Kodolányi János Főiskola
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János FőiskolaKodolányi János Főiskola
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Aktuális
Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

Folmeg Márta

Folmeg Márta

Adatok

Pozíció:

 • Kutatásszervezési Központ: központvezető
 • Budapesti Oktatási Központ: tudományos munkatárs

Önéletrajz

MUNKAVISZONY:

 • 2010. augusztus 16-ától 2013. március 1-jéig a Kodolányi János Főiskola Társalkodó nyelvvizsgarendszerének oktatási referense
 • 2011. év februárjától folyamatosan óraadó tanár a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi szakán, valamint a Neveléstudományi szakon
 • 2013. március 1-jétől 2015-ig a Kodolányi János Főiskolán futó TÁMOP 4.2.2 A- pályázathoz kapcsolódóan pályázati ügyekért felelős képzési koordinátor és tudományos munkatárs
 • 2013. október 10-től Fejlesztési-, Pályázati- és Minőségközpont Pályázati programigazgató és tudományos munkatárs a Kodolányi János Főiskolán

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:

Kodolányi János Főiskola budapesti és székesfehérvári képzésein a következő tantárgyakat oktatom:

 • a Társadalomtudományi Tanszéken:

Politológia  

Összehasonlító politikatudomány

Történelem és politika régen és most című kurzusok

 • Neveléstudományi Tanszéken

Emberi jogok, demokratikus értékek, az ember, mint értékkövető lény

Osztályozás, értékelés című kurzusok

 

TANULMÁNYOK:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest [2011 szeptemberétől – 2014 júniusáig]

 • Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • Interkulturális nyelvészet doktori programon nappali képzés, abszolvált

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest [2007 szeptemberétől – 2011 júniusáig]

 • Állam- és Jogtudományi Kar
 • Politológia, nappali BA szak

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest [2004 szeptemberétől – 2009 decemberéig]

Bölcsészettudományi Kar, nappali hagyományos képzés

 • Magyar szak
 • Alkalmazott nyelvészet szak

Pedagógiai és Pszichológiai kar

 • Tanárképzés

 

Kodolányi János Főiskola, Budapest [2010 februárjától – 2013 júniusáig]

 • Gazdálkodási és menedzsment szak

 

Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehérvár [1998-2004]

 • Angol tagozat

 

MEGSZERZETT DIPLOMÁK:

 • ELTE-BTK Magyar nyelv- és Irodalom szakos bölcsész 2009.
 • ELTE-BTK Alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész 2009.
 • ELTE-PPK Tanári diploma 2009.
 • ELTE-ÁJK Politológia szak 2011.
 • KJF Gazdálkodási és menedzsment szak 2013.


GYAKORLATI ISMERETEK

Tanfolyam és vizsgaszervezés, Konferencia és workshop szervezés

Pályázatok kezelése, konferenciák, workshopok szervezése, könyvszerkesztés, nyelvi lektorálás

Nyelvismeretek:

angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga,

olasz alapfokú „C” típusú nyelvvizsga

 

Számítógépes ismeretek: MS Office/Windows, Excel táblázatkezelés, SPSS, LEO (Integrált Nyelvvizsgáztatási Ügyviteli Rendszer)

 


Publikációk

Megjelent publikációk:

 

Folmeg Márta (2008): Nyelvben az igazság? – A női kvóta és a nyelvhasználati stratégiák In.: Az alkalmazott nyelvészet dimenziói, Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 85. szerk.: Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tinta Kiadó, Budapest

 

Folmeg Márta (2010): Nők a birodalomban, In.: Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 85. szerk.: Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tinta Kiadó, Budapest

 

Folmeg Márta (2013): A nők politikai szerepvállalása és a nemek eltérő nyelvhasználatának összefüggései, In.: Történelem és politika régen és ma, Modern Minerva Könyvek, Heraldika Kiadó, Budapest


Folmeg Márta (2014): Ki van a sorok mögött?, In: Nyelvhasználat a médiában, Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 155. szerk.: Gecső Tamás, Sárdi Csilla, Tinta Kiadó Budapest


Folmeg Márta, Hervainé Szabó Gyöngyvér (szerk.) (2014) Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában, Aposztróf Kiadó, Budapest

 

Folmeg Márta (2014): Nők a politikai gépezetben és a gazdasági szférában, In: Kocsis Erzsébet (szerk.) Iskolaszövetség 2014. Szemelvények PhD-hallgatók munkáiból: http://www.3sz.hu/sites/default/files/Szemelvenyek_PhD-hallgatok_munkaibol.pdf


Folmeg Márta, Hervainé Szabó Gyöngyvér (szerk.) (2015): A munkahelyi jól-lét és professzionalizáció kérdései esetkönyv, http://www.kodolanyi.hu/jol-let/images/tartalom/File/publikaciok/a-munkahelyi-jol-let-es-professzionalizacio-kerdesei-esetkonyv.pdf


Folmeg Márta (2015): Parlamenti feleselés, In: Folmeg Márta, Jóri Anita (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel, Tinta Kiadó, Budapest, 197.


Konferenciaszereplés:

Alkalmazott nyelvészeti tanszékek első országos találkozója - hallgatói-oktatói tudományos konferencia (2009. november 27. Budapest)

Ismeretlen ismerős – Ismerős ismeretlen címmel tanszéki tudományos hallgatói konferencia (2008. április 29. Budapest)

A Nyelvhasználat a médiában c. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Ki van a sorok mögött?– címmel (2012. október 30.)

 

Történelem és politika – régen és ma, Fiatal történészek és társadalomtudósok V. országos konferenciája című rendezvényén A nők politikai szerepvállalása és a nemek eltérő nyelvhasználatának összefüggései címmel (2012. október 12. Budapest)

 

A nyelv és kép című Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián előadás Nyelv és (helyzet)kép címmel (2013. november 5. Budapest)

 

Inclusive Society – Well-being – Participation című nemzetközi konferencián a Kodolányi János Főiskolán, A nők szubjektív jól-lét érzete és munkaerő-piaci helyzetük közötti összefüggés címmel (2014. április 9. Budapest)

 

Hálózat – egyetem – versenyképesség című konferencián előadás A szolgáltató-fogyasztó viszony megjelenése a felsőoktatási diskurzusban címmel (2014. július 30.)

 

A társadalomtudományi kutatások szerepe a regionális és helyi jól-lét fejlesztésében címmel a Kodolányi János Főiskola, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága és az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület szervezésében, A munkaerőpiac és a társadalmi szerepek összeegyeztetése címmel (2014. november 7. Székesfehérvár)

 

Munkahelyi jól-lét és stressz a szolgáltatásokban című konferencián a Kodolányi János Főiskola és az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület szervezésében Az egészségügyi szektor stressztényezői címmel (2014. november 26. Székesfehérvár)

 

Világgazdaság és világpolitika – a „Nyugat” és a „Kelet” változó geopolitikai erőterében című konferencia, VEAB szervezésében Szubjektív jól-lét és a betöltött társadalmi nem összefüggései címmel (2014. május 15. Győr)

 

MRTT XII. Vándorgyűlése Helyi fejlesztés című konferencián Versenyképesség női szemmel (2014. november 28. Veszprém)

 

Társadalmi versenyképesség – társadalmi jól-lét és biztonság – versenyképesség és társadalmi fejlődés című konferencián, a Kodolányi János Főiskola szervezésében A munkahelyi jól-lét problémái a munkahelyi stressz kutatása alapján (2015. február 20. Székesfehérvár)

 

Konferenciaszervezés:

 

Alkalmazott nyelvészeti tanszékek első országos találkozója – hallgatói-oktatói tudományos konferencia szervezése Budapesten, az ELTE-BTK-án (2009. november 26–27.)

 

Ismeretlen ismerős – Ismerős ismeretlen címmel tanszéki tudományos hallgatói konferencia szervezése Budapesten, az ELTE-BTK-án (2008. április 28-29.)

 

A társadalomtudományi kutatások szerepe a regionális és helyi jól-lét fejlesztésében című konferencia szervezése a Kodolányi János Főiskola, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága és az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület részvételével (2014. november 7. Székesfehérvár, Hiemer-ház)

 

Munkahelyi jól-lét és stressz a szolgáltatásokban című konferencia szervezése a Kodolányi János Főiskola és az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület segédletével (2014. november 26. Székesfehérvár, Hiemer-ház)

 

Társadalmi versenyképesség – társadalmi jól-lét és biztonság – versenyképesség és társadalmi fejlődés című zárókonferencia szervezése (2015. február 20. Székesfehérvár, Hiemer-ház)

 

ELTE BTK és a Kodolányi János Főiskola Alkalmazott nyelvészeti konferenciájának szervezése minden év őszén

 

Tanszéki gyakornok: ELTE – BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéken demonstrátor [2008/2009-es tanévben]

 

Szakmai gyakorlat: Tinta Kiadónál, Kiss Gábor segédletével szótárszerkesztés, a Magyar Szókincstár folytatása [2009 májusa óta folyamatosan]

 

Tanítási gyakorlat: 2008/2009-es tanév II. félévében ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Magyar nyelv és irodalom tanítása Arató László vezetésével

 

Petőfi Irodalmi Múzeumban szereplés: 2008. 11. 21. Ady est: Lenni kell, lenni, lenni, lenni...c. műsorban szereplés, Havas Judit előadóművész és Juhász Ferenc költő közreműködésével

 

Részvétel a TÁMOP 3.1.8. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban, a pedagógus szakmai ellenőrzésének intézményi kipróbálása tesztverziójában. A standardok és munkaanyagok analizálása, összehasonlító elemzések végzése, a tesztelések menedzselése.

 

Számos etikai, pedagógiai, politológiai témájú szakdolgozat konzultálása és opponálása a Kodolányi János Főiskolán, több tanulmánykötet szerkesztése, nyelvi lektorálása.

 

 

NYELVI LEKTORÁLÁS:

 

Hossó Nikoletta – Dr. Elbert Gábor (2014): Etikett – Protokoll, Budapest-Pécs, ISBN 978-963-642-672-9

 

Folmeg Márta, Hervainé Szabó Gyöngyvér (szerk.) (2014): Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában, Aposztróf Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5075-19-3

 

Hervainé Szabó Gyöngyvér (2014): A 21. század eleji államiság kérdőjelei, Aposztróf Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5075-25-4

 

Hervainé Szabó Gyöngyvér (szerk.) (2015): A jól-léti közpolitika a 21. században, Aposztróf Kiadó, Budapest. ISBN 978-6155075-20-9

 

Hervainé Szabó Gyöngyvér – Kovács László – Schuchmann Júlia (2015): A globális jól-léti közpolitikai áramlat fogadtatása, és hatása az OECD tagországokra, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. ISBN 978-615-5075-30-8

 

Folmeg Márta – Hervainé Szabó Gyöngyvér (szerk.) (2015): A munkahelyi jól-lét és professzionalizáció kérdései esetkönyv, Székesfehérvár, ISBN 978-615-5075-28-5

« vissza
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse a főiskolát a közösségi oldalakon is: