Kodolányi János Főiskola
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János FőiskolaKodolányi János Főiskola
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Aktuális
Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

Dr. Michalkó Gábor habil.

Dr. Michalkó Gábor habil.

Adatok

Pozíció:

 • Turizmus Tanszék: egyetemi tanár

Önéletrajz

Végzettség, szakképzettség:

 • 2000. szakközgazdász idegenforgalom és szálloda szakon (BGF KVIF, Budapest)
 • 1999. idegenvezető, OKJ (BGF KVIF, Budapest)
 • 1993. történelem-földrajz szakos okleveles középiskolai tanár (KLTE BTK, Debrecen)

 

További munkahely:

 • MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, tudományos tanácsadó, kutatócsoport-vezető

 

Tudományos fokozat:

 • 1998. földrajztudomány kandidátusa, PhD (MTA Doktori Tanács)
 • 2006. habilitált doktor (Debreceni Egyetem)
 • 2009. MTA doktora (MTA Doktori Tanács)

 

Nyelvismeret:

 • olasz, középfok, C
 • olasz szakmai középfok
 • angol, középfok, B
 • orosz, alapfok

 

Eddigi oktatói tevékenység:

 • Kodolányi János Főiskola, részvétel az alap (BSc), a mester (MSc) és a felsőfokú szakképzésben (OKJ) nappali, levelező és távoktatási tagozaton, (2000/2001–) A turizmus humánökológiája, Szakdolgozati szeminárium, Bevezetés az idegenforgalomba, Bevezetés a városi turizmusba, Turizmus általános elmélete, Magyarország turisztikai erőforrásai, Aktuális trendek a turizmusban, Kutatásmódszertan.
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Magyar Tagozat (2005/2006–) A turizmusföldrajz elméleti alapjai (vendégtanár)
 • Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola (2012/2013–), Turisztikai tér  (meghívott előadó)
 • Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, (2013/2014–), A turizmus gazdasági alapjai, Turisztikai erőforrások (meghívott előadó)
 • Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola (2005/2006–2011/2012) Turizmológia alapjai (meghívott előadó)
 • Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Földrajzi Tanszék (2002/2003–2011/2012) Kutatásmódszertan a turizmusban (meghívott előadó)
 • Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (2004/2005) A turisztikai termékek földrajzi alapjai, A turizmus humánökológiája (meghívott előadó)
 • Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék (2001/2002) Bevezetés a turizmusföldrajzba (meghívott előadó)
 • Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszék (2000/2001) Magyarország idegenforgalmi földrajza (meghívott előadó)
 • ELTE Regionális Gazdaságföldrajzi Tanszék (1998/1999) Városi turizmus (meghívott előadó)

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • 1993– TMB ösztöndíjas, tudományos munkatárs, főmunkatárs, tanácsadó, osztályvezető, kutatócsoport-vezető; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
 • 2001– főiskolai docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár; Kodolányi János Főiskola
 • 1999–2001  tudományos főmunkatárs; Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

 • 2012– OTKA témavezető: Magyarország láthatatlan turizmusa
 • 2006 – 2009 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A turizmus és életminőség területi vonatkozásai Magyarországon
 • 2007 – 2010 OTKA témavezető: Az egészségturizmus és életminőség Magyarországon
 • 2004 – 2006 OTKA témavezető: Magyarország modern turizmusföldrajza
 • 2000 – 2003 OTKA témavezető: A bevásárlóturizmus regionális különbségei Magyarországon
 • 1996 – 1999 OTKA témavezető: Budapest idegenforgalmának szociálgeográfiai vizsgálata
 • 2004 – 2006 OTKA résztvevő: Magyarország kistájainak katasztere
 • 2002 – 2004 OTKA résztvevő: Az árvízvédelemmel kapcsolatos természeti, gazdasági, társadalmi folyamatok földrajzi szemléletű vizsgálata Tisza-menti mintaterületeken
 • 2000 – 2003 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A földrajztudomány változó szerepe a turizmus tudományos megalapozásában – a turizmus ökológiája.
 • 1995 – 2001 a legkülönbözőbb munkaszerepekben részvétel a Zsolnai József vezette „Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógia” program munkájában, 1999–2001 között a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézete főmunkatársaként

 

Tagságok:

 • MTA Köztestület tagja, nem akadémikus közgyűlési képviselő, a X. Földtudományok Osztály Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság tagja, a Turizmusföldrajzi Albizottság titkára,
 • Magyar Földrajzi Társaság alelnöke
 • Magyar Szakképzési Társaság tagja
 • Turizmus Bulletin c. folyóirat Szerkesztőbizottságának tagja
 • A „Turizmus Akadémia” kiadványsorozat főszerkesztője
 • Tourism Trends and Challenges folyóirat szerkesztőbizottság tagja
 • Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment Series folyóirat szerkesztőbizottság tagja
 • IGU Study Group on „Global Change and Human Mobility" – tag
 • Societa Geografica Italiana – tag

 

Szakmai kitüntetések és díjak:

 • Akadémiai díj 2006 (megosztott)

Publikációk

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága:

 • Michalkó G. (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Michalkó G. – Irimiás A. (2011): Csalódásmenedzsment a turizmusban: új szemlélet a turisztikai célterületek irányításában. Marketing & Menedzsment. 2. pp. 4–10.
 • Rátz, T. – Michalkó, G. – Hinek, M. – Vizi, I. (2006): Reformkor és olimpia: a turizmusfejlesztés lehetőségei egy magyarországi kisvárosban. In: Aubert A. – Hegedűs V. (szerk.) Fejlesztés és képzés a turizmusban. Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet. Pécs. p. 107-117.
 • Michalkó, G. (2004): Bevásárlóturizmus. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, p. 104.
 • Michalkó, G. – Vizi, I. (2004): A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata. Földrajzi Közlemények 52(1-4):31-42.

 

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás:

 1. Dávid, L. – Michalkó, G. (szerk.) (2008): A Tisza-tó turizmusa. Magyar Turizmus Zrt., Budapest, p. 224.
 2. Michalkó, G. – Rátz, T. – Hinek, M. – Vizi, I. (2006): Dabas város turizmusfejlesztési koncepciója. MTA FKI – Kodolányi János Főiskola, Budapest – Székesfehérvár, p.106.
 3. Michalkó, G. – Rátz, T. (2003): A sátorverésen túl - A turizmustudomány magyarországi állapotairól. Magyar Tudomány 6:747-757
 4. Michalkó, G. (2001): Turizmus és területfejlesztés. In: Beluszky P. – Kovács Z. (szerk): A terület és településfejlesztés kézikönyve. CEBA Kiadó, Bp., p 113-120
 5. Michalkó, G. (1999): A városi turizmus elmélete és gyakorlata. MTA FKI, Budapest, p. 168.


« vissza
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse a főiskolát a közösségi oldalakon is: