Befogadó és inkluzív társadalom

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Képzés megnevezése: Befogadó és inkluzív társadalom

 

A képzés célja: A kurzus célja a befogadó társadalom elmélyítése, megerősítése a kérdés elméleti hátterének megismerése révén, továbbá gyakorlati feladatokon keresztüli kompetencia-fejlesztés. Ezáltal a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képessé váljanak a befogadó társadalom értékeinek és alapvetéseinek képviseletére.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • Fenntarthatóság és inklúzió a többszintű nemzetközi rendszerben (ENSZ, EU, tagállam, város, vidék)
  • Környezeti és gazdasági fenntarthatóság
  • Szociális és kulturális fenntarthatóság
  • Szociális gazdaság – szolidáris gazdaság menedzsment
  • Kulturális és kreatív gazdaságmenedzsment
  • Atipikus foglalkoztatás

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

  • Ismeri a fenntarthatóság, az inklúzió és a befogadó társadalom terminológiáját
  • Érti az egymásrautaltság és a fenntartható fejlődés összefüggéseit
  • Szolidaritással, empátiával és a felelősségvállalás viszonyul a társadalmi sokféleség felé

 

Képzés óraszáma, formája: A 30 órás képzés 6 órás, személyes részvételt igénylő kontaktnappal kezdődik, ahol résztvevők megismerkednek a képzés tematikájával, és az elektronikus oktatóanyagot tartalmazó felület használatával. Ezt követően 24 órát szükséges eltölteni az e-learning felületen, amely végig vezeti a felhasználókat a képzés részletes tartalmán. A képzés folyamán a tutor segíti a résztvevőket a kitűzött tanulási célok elérésében és a követelmények teljesítésében. Ellenőrzi, figyelemmel kíséri a résztvevők önellenőrző tesztjeit, amennyiben szükségesnek látja tanácsot, segítséget ad.

 

A képzéshez kapcsolódó fejlesztett tananyag elérhető: Kurzus: Befogadó és inkluzív társadalom (szociális képzés) (kodolanyi.hu)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 3 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: