejlődés jegyeit, sajátosságait.

 

Legyen képes alapvető önismereti tevékenységekre.

 

Ismeri a szenvedélybetegekkel kapcsolatos bánásmódot, valamint a segítő kapcsolatok etikáját és rendszerét.

 

Képzés óraszáma, formája:

A 30 órás képzés 6 órás, személyes részvételt igénylő kontaktnappal kezdődik, ahol résztvevők megismerkednek a képzés tematikájával, és az elektronikus oktatóanyagot tartalmazó felület használatával. Ezt követően 24 órát szükséges eltölteni az e-learning felületen, amely végig vezeti a felhasználókat a képzés részletes tartalmán. A képzés folyamán a tutor segíti a résztvevőket a kitűzött tanulási célok elérésében és a követelmények teljesítésében. Ellenőrzi, figyelemmel kíséri a résztvevők önellenőrző tesztjeit, amennyiben szükségesnek látja tanácsot, segítséget ad.

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 2 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzéshez kapcsolódó fejlesztett tananyag elérhető:

Kurzus: Mentálhigiéné prevenciós felkészítő pedagógusok számára (Orosháza) (kodolanyi.hu)

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: