Szabadidőszervezés módszertana

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Képzés megnevezése: Szabadidőszervezés módszertana

 

A képzés célja:

A szakmai továbbképzés célja a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó kulturális szakemberek felkészítése a különböző iskolán kívüli játék- és szabadidős tevékenységek kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére a 7-18 éves korosztály számára. Cél, hogy a módszertanilag felkészült szakemberek képesek legyenek az iskolán kívüli nevelés részeként nem rendszeresen ismétlődő, alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek (pl. kézműves tevékenység, mozgásos játékok, sportfoglalkozások, stb.) megvalósítására. A képzést sikeresen teljesítő szakember képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A szabadidőszervezés módszertana
  • Játékpedagógia a szabadidőszervezésben

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismeri:

  • az egyéni és csoportos szabadidős foglalkozások módszertanának alapjait
  • a játéknak a személyiségfejlődésben betöltött szerepét

 

A képzésben résztvevő képes:

  • az iskolán kívüli nevelés részeként az alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek szervezésére, vezetésére
  • alapvető tárgykészítő és mozgásos játékokok, tevékenységek vezetésére. (Azonban ezek művészi szinten történő oktatására cask további képzések elvégzésével lehet alkalmas vagy tovább irányítja a résztvevőket ilyen foglalkozásokra.)
  • a szabadidős programok szervezésénél a különféle játéktevékenységeket komplex módon beilleszteni a tevékenységlistába.
  • képes kellő nyitottsággal a munkáját és a tanulást, mint örömszerző felfedező tevékenységet szemlélni és olyanként a résztvevők elé állítani.

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom

 

Várható kezdési időpont: