Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

Munkatársaknak


Pályázati felhívás Erasmus+ oktatói mobilitásra a 2018/2019-es tanévben

 

                                                           Tisztelt Kollégák!

 

A 2018/2019-es tanévben az Erasmus+ mobilitási keret a KJE Erasmus+ és Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programok partnerintézményeiben végzett vendégoktatói programban való részvétel támogatását teszi lehetővé.

A kiutazás célja a fogadó intézményben végzett oktatás lehet, kutatási tevékenység nem támogatható. Oktatói tanulmányút: időtartama 2-60 nap közötti időszak, ebbe nem számít bele az utazás ideje. A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább nyolc.

A sikeres pályázóknak nyújtott ösztöndíj nagysága az Európai Bizottság által megállapított ország ráta, a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok számának figyelembevételével kerül meghatározásra.


Részletes információ a Tempus Közalapítvány honlapján található: http://www.tka.hu – Pályázatok – Mobilitási projektek/Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása


Az oktatói mobilitás alapelvei szerint az Európai Bizottság által nyújtott, és a KJE által pályázat útján elnyert támogatás a külföldi oktatói tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási, szállás- és megélhetési költségekhez való hozzájárulás: a megélhetési költségek az EB által meghatározott és táblázatba foglalt célországonkénti napi vagy heti ráták alapján kerülnek kiszámításra.

 

A beérkező pályázatokat a főiskolán belül a Mobilitás-ösztöndíj Bíráló Bizottság tekinti át. A nyertes pályázatok esetében a Bizottság az ösztöndíj mértékéről hozott döntésében figyelembe veszi az adott cél-országban várható kiadásokat. Az Erasmus+ ösztöndíj nem szükségszerűen fedezi teljes egészében a felmerülő költségeket, hanem kiegészítő támogatást nyújt az oktató utazásához, illetve a kint tartózkodás során felmerülő megélhetési költségekhez.

 

Oktatói mobilitásra jogosult az, aki:

  1. Teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktató;
  2. Állampolgársága magyar, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, ill. tartózkodási engedéllyel rendelkezik

 

A pályázati anyagot a kitöltött pályázati űrlappal és a szükséges csatolt dokumentumokkal, kérném, szíveskedjenek elküldeni 2018. október 25-ig a Nemzetközi Képzési és Szolgáltatási Központ részére (postai úton, ajánlott küldeményként az alábbi címre: KJE- Nemzetközi Képzési és Szolgáltatási  Központ, 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Jelige: Erasmus+ Oktatói Mobilitás). A Bíráló Bizottság döntésének határideje előreláthatóan: 2016. november 5-e, melyet követően minden pályázót kiértesítünk az eredményről.

 

Jelentkezési lap letöltése »

Erasmus+ partnerintézmények listája (PDF)

 

Sikeres pályázást kívánok!

 

Üdvözlettel,

Horváti Éva

nemzetközi kapcsolatok igazgató

Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ

 


 

1995-ben indult az Európai Unió LLP programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai képzéstől a felnőttoktatásig - támogatja. A LLP programcsomagon belül az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) program a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti. A program magyarországi koordinációját a Tempus Közalapítvány keretén belül működő LLP Nemzeti Iroda látja el.

A magyar felsőoktatási intézmények először 1997-ben adhattak be pályázatot a LLP/ERASMUS programban való részvételre. A támogatott tevékenységek megvalósítása 1998. szeptemberétől kezdődött. Az intézmények minden év november 1-ig adhatják be ún. Intézményi Szerződés pályázatukat, amelynek sikeres elbírálása esetén a megvalósítás a következő tanév szeptemberében kezdődik.
A programban kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények vehetnek részt. A pályázatot az Európai Bizottsághoz kell benyújtani. A pályázatok technikai kezelését alvállalkozóként a Bizottság megbízásából a brüsszeli székhelyu LLP, Leonardo & Youth Technical Assistance Office (TAO) végzi. A beadott pályázatokat formai és szakmai szempontok alapján értékelik. A bírálati folyamat novembertol általában májusig tart.

A nemzeti hatáskörbe tartozó mobilitás esetében az Európai Bizottság közli a Tempus Közalapítvány/LLP Nemzeti Irodával a jóváhagyott kiutazási keretszámokat, valamint a rendelkezésre álló nemzeti költségvetést. A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Felsőoktatási Bizottság javaslata alapján dönt a nemzeti keret felosztásának az elveiről (Nemzeti Akcióterv), amit az Európai Bizottság is jóváhagy. Az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján a Tempus Közalapítvány szerződést köt a nyertes intézményekkel, és rendelkezésre bocsátja a megítélt támogatást. A felsőoktatási intézmények a megítélt támogatás felhasználásáról a program alapelveinek figyelembevételével autonóm módon dönthetnek. A program szabályszeru végrehajtását a Tempus Közalapítványon keresztül az Európai Bizottság felügyeli és értékeli.

 

Intézményi megvalósítás
A hallgatói mobilitás megvalósítása kezdettől fogva nemzeti hatáskörbe tartozik. A 2000/2001-es év az elso év, amelyben az oktatói mobilitás lebonyolítása is nemzeti hatáskörbe került. A lebonyolítás nemzeti alapelveiről az évente jóváhagyott Nemzeti Akcióterv rendelkezik.

Az LLP program 2007-ben megújult, és LIFELONG LEARNING program néven folytatódik a 2014-ig. A megújult pályázati program egyben megemelt költségvetési keretet is jelent, illetve a szakmai gyakorlatok bekerülését az Erasmus alprogramba a Leonardo-ból.

 


Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: