Ifjúsági közösségszervezés alapjai

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A Kodolányi János Főiskola közoktatás-vezetői képzésére nemcsak azért jelentkeztem, mert ez tűnt a legközelebbi, legjobban elérhető megoldásnak. A távoktatásos formában megszervezett képzés jól alkalmazkodott ahhoz a munkahelyi elfoglaltsághoz és életmódhoz, amelyben jelenleg élek. Mivel ez nekünk, pedagógusoknak már nem az első képzésünk, jó összehasonlítási alappal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire alkalmazkodó, rugalmas és támogató ez az oktatási forma. Kétségtelenül a rugalmasság szükséges a hallgató és a főiskola részéről is, de az itt töltött képzés során ezt magam is megtapasztalhattam. Amikor feszített módon, sokféle kihívásnak kell megfelelni, nagyon sokat számít az emberi hozzáállás, a személyes, elfogadó légkör, a nyugodt és magabiztos derű, amivel körülvesznek. Az itt eltöltött idő alatt kialakult egy kis szakmai team is, amelyben olykor az oktató volt a főszereplő, máskor a hallgató adta át tapasztalatait, tudását a többieknek. És hiába ért véget a képzés, ez a támogató szakmai csoport azóta is él, és virágzik. Az oktatási rendszerünk átalakítása közben kellett használható tudást szereznünk, amit a vezetői munkánkban felhasználhatunk… és bizton állíthatom: ezt meg is kaptuk.

Faragóné Ulicza Henriette
még több vélemény

Képzés megnevezése: Ifjúsági közösségszervezés alapjai

 

A képzés célja: A szakmai továbbképzés célja a közművelődésben dolgozó szakemberek ifjúsági korosztállyal kapcsolatos ismereteinek bővítése a demográfiai adatok, az ifjúságszociológia és ifjúságpolitika, valamint az ifjúságkutatások mentén. További cél, hogy az ifjúsági korosztály sajátosságainak és a közösségszervezés módszereinek megismerésével, majd ezen ismeretek kombinálásával eredményes közösségteremtő és közösségépítő munkát tudjanak végezni az ifjúság körében.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • Ifjúság, ifjúságszociológia
  • Ifjúsági közösségszervezés

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismeri:

- az ifjúsági korosztály életkori sajátosságai, jellemzőit

- ifjúságszociológia és ifjúságpolitika alapjait

- a közösségszervezés főbb módszereit

 

A képzésben résztvevő képes:

- az ifjúságszociológia, demográfiai ismeretek birtokában és az ifjúságkutatások eredményeit ismerve igényfelméréseket végezni, és erre építve meghatározni az ifjúsági korosztály szükségleteit

- a közösségszervezési módszereket ifjúsági korosztályban eredményesen alkalmazni

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom