Szabadidőszervezés módszertana

Képzés megnevezése: Szabadidőszervezés módszertana

 

A képzés célja:

A szakmai továbbképzés célja a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó kulturális szakemberek felkészítése a különböző iskolán kívüli játék- és szabadidős tevékenységek kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére a 7-18 éves korosztály számára. Cél, hogy a módszertanilag felkészült szakemberek képesek legyenek az iskolán kívüli nevelés részeként nem rendszeresen ismétlődő, alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek (pl. kézműves tevékenység, mozgásos játékok, sportfoglalkozások, stb.) megvalósítására. A képzést sikeresen teljesítő szakember képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A szabadidőszervezés módszertana
  • Játékpedagógia a szabadidőszervezésben

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismeri:

  • az egyéni és csoportos szabadidős foglalkozások módszertanának alapjait
  • a játéknak a személyiségfejlődésben betöltött szerepét

 

A képzésben résztvevő képes:

  • az iskolán kívüli nevelés részeként az alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek szervezésére, vezetésére
  • alapvető tárgykészítő és mozgásos játékokok, tevékenységek vezetésére. (Azonban ezek művészi szinten történő oktatására cask további képzések elvégzésével lehet alkalmas vagy tovább irányítja a résztvevőket ilyen foglalkozásokra.)
  • a szabadidős programok szervezésénél a különféle játéktevékenységeket komplex módon beilleszteni a tevékenységlistába.
  • képes kellő nyitottsággal a munkáját és a tanulást, mint örömszerző felfedező tevékenységet szemlélni és olyanként a résztvevők elé állítani.

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom

 

Várható kezdési időpont: