EFOP-3.9.2-16-2017-00027 (KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK)

EFOP-3.9.2-16-2017-00027 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” című pályázat keretében indított képzési kínálatunk