Digitális tudatosság

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Képzés megnevezése: Digitális tudatosság

 

A képzés célja: A képzés célja a digitális eszközök felelősségteljes, tudatos használatának a kialakítása, a hétköznapi tevékenységeket és a munkavállalást szolgáló digitális felületek megismerése (pl. ügyfélkapu, online banki alkalmazások, adózással kapcsolatos alkalmazások).

A résztvevők megtanulják, hogy

- az online szolgáltatások milyen feltételekkel vehetők igénybe;

- mire kell figyelni online szerződéskötéskor;

hogyan használható a közösségi média a munkavállalás során

 

A képzés célcsoportja: Azok a 18. életévüket betöltött fiatalok, akik szeretnének felsőoktatási intézményben tanulni.

 

Kiket várunk a képzésre?

Azokat,

Akik a digitális nagykorúsággal kapcsolatos ismereteket szeretnék elsajátítani A hallgatók megismerik és megtanulják használni a magyar állam digitális felületeit - pl. az ügyfélkaput, online banki alkalmazásokat, az adózással kapcsolatos online felületeket (e-bevallás). Megtanulják, mire kell figyelni online szerződéskötéskor, Végigelemezik néhány online szolgáltatás felhasználói feltételeit, illetve megtanulják használni a munkavállaláshoz is a szociális médiát.

 

A képzés felépítése, legfontosabb témakörei:

1. Online ügyintézés

2. Online bankolás

3. Online adóbevallás

4. Ügyfélkapu használata

5. A közösségi média használata

 

A résztvevők a képzés elvégzésével rendelkezni fognak a következő kompetenciákkal:

- A digitális eszközök felelősségteljes, tudatos használata.

- Online szolgáltatások felhasználási feltételeinek az értelmezése.

- Online szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések értelmezése.

- Közösségi média tudatos, biztonságos használata.

 

Képzés formája: csoportos képzés

 

Képzés óraszáma: 18 óra

 

A képzéshez kapcsolódó fejlesztett feladatok elérhetők:

CSATOLOM VALAMIÉRT NINCS FENT MINDEN FELADAT

 

 

Feladatok a Digitális tudatosság képzéshez

 

A tananyaghoz való hozzáférést a csatolt adatlap kitöltésével tudjuk biztosítani

 

Az igényelt hozzáférést (felhasználó név és jelszó) e-mailben küldi meg a KJE Továbbképzési Központja az igénylő lapon megadott e-mail címre az igénylés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

 

Figyelem! A hozzáférés korlátozott ideig tart, hozzáférési határidő 1 hónap!

 

Az online kiadványok igénylésével kapcsolatos probléma esetén szíveskedjen írni a felnottkepzes@kodolanyi.hu e-mail címre.

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Várható kezdési időpont: