Szabadidőszervezés módszertana

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

Képzés megnevezése: Szabadidőszervezés módszertana

 

A képzés célja:

A szakmai továbbképzés célja a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó kulturális szakemberek felkészítése a különböző iskolán kívüli játék- és szabadidős tevékenységek kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére a 7-18 éves korosztály számára. Cél, hogy a módszertanilag felkészült szakemberek képesek legyenek az iskolán kívüli nevelés részeként nem rendszeresen ismétlődő, alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek (pl. kézműves tevékenység, mozgásos játékok, sportfoglalkozások, stb.) megvalósítására. A képzést sikeresen teljesítő szakember képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A szabadidőszervezés módszertana
  • Játékpedagógia a szabadidőszervezésben

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismeri:

  • az egyéni és csoportos szabadidős foglalkozások módszertanának alapjait
  • a játéknak a személyiségfejlődésben betöltött szerepét

 

A képzésben résztvevő képes:

  • az iskolán kívüli nevelés részeként az alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek szervezésére, vezetésére
  • alapvető tárgykészítő és mozgásos játékokok, tevékenységek vezetésére. (Azonban ezek művészi szinten történő oktatására cask további képzések elvégzésével lehet alkalmas vagy tovább irányítja a résztvevőket ilyen foglalkozásokra.)
  • a szabadidős programok szervezésénél a különféle játéktevékenységeket komplex módon beilleszteni a tevékenységlistába.
  • képes kellő nyitottsággal a munkáját és a tanulást, mint örömszerző felfedező tevékenységet szemlélni és olyanként a résztvevők elé állítani.

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom

 

Várható kezdési időpont: