Gazdaságtudományi alapozó tanfolyam

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Jómagam a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanítok alsóban magyar és éneket. Munkahelyem – mint referenciaintézmény – a jógyakorlatok színtere és tárháza: kezdő- és gyakorló pedagógusként az állandó tanulás és ismeretszerzés helye. A kidolgozott folyamatok biztosítják a minőségi rendszerszemléletet. Ez sajnos sok helyen hiányzik. Nem véletlenül választottam a Kodolányi Főiskolán a Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára való felkészítést: a mai magyar oktatási rendszer gyenge pontja a minőség folyamatos biztosítása és a minőség tudatos irányítása, vagyis a minőségirányítás. Itt, a Kodolányin megismerkedhettünk többféle minőségirányítási rendszerrel elméleti szinten. Ami az oktatók szakmai kvalitását mutatja, hogy nemcsak csoporttársaink által bemutatott helyi minőségértékeléssel találkozhattunk, hanem egy csoportos szakmai gyakorlat keretében Szolnok város intézménykomplexumának gyakorlati minőségirányításával is megismerkedhettünk.

Fux István
még több vélemény

Képzés megnevezése: Gazdaságtudományi alapozó tanfolyam

 

A képzés célja: A gazdasági folyamatok és a gazdaságtudomány alapvető összefüggéseinek bemutatásával felkelteni a képzésben résztvevők érdeklődését, növelni ezáltal az egyetemi-főiskolai bekerülés valószínűségét.

 

A képzés célcsoportja: Felsőfokú oktatásba felvételt nem nyert, sikeres érettségi vizsgát tett vagy a középfokú oktatás 11-12. évfolyamában résztvevő tanulók.

 

Kiket várunk a képzésre?

Azokat,

- Akik, tanulmányaik során nem kaptak elég gazdaságtudományi (mikro és makro), statisztikai, gazdasági matematikai, pénzügytani, vállalkozási ismeretet a továbbtanuláshoz.

- Akiket érdekel a gazdaság és a menedzsment világa.

- Akik szembesültek már az gazdaságtudományok mindennapjainkat meghatározó szerepével

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

1. Alapfogalmak

2. Mikro összefüggések

3. A gazdaság makro szempontból

4. A piacgazdaság motorjai, a vállalkozások

5. Gazdasági fogalmak, összefüggések a matematika eszközeivel

6. A gazdaság számokban, statisztikai megközelítés

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

  • Ismeri fogja és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét, képes az elméleti fogalmakat és a gyakorlati életben tapasztaltakat összekapcsolni, képes alapszinten a folyamatokat minősíteni, ezekről véleményt alkotni
  • Képessé válik a mikro és makro gazdasági folyamatokat felismerni, azok különbségeit érzékelni, a vállalati és az állami szabályozó tevékenység lehetőségeit, eszközeit megkülönböztetni.
  • Ismerni fogja a vállalkozások, vállalatok, általában a gazdasági szervezetek felépítését, működését.
  • Ismeri a vállalkozásokban végbemenő folyamatokat, ezek összekapcsolódását, együttes működtetésük alapvető jellemzőit.
  • Rendelkezik az egyéni és kisvállalkozói tevékenység beindításához szükséges alapismeretekkel.
  • Képes a legalapvetőbb gazdasági jelenségeket egyszerű feladatok megoldásával számszerűen is megragadni.

 

Képzés formája: csoportos képzés

 

Képzés óraszáma: 60 óra

 

A képzéshez kapcsolódó fejlesztett tananyag elérhető: Kurzus: Gazdaságtudományi alapozó távoktatási tananyag (MÁGNES PROGRAM) (kodolanyi.hu)

 

Jelenleg a képzés nem szerepel a képzési kínálatunkban, a képzéshez készült online kiadványhoz az online jelentkezéssel igényelhet hozzáférést.

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 3 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: