Mentálhigiéné prevenciós felkészítő pedagógusok számára c. pedagógus továbbképzés

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Több évig dolgoztam külföldön különböző gazdasági területen, amelynek köszönhetően anyanyelvi szintű nyelvtudásra tettem szert. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozom, mint protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakreferens. Munkám során gazdaságstratégiai témában levelezek és fordítok háttéranyagokat. A gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képzést munkámból kifolyólag igen hasznosnak tartom, mert a képzés során nagy hangsúlyt fektettünk a sajátos fordítói problémák megismerésére, amelyekkel nap mint nap szembesülünk szakmai anyagok fordítása alkalmával. A magasan képzett oktatók az órákon gyakorlatban tanítottak a nyelvtani és stilisztikai dilemmák megoldására; számos szakterület terminológiájával ismertettek meg bennünket a célnyelvre történő fordítások során. Kezdő és gyakorló fordítók számára egyaránt csak ajánlani tudom a képzést.

Hossó Nikoletta
még több vélemény

Képzés megnevezése: Mentálhigiéné prevenciós felkészítő pedagógusok számára c. pedagógus továbbképzés

 

A képzés célja: A kurzus célja megismertetni a résztvevőkkel a mentálhigiéné alapfogalmait, a lelki egészségvédelem sajátos kompetenciáit, a megfelelő testi-lelki és társas fejlődést biztosító körülményeket, prevenciós technikákat. Bemutatni az egészség-betegség korunk értelmezését, valamint az egyén-család- iskola-munkahely mentálhigiénéjének általános feladatait és irányzatait. Megismertetni a prevenció szintjeit az egyén-család-közösség életében fellépő krízishelyzetek kapcsán.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek, óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, pszichológus, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató.

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

 • A mentálhigiéné alapfogalmai
 • A mentálhigiénés prevenció alapfogalmai, a megelőzés szintjei
 • Fejlődés- és személyiség lélektan alapjai
 • Mentálhigiéniai prevenciós és rehabilitációs tréning
 • Függőségek, szenvedélybetegségek és mentális zavarok

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

 • Ismerje a mentálhigiénés tevékenységeket, valamint a mentálhigiéné kapcsolatát a humán területekkel és azok szolgáltatásaival.
 • Tudja az egyén-család- munkahely-közösségek mentálhigiénés problémáit és a megküzdés technikákat.
 • Ismerje a krízisfajtákat és az azokhoz kapcsolódó alapvető mentálhigiénés prevenció tevékenységeket.
 • Legyen képes felismerni a testi-lelki fejlődés jegyeit, sajátosságait.
 • Legyen képes alapvető önismereti tevékenységekre.
 • Ismerje a szenvedélybetegekkel kapcsolatos bánásmódot, valamint a segítő kapcsolatok etikáját és rendszerét.

 

Képzés formája: távoktatás

 

Képzés óraszáma: 30 óra (6 kontaktóra+24 óra otthoni tanulás)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 2 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzést segítő anyagok és ajánlott irodalom elérhető: Kurzus: Mentálhigiéniai prevenciós felkészítő pedagógusok számára c. pedagógus továbbképzés (kodolanyi.hu)

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont:

 • Mentálhigiéné prevenciós felkészítő pedagógusok számára c. pedagógus továbbképzés      online jelentkezés