Befogadó és inkluzív társadalom

Képzés megnevezése: Befogadó és inkluzív társadalom

 

A képzés célja: A kurzus célja a befogadó társadalom elmélyítése, megerősítése a kérdés elméleti hátterének megismerése révén, továbbá gyakorlati feladatokon keresztüli kompetencia-fejlesztés. Ezáltal a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képessé váljanak a befogadó társadalom értékeinek és alapvetéseinek képviseletére.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • Fenntarthatóság és inklúzió a többszintű nemzetközi rendszerben (ENSZ, EU, tagállam, város, vidék)
  • Környezeti és gazdasági fenntarthatóság
  • Szociális és kulturális fenntarthatóság
  • Szociális gazdaság – szolidáris gazdaság menedzsment
  • Kulturális és kreatív gazdaságmenedzsment
  • Atipikus foglalkoztatás

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

  • Ismeri a fenntarthatóság, az inklúzió és a befogadó társadalom terminológiáját
  • Érti az egymásrautaltság és a fenntartható fejlődés összefüggéseit
  • Szolidaritással, empátiával és a felelősségvállalás viszonyul a társadalmi sokféleség felé

 

Képzés óraszáma, formája: A 30 órás képzés 6 órás, személyes részvételt igénylő kontaktnappal kezdődik, ahol résztvevők megismerkednek a képzés tematikájával, és az elektronikus oktatóanyagot tartalmazó felület használatával. Ezt követően 24 órát szükséges eltölteni az e-learning felületen, amely végig vezeti a felhasználókat a képzés részletes tartalmán. A képzés folyamán a tutor segíti a résztvevőket a kitűzött tanulási célok elérésében és a követelmények teljesítésében. Ellenőrzi, figyelemmel kíséri a résztvevők önellenőrző tesztjeit, amennyiben szükségesnek látja tanácsot, segítséget ad.

 

A képzéshez kapcsolódó fejlesztett tananyag elérhető: Kurzus: Befogadó és inkluzív társadalom (szociális képzés) (kodolanyi.hu)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 3 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: