Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Szabó Imre, Golubeva Irina
Események, tájékoztatók

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé
Szerkesztőség
Német rezümé

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2004. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM

Ungvári János: A Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület története

Egyesületünk közel évtizedes történetét civil szervezeti formációk metamorfózisa jellemzi. Elődszervezetei a Sári Gusztáv Emlékbizottság, majd a Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület. Névfelvételünk 2002-ben történt. Alapszabályunk céljait ez annyiban érintette, hogy tevékenységünkben kiemelt hangsúlyt helyeztünk névadónk emlékének ápolására, de még inkább hátrahagyott szellemi örökségének megismerésére. Először az említett emlékbizottság megalakításának motívumait kívánom bemutatni.

Sári Gusztáv ny. vezető szaktanácsadó a történelemtanítás országosan elismert kiváló szakembere volt. Sokunkban – elsősorban egykori munkatársaiban, barátaiban – elevenen élt és ma is hatóerő a tragikus  közlekedési balesetben elhunyt pályatársunk emlékezete. Az iránta érzett nagyrabecsülésünk és szeretetünk érzése különösen felerősödött elhunytának ötödik évfordulóján, 1995-ben. Volt munkatársai, mintegy tucatnyian, elhatároztuk, hogy Sári Gusztáv emlékének ápolására kiállítással egybekötött emlékülést rendezünk, és életútját, valamint négy évtizedes pedagógiai munkásságát emlékkötetben örökítjük meg. Mindezek előkészítésére 1996. március 11-én az MTA Területi Bizottsága székházában megalakítottuk a Sári Gusztáv Emlékbizottságot. Az emlékülést ez év november 20-án, születésnapján tartottuk a Megyeháza zsúfoltságig megtelt Árpád-termében. A minden előzetes elképzelést felülmúló érdeklődés azt jelezte, hogy valóságosan létező igény az egykori érdemes kollégákra történő nyilvános emlékezés.

A jogi személyiséggel nem rtendelkező emberi közösség azonban nemvolt alkalmas a további igények kielégítésére, hiszen például a kitűzött célok megvalósításához anyagi támogatás is szükséges. Az önkormányzatok, intézmények, gazdálkodó szervezetek anyagi támogatási készsége megvolt, de ennek megvalósítása nem volt lehetséges, mivel nem rendelkeztünk bírósági bejegyzéssel. Így a létszámában kibővült emlékbizottság szándéka volt egy társadalmi szervezet létrehozása.

Készítette