Demográfiai alapismeretek

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Örülök, hogy a Kodolányi János Főiskolára esett a választásom, amikor eldöntöttem, hogy a munkámhoz szükséges ismereteimet tanulással bővítsem. Ebben nagy segítségemre volt Marton Márta felnőttképzési programfelelős, amikor az iskolában rejlő lehetőségekről, az óraadó tanárok szakmai elismertségéről, az iskolai életről beszélgettünk. A bátorító és meggyőző szavak után döntöttem úgy, hogy érdemes a szabadidő szervező és játékpedagógia szakra jelentkeznem. Nem csalódtam, hiszen, a választott szak tanmenete nem csak az elméleti modellek megismerését, megértését segítette elő, hanem egyfajta gyakorlati szemléletet is biztosított a szabadidő helyes eltöltésének szervezéséhez, amit munkám során nap, mint nap használni tudok. Tanáraink nemzetközileg is elismert szakemberekből állnak, akik nemcsak lexikális, hanem a gyakorlatban megszerzett tudásukat is átadják. A magas szakmai színvonal, a gyakorlatra fektetett hangsúly, valamint a hallgatóbarát hozzáállás még tovább fokozták bennem azt az érzést, hogy jól választottam. Csoporttársaimmal, tanáraimmal sikerült jó viszonyt kialakítanom, sőt mivel hasonló területen dolgozunk már szakmai kapcsolatok is születtek. Remélem, ezen ismeretségek sokáig tartanak és a jövőben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást azzal a tudással, amit itt szereztünk. Bíztatok mindenkit, hogy ebben az intézményben töltse főiskolás éveit és szerezze meg itt diplomáját!

Toldi Lászlóné Tünde
még több vélemény

Képzés megnevezése: Demográfiai alapismeretek

 

A képzés célja: A népesedési és népmozgalmi folyamatok megértése, a mai társadalom szerkezetét és népességét érintő legalapvetőbb mech anizmusok és változások bemutatása, melynek segítségével általános keretbe lehet helyezni más tudományágak és szakmák területeit is. A képzés célja, hogy a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek tisztában legyenek az alapvető demográfiai folyamatokkal és képesek legyenek ezekre reagálni munkájuk során.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok.

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

 • A demográfia helye a tudományok között
 • A népesség száma és összetétele
 • Népesedési folyamatok
 • A termékenység, család, házasság
 • A halandóság
 • Népesedési modellek, előrejelzések
 • Demográfiai trendek Magyarországon és a nagyvilágban

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

 • Képes megállapítani társadalmi-gazdasági jelenségek hátterében meghúzódó népesedési hatásokat
 • Képes felismerni a mai nyugati társadalmak legalapvetőbb problémáit, s azok kapcsolatát más területekkel
 • Megismeri a demográfiai alapfogalmakat és azok használatát a mindennapi életben
 • Fejleszti a társadalmi felelősségérzetet

 

Képzés formája: távoktatás

 

Képzés óraszáma: 60 óra (20 kontaktóra + 40 óra távoktatás)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 3 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzést segítő tananyagok és ajánlott irodalom elérhető: Kurzus: Demográfiai alapismeretek (kodolanyi.hu) oldalon

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: