Gazdaságtudományi alapozó tanfolyam

Képzés megnevezése: Gazdaságtudományi alapozó tanfolyam

 

A képzés célja: A gazdasági folyamatok és a gazdaságtudomány alapvető összefüggéseinek bemutatásával felkelteni a képzésben résztvevők érdeklődését, növelni ezáltal az egyetemi-főiskolai bekerülés valószínűségét.

 

A képzés célcsoportja: Felsőfokú oktatásba felvételt nem nyert, sikeres érettségi vizsgát tett vagy a középfokú oktatás 11-12. évfolyamában résztvevő tanulók.

 

Kiket várunk a képzésre?

Azokat,

- Akik, tanulmányaik során nem kaptak elég gazdaságtudományi (mikro és makro), statisztikai, gazdasági matematikai, pénzügytani, vállalkozási ismeretet a továbbtanuláshoz.

- Akiket érdekel a gazdaság és a menedzsment világa.

- Akik szembesültek már az gazdaságtudományok mindennapjainkat meghatározó szerepével

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

1. Alapfogalmak

2. Mikro összefüggések

3. A gazdaság makro szempontból

4. A piacgazdaság motorjai, a vállalkozások

5. Gazdasági fogalmak, összefüggések a matematika eszközeivel

6. A gazdaság számokban, statisztikai megközelítés

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

  • Ismeri fogja és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét, képes az elméleti fogalmakat és a gyakorlati életben tapasztaltakat összekapcsolni, képes alapszinten a folyamatokat minősíteni, ezekről véleményt alkotni
  • Képessé válik a mikro és makro gazdasági folyamatokat felismerni, azok különbségeit érzékelni, a vállalati és az állami szabályozó tevékenység lehetőségeit, eszközeit megkülönböztetni.
  • Ismerni fogja a vállalkozások, vállalatok, általában a gazdasági szervezetek felépítését, működését.
  • Ismeri a vállalkozásokban végbemenő folyamatokat, ezek összekapcsolódását, együttes működtetésük alapvető jellemzőit.
  • Rendelkezik az egyéni és kisvállalkozói tevékenység beindításához szükséges alapismeretekkel.
  • Képes a legalapvetőbb gazdasági jelenségeket egyszerű feladatok megoldásával számszerűen is megragadni.

 

Képzés formája: csoportos képzés

 

Képzés óraszáma: 60 óra

 

A képzéshez kapcsolódó fejlesztett tananyag elérhető: Kurzus: Gazdaságtudományi alapozó távoktatási tananyag (MÁGNES PROGRAM) (kodolanyi.hu)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 3 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: