Ifjúsági közösségszervezés alapjai

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

Képzés megnevezése: Ifjúsági közösségszervezés alapjai

 

A képzés célja: A szakmai továbbképzés célja a közművelődésben dolgozó szakemberek ifjúsági korosztállyal kapcsolatos ismereteinek bővítése a demográfiai adatok, az ifjúságszociológia és ifjúságpolitika, valamint az ifjúságkutatások mentén. További cél, hogy az ifjúsági korosztály sajátosságainak és a közösségszervezés módszereinek megismerésével, majd ezen ismeretek kombinálásával eredményes közösségteremtő és közösségépítő munkát tudjanak végezni az ifjúság körében.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • Ifjúság, ifjúságszociológia
  • Ifjúsági közösségszervezés

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismeri:

- az ifjúsági korosztály életkori sajátosságai, jellemzőit

- ifjúságszociológia és ifjúságpolitika alapjait

- a közösségszervezés főbb módszereit

 

A képzésben résztvevő képes:

- az ifjúságszociológia, demográfiai ismeretek birtokában és az ifjúságkutatások eredményeit ismerve igényfelméréseket végezni, és erre építve meghatározni az ifjúsági korosztály szükségleteit

- a közösségszervezési módszereket ifjúsági korosztályban eredményesen alkalmazni

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom