Belső nyelvi vizsga

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

A vizsga időpontja: 2017. november 14., kedd (nagy létszámú viszgázó esetén második nap november 16., csütörtök)

Vizsga helyszín: Budapest
A vizsga díja: 25.000 Ft 

 

Jelentkezési határidő a vizsgaidőszakra: 2017. november 9. 23:59

 

Jelentkezni az online jelentkezési lap pontos kitöltésével és a dokumentumok csatolásával lehet (aláírt beszkennelt jelentkezési lap és a befizetés igazolása).


A belső nyelvi vizsga díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444
Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a BELSŐ NYELVI VIZSGA szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: BELSŐ NY.VIZSGA, Kiss Dóra)

 

Figyelem!
A vizsgán való részvétel jelentkező által történő lemondása esetén a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A vizsgáról való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.Amennyiben a vizsga a szervező által kerül lemondásra pl. nem elégséges számú jelentkezés esetében, a befizetett vizsgadíjat 100%-ban visszautaljuk!


Tudnivalók a belső nyelvi vizsgáról, a vizsga lebonyolításáról

A vizsgán annak megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. Minden vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel - kell igazolnia magát. A vizsgázó személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg.
Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsga kezdéséről elkésik, az azonosítási eljárás után megkezdheti a vizsgát, de azt a többiekkel egy időben be kell fejeznie. Ennek tudomásulvételéről írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melynek hiányában a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. Az írásbeli vizsgán legfeljebb 15 perc késés engedhető meg. Ezt követően a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. A szóbeli rész esetében a vizsgázónak a szóbeli vizsga megkezdése előtt 10 perccel a vizsgateremben meg kell jelennie.
A vizsgázó a vizsgaterembe minden személyes tárgyát beviheti, azonban táskáját, kabátját ülőhelyétől távol kell elhelyeznie. Mobiltelefonját ki kell kapcsolnia és a táskájában kell elhelyeznie. A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem tarthat magánál semmi olyan segédeszközt, amely jogtalan előnyökhöz juttathatja őt, úgymint szótárt, könyvet, bármi egyéb nyomtatott, elektronikus, illetve kézzel írott segédanyagot, mobiltelefont vagy bármilyen egyéb kommunikációra, hangfelvételre és/vagy lejátszásra alkalmas eszközt, saját jegyzetpapírt. Tilos a más vizsgázókkal folytatott kommunikáció is. A vizsgázónak piszkozat, vázlat készítéséhez a főiskola által erre a célra biztosított lapokat kell használnia. Ha a vizsgázó nem megengedett segédeszköz használatához folyamodik, az a vizsga azonnali felfüggesztésével jár.

 

Próba nyelvi vizsga

A Próba nyelvi vizsga feladatsorok 2015. május 31-től érhetőek el.