Pénzügyi tudatosság

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Képzés megnevezése: Pénzügyi tudatosság

 

A képzés célja: A pénzügyi tudatosság kurzus célja, hogy a résztvevők számára alapvető, ugyanakkor gyakorlatias pénzügyi ismereteket, kompetenciákat adjon. Célja, hogy a fiatal felnőtt résztvevők felelősen intézzék adó- és pénzügyeiket, elkerüljék az adósságcsapdát, de megfelelő feltételek megléte esetén merjenek hitelt felvenni. Az adóbevallással kapcsolatos kérdések számukra, korukból adódóan teljesen újak, ezekre a köznevelés gyakran nem készítette fel őket.

 

A képzés célcsoportja: A felsőoktatásba jelentkezni kívánó fiatalok.

 

Kiket várunk a képzésre?

Azokat,

Akik meg szeretnék ismerni a tudatos, hatékony pénzügyi és adózási ügyintézést

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

- Pénzügyi alapfogalmak, pénz szerepe, funkciói, pénzügyi rendszer felépülése

- Bankválasztási lehetőségek, bankszámlanyitás módjai

- Hitelfelvétel, hitel típusai

- Megtakarítások típusai, kockázatai

- Pénzügyi számítások és támogató szoftverek

- Adók szerepe, adónemek, adóbevallás (szja) elkészítése, vállalkozások adónemei

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

- Ismeri az alapvető pénzügyi fogalmakat, és intézményeket.

- Képes megfelelően mérlegelni a bankválasztási, hitelfelvételi, megtakarítási döntések előtt, és ismeri döntéseinek kockázatát

- Ismeri a főbb adózással kapcsolatos fogalmakat, képes bevallás elkészítésére, ellenőrzésére.

 

Képzés formája: csoportos képzés

 

Képzés óraszáma: 18 óra

 

Várható kezdési időpont: