Ifjúsági közösségszervezés alapjai

Képzés megnevezése: Ifjúsági közösségszervezés alapjai

 

A képzés célja: A szakmai továbbképzés célja a közművelődésben dolgozó szakemberek ifjúsági korosztállyal kapcsolatos ismereteinek bővítése a demográfiai adatok, az ifjúságszociológia és ifjúságpolitika, valamint az ifjúságkutatások mentén. További cél, hogy az ifjúsági korosztály sajátosságainak és a közösségszervezés módszereinek megismerésével, majd ezen ismeretek kombinálásával eredményes közösségteremtő és közösségépítő munkát tudjanak végezni az ifjúság körében.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • Ifjúság, ifjúságszociológia
  • Ifjúsági közösségszervezés

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismeri:

- az ifjúsági korosztály életkori sajátosságai, jellemzőit

- ifjúságszociológia és ifjúságpolitika alapjait

- a közösségszervezés főbb módszereit

 

A képzésben résztvevő képes:

- az ifjúságszociológia, demográfiai ismeretek birtokában és az ifjúságkutatások eredményeit ismerve igényfelméréseket végezni, és erre építve meghatározni az ifjúsági korosztály szükségleteit

- a közösségszervezési módszereket ifjúsági korosztályban eredményesen alkalmazni

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom