Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Honlapunk július 24-én megújul!
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Aktuális
Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

Dr. Szitó Judit

Dr. Szitó Judit

Adatok

Pozíció:

 • Angol Nyelv és Irodalom Tanszék: főiskolai tanár

Önéletrajz

Végzettség, szakképzettség:

 • 1994 MSc (=MA) (University of Edinburgh) (Alkalmazott nyelvészet)
 • 1988 diploma (József Attila Tudományegyetem) (Angol nyelv és irodalom + Általános és alkalmazott nyelvészet) 
 • 1987 Idegenvezetői oklevél

 

Tudományos fokozat:

2002 PhD (University of Georgia) (Nyelvészet, „Linguistics"), (2003. honosítva: Pécsi Tudományegyetem)

 

Oktatói tevékenység:

Kb. 17 év felsőoktatásban, 1,5 év általános iskolában, 1 év speciális nyelviskolában

 • Nyelvtan (Grammar 1, 2) - Kecskeméti Főiskola, Veszprémi Egyetem, Kodolányi János Főiskola, University of Georgia
 • Frázisszintaxis (Phrasal Syntax) - Kodolányi János Főiskola
 • Mondatszintaxis (Clausal Syntax - Kodolányi János Főiskola
 • Fonetika / fonológia (Phonetics / Phonology) - Veszprémi Egyetem
 • Módszertan / Microteaching - Kodolányi János Főiskola, Veszprémi Egyetem
 • Classroom-based Research (speckol) - Veszprémi Egyetem
 • Nyelv- és stílusgyakorlatok - Kecskeméti Főiskola, Kodolányi János Főiskola, Veszprémi Egyetem, University of Georgia
 • Bevezetés a nyelvészetbe - University of Georgia
 • Beszédértés és tesztfelkészítés - Kodolányi János Főiskola
 • Diskurzuselemzés (Discourse Analysis) - Kodolányi János Főiskola
 • Terepnyelvészet (Field Linguistics) - University of Georgia
 • Szociolingvisztika (Sociolinguistics) - Kodolányi János Főiskola

 

Kutatási terület:

Diskurzuselemzés, szociolingvisztika, formulák, antropológiai nyelvészet, nyelvtanulás, folklór, sirató

 

Hazai kutatási projektek:

2010 formulakutatás

 

Nemzetközi kutatási projektek:

 • 1990-91 - University of Michigan, USA: 6 hónapig egy nemzetközi pedagógiai kutatócsoportban angol referens voltam
 • 1990 és 1996 között - Nyaranta a Kárpátalján kutattam (eleinte a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola kutatócsoportjának tagjaként), a gyűjtött néprajzi anyagokat és siratókat felhasználtam mind a mesterfokozatú, mind a PhD dolgozataim megírásában. Ezek a néprajzi interjú és a sirató diskurzusát vizsgálták.

 

Ösztöndíjak:

1998 - Soros-ösztöndíj, University of Boston, USA (3 hónap)

1998 - tanársegédi ösztöndíj (Teaching Assistantship) (University of Georgia)

1997 - Két tudományos segédkutatói ösztöndíj (Research Assistantship) (University of Georgia)

1993-94 - The British Council ösztöndíja posztgraduális képzésre (MSc), The University of Edinburgh

 

Szakmai közéleti tevékenység:

 • 1991-92 - Egy csereprogramban való részvétel (Kecskeméti Tanítóképző Főiskola és Birmingham University)
 • 1990 - Baja: iskolások csereprogramjának keretében angol szaktáborban működtem közre (Dr. Poór Z.)
 • 1989-ben - Egy évig egy angol nyelvű videoklubot alapítottam, „Videotorium" néven (Kecskemét).

 

Nemzetközi kapcsolatok, vendégoktatás külföldön:

 • 2000 - Lin 310 (Bevezetés a nyelvészetbe) University of Georgia

 

Jelentősebb szervezeti tagság:

 • MTA köztestületi tag
 • MANYE-tag

 

Nyelvtudás:

 • Angol
 • orosz

Publikációk

Könyvrészletek, tanulmányok, esszék, szakmai folyóiratokban megjelent cikkek:

 • 2012. Formulaszerű elemek meghatározása az improvizált siratóban.  Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (szerk.) 2012: Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság: 281–289
 • Előadások:
 • 2012. A „Cartoon Network-nemzedék”: Az angol mint második nyelv? Előadás.  A Kodolányi János Főiskola Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Tinta Könyvkiadó közös könferenciája “A Nyelvhasználat a médiában” címmel. Budapest, 2012. október 29-30.
 • 2011.  Formulaszerűség és nyelvtanítás: Régi téma, új megközelítések. Előadás a MANYE XXI. konferenciáján. Szombathely, 2011. aug. 29-31.
 • 2010. Tradíció és kreativitás: Formulaszerűség az improvizált siratóban.  Előadás.  Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal. (Budapest, 2010. november 23-24.)
 • Szitó, J. (készülőben) Formulák azonosíthatóságának problémái a kötetlen siratóban. (Problems in identifying formulas in improvised laments)
 • Szitó, J. (készülőben). Formulák a nyelvben (Formulas in language)
 • Szitó J. 2006. Kompetencia és műfaj. (Competence and genre) In: Gecső, T. (szerk). Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia . Kodolányi János Főiskola, Tinta Kiadó, 2006: 354-363.
 • First Steps in Theoretical and Applied Linguistics. Szerk. Richter Borbála. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. két fejezet szerzője:
 • Szitó J. „Language IDs: Sociolinguistics" pp. 97-110
 • Szitó J. „Speak Your Mind: Psycholinguistics" pp. 149-160
 • Szitó, J. 2005. Ritualizáció a nyelvben és a diskurzusban: Egy siratókorpusz elemzése.(Ritualization in language and discourse: analyzing a dirge corpus) In: Cs. Jónás E. és Székely Gábor (szerk..) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. Vol. 1. (A MANYE kongresszusok előadásai.) Pécs-Nyíregyháza: MANYE - Bessenyei György Könyvkiadó.

 

Recenziók:

1995. Freedman, A. és P. Medway (szerk) 1994. Genre and the New Rhetoric. Bristol, PA: Taylor & Francis. Journal of Linguistic Anthropology 5.2: 232-233.

 

Szakmai konferenciák:

 • (2010) (absztrakt elfogadva) Formulahasználat rögtönzéskor. (Using formulas in improvisation)
  Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal. (Budapest, 2010. november 23-24.)
 • (2005) Sirató és beszélgetés. Egy folklór műfaj társalgásbeli alapjai. (Dirge and conversation: the basis of a folklore genre)
  Társadalom és jelek/Semiotica Agriensis 3. A Magyar Szemiotikai Társaság konferenciája. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. (Eger, 2005. október 29-30.)
 • 2005. "A diákok hallgatnak". Szemináriumi álomkór, avagy a diákok kommunikációs problémái az idegennyelvi szemináriumon. ("Students are quiet". Students' communication problems in the foreign language classroom)
  MANYE XV. Kongresszusa: A Világ Nyelvei és a Nyelvek Világa Miskolc, 2005. április 7-9.
 • 1996. Art supporting emotion: Linguistic perspectives on the Hungarian dirge.
  Graduate Student Forum Promoting Multidisciplinary Interaction című konferencián. Athens, University of Georgia

« vissza
Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: