Belső nyelvi vizsga

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

A szakmai munka mellett jó hangulat és fesztelen barátságos légkör, felüdülés volt minden alkalom.

2015. március - Pallai Petra
még több vélemény

A vizsga időpontja: 2020. (a pontos időpont a veszélyhelyzet elmúltával lesz kitűzve)

Vizsga helyszín: Budapest
A vizsga díja: 25.000 Ft 

 

Jelentkezési határidő a vizsgaidőszakra:

 

Jelentkezni az online jelentkezési lap pontos kitöltésével és a dokumentumok csatolásával lehet (aláírt beszkennelt jelentkezési lap és a befizetés igazolása).


TÁJÉKOZTATÁS! A Kodolányi János Egyetem az Önök és mindenki egészségének védelme érdekében azt a döntést hozta, hogy az áprilisi belső nyelvi vizsgát elhalasztja. A jelentkezések érvényesek a későbbi vizsgára, melyet a legközelebbi, már "egészségügyileg biztonságos" időpontban rendezünk meg. 


A belső nyelvi vizsga díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444
Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a BELSŐ NYELVI VIZSGA szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: BELSŐ NY.VIZSGA, Kiss Dóra)

 

Figyelem!
A vizsgán való részvétel jelentkező által történő lemondása esetén a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A vizsgáról való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.Amennyiben a vizsga a szervező által kerül lemondásra pl. nem elégséges számú jelentkezés esetében, a befizetett vizsgadíjat 100%-ban visszautaljuk!


Tudnivalók a belső nyelvi vizsgáról, a vizsga lebonyolításáról

A vizsgán annak megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. Minden vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel - kell igazolnia magát. A vizsgázó személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg.
Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsga kezdéséről elkésik, az azonosítási eljárás után megkezdheti a vizsgát, de azt a többiekkel egy időben be kell fejeznie. Ennek tudomásulvételéről írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melynek hiányában a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. Az írásbeli vizsgán legfeljebb 15 perc késés engedhető meg. Ezt követően a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. A szóbeli rész esetében a vizsgázónak a szóbeli vizsga megkezdése előtt 10 perccel a vizsgateremben meg kell jelennie.
A vizsgázó a vizsgaterembe minden személyes tárgyát beviheti, azonban táskáját, kabátját ülőhelyétől távol kell elhelyeznie. Mobiltelefonját ki kell kapcsolnia és a táskájában kell elhelyeznie. A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem tarthat magánál semmi olyan segédeszközt, amely jogtalan előnyökhöz juttathatja őt, úgymint szótárt, könyvet, bármi egyéb nyomtatott, elektronikus, illetve kézzel írott segédanyagot, mobiltelefont vagy bármilyen egyéb kommunikációra, hangfelvételre és/vagy lejátszásra alkalmas eszközt, saját jegyzetpapírt. Tilos a más vizsgázókkal folytatott kommunikáció is. A vizsgázónak piszkozat, vázlat készítéséhez az egyetem által erre a célra biztosított lapokat kell használnia. Ha a vizsgázó nem megengedett segédeszköz használatához folyamodik, az a vizsga azonnali felfüggesztésével jár.

 

Próba nyelvi vizsga

A Próba nyelvi vizsga feladatsorok 2015. május 31-től érhetőek el.

 

További információ:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Józan Noémi

tel: (30) 746-5503

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu