Mentálhigiéniai prevenció specialista

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Képzés megnevezése: Mentálhigiéniai prevenció specialista

 

A képzés célja: Megismertetni a résztvevőket a mentálhigiéné alapfogalmaival, a lelki egészségvédelem szociális szempontú kompetenciáival, az optimális testi, lelki, társas fejlődést biztosító körülményekkel és az azt akadályozó prevenciós technikákkal.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok.

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A mentálhigiéné alapfogalmai
  • A mentálhigiénés prevenció alapfogalmai, a megelőzés szintjei
  • Fejlődés- és személyiséglélektan alapjai
  • Mentálhigiéniai prevenciós és rehabilitációs tréning
  • A segítő hivatás kompetenciái mentális betegekkel
  • Függőségben élő szenvedélybetegek (alkohol, drog, játék stb.), mentális zavarokban szenvedő kliensek támogatása

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

  • A résztvevő jártasságot szerez a mentálhigiéné alapfogalmaiban történő tájékozódásra.
  • A résztvevő képessé válik az egészségvédelem prevenció szempontú alkalmazására.
  • A résztvevő képessé válik az egészséges életmód kialakítására, annak átadására az egyén testi, lelki társas folyamataiban.
  • Elsajátítja az egészséges életmódot negatívan befolyásoló tényezők prevenciós és rehabilitációs technikáit.

 

Képzés formája: távoktatás

 

Képzés óraszáma: 30 óra (6 kontaktóra+24 óra otthoni tanulás)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 2 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzést segítő anyagok és ajánlott irodalom elérhető: Kurzus: Mentálhigiéniai prevenció specialista (kodolanyi.hu) oldalon.

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: