Ifjúsági közösségszervezés

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Képzés megnevezése: Ifjúsági közösségszervezés

 

A képzés célja: Az kurzus célja, hogy a résztvevők számára alapvető, ugyanakkor gyakorlatias ismereteket, kompetenciákat adjon az ifjúsági közösségek szervezése területén. Célja, hogy a fiatal felnőtt résztvevők megismerjék az ifjúsági közösségszervezés alapfogalmait és képessé váljanak ifjúsági közösségek szervezésére.

 

A képzés célcsoportja: Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, segítő szakmában dolgozó szakemberek

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

  • A kultúraközvetítés alapjai és intézményei
  • Az ifjúsági korosztály életkori sajátosságai
  • A közösségi művelődés alapja, közösségfejlesztés
  • Ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák
  • Fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés
  • Virtuális ifjúsági közösségek fejlesztése

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

A képzés résztvevője megismeri az alapvető közösségszervezéssel kapcsolatos fogalmakat és intézményeket. Képes megfelelően kiválasztani a célcsoportnak megfelelő közösségfejlesztő módszereket, és képes a gyakorlatban alkalmazni azokat. A megszerzett ismeretek birtokában képesek az egyén aktivitását előtérbe helyező közösségfejlesztő és önkéntes programok szervezésére.

 

Képzés formája: távoktatás

 

Képzés óraszáma: 30 óra (6 kontaktóra 24 óra otthoni tanulás)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 2 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

A képzést segítő anyagok és ajánlott irodalom elérhető: Kurzus: Ifjúsági közösségszervezés (Enying térség) (kodolanyi.hu)

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: