Mentálhigiéniai prevenció specialista

Képzés megnevezése: Mentálhigiéniai prevenció specialista

 

A képzés célja: Megismertetni a résztvevőket a mentálhigiéné alapfogalmaival, a lelki egészségvédelem szociális szempontú kompetenciáival, az optimális testi, lelki, társas fejlődést biztosító körülményekkel és az azt akadályozó prevenciós technikákkal.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok.

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A mentálhigiéné alapfogalmai
  • A mentálhigiénés prevenció alapfogalmai, a megelőzés szintjei
  • Fejlődés- és személyiséglélektan alapjai
  • Mentálhigiéniai prevenciós és rehabilitációs tréning
  • A segítő hivatás kompetenciái mentális betegekkel
  • Függőségben élő szenvedélybetegek (alkohol, drog, játék stb.), mentális zavarokban szenvedő kliensek támogatása

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

  • A résztvevő jártasságot szerez a mentálhigiéné alapfogalmaiban történő tájékozódásra.
  • A résztvevő képessé válik az egészségvédelem prevenció szempontú alkalmazására.
  • A résztvevő képessé válik az egészséges életmód kialakítására, annak átadására az egyén testi, lelki társas folyamataiban.
  • Elsajátítja az egészséges életmódot negatívan befolyásoló tényezők prevenciós és rehabilitációs technikáit.

 

Képzés formája: távoktatás

 

Képzés óraszáma: 30 óra (6 kontaktóra+24 óra otthoni tanulás)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 2 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzést segítő anyagok és ajánlott irodalom elérhető: Kurzus: Mentálhigiéniai prevenció specialista (kodolanyi.hu) oldalon.

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: