Idősspecifikus szolgáltatásszervezés

Képzés megnevezése: Idősspecifikus szolgáltatásszervezés

 

A képzés célja: A szakmai továbbképzés célja a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó kulturális szakemberek felkészítése a demográfiai változások következtében jelentkező speciális szolgáltatási igényekre a közösségi művelődés intézményrendszerében. Cél a képzés során, olyan ismeretek, készségek elsajátíttatása, amely tudástartalmakkal a szolgáltatást nyújtók hatékony segítséget, támogatást adhatnak az idősödő, illetve idős népességnek.

 

A képzés célcsoportja: Közművelődési, muzeális, könyvtári , levéltári szakmai munkakörökben dolgozók

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • Gerontológiai alapismeretek
  • Idősügyi stratégia, aktív idősödés
  • Elvek, értékek, feladatok az idősek szolgáltatás szervezésében

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzésben résztvevő ismerni fogja:

- A gerontológia fogalmát és területeit.

- Az idősember jellemzőit és szükségleteit.

- Az idősödés demográfiáját, valamint az aktív idősödés mutatót hazai és Európai Uniós viszonylatban.

- A főbb idősügyi stratégiákat Magyarországon és az EU-ban

- Az elveket, értékeket és feladatokat az idősek számára szóló szolgáltatások kialakításában és szervezésében.

 

A képzésben résztvevő képes:

- Komplex módon szemlélni az idősödő, időskorú népesség társadalmi, szociális és egészségügyi problémáit

- Képes hatékonyan és tudatos szolgáltatások nyújtására, valamint azok fejlesztésére.

- Képes az időskorú egyén aktivitását előtérbe helyező közösségfejlesztő és önkéntes programok szervezésére.

 

Képzés óraszáma, formája: 30 órás csoportos képzés napi 5 óra 6 alkalom

 

 

Várható kezdési időpont: