Z-Generáció

Képzés megnevezése: Z-Generáció

 

A képzés célja: A kurzus célja a humán közszolgáltatást végző intézmények, szervezetek és személyek felkészítése a Z generáció jelentette új társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális kihívásokra. A kurzus elvégzése során a szakemberek elsajátítják a Z generáció, mint a világ első globális nemzedéke és digitális generáció esetében szükséges új pedagógiai módszereket, eszközöket és új oktatási formákat, továbbá ezek alkalmazhatóságát. A kurzus segítséget nyújt a digitális nemzedék megváltozott pedagógus és segítőkompetenciáinak kialakításában, a humánszolgáltatások minőségének és hozzáférésének javításában ezzel segítve a társadalmi kohéziót.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok.

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

 • Generációkutatás
 • A Z generáció meghatározása, a csoport legfőbb jellemzői
 • A Z generáció értelmi, érzelmi, testi, szociális fejlődése
 • A technológiához köthető viselkedési formák, attitűdök
 • A tanuló és az oktató az információs és fogyasztói társadalomban
 • A Z generáció és a tudomány: új pedagógiai módszerek, tanuló központú oktatás-tanítás. Új eszköztár: információs technológia
 • Kommunikáció a Z generációval
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Digitális kompetenciák

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

 • Ismeri a Z generáció legfőbb jellemzőit
 • Képes felismerni a netgeneráció legalapvetőbb problémáit, és képes ezeket kezelni
 • Megtanulja a Z generációval való foglalkozás módszereit és új típusú eszköztárának alkalmazását
 • Elsajátítja a Z generáció által használt digitális eszközök használatát és alkalmas lesz kommunikációs sajátosságainak értelmezésére
 • Megtanulja kezelni a Z generáció erős társadalmi tudatát, mely a hatalmas mennyiségű információ következtében alakul ki
 • Kialakulnak a Z generációval történő foglalkozás kompetenciái: magas szintű számítástechnikai ismeretek, motivációs képesség, igényesség, tolerancia, rendszerezési kompetenciák stb.

 

Képzés formája: távoktatás

 

Képzés óraszáma: 60 (20 kontaktóra + 40 óra távoktatás)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 3 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzést segítő anyagok és ajánlott irodalom elérhető: Kurzus: Z-Generáció I. (kodolanyi.hu) oldalon.

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: