Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Dr. Vizi László Tamás

Dr. Vizi László Tamás

Adatok

Pozíció:

 • Oktatásigazgatási Hivatal: oktatásigazgatási rektorhelyettes
 • Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék: tanszékvezető
 • Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék: főiskolai tanár

Önéletrajz

Tudományos fokozat:

 • 2004 - PhD (történelemtudomány) (Disszertáció: Székesfehérvár és Fejér vármegye a napóleoni háborúk nemesi felkeléseiben)
 • 1996 - egyetemi doktori cím (dr. univ.) (történelemtudomány)

 

Végzettség és szakképzettség:

 • 2002 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, jogász
 • 1987 - ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár
 • 1985 - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Okleveles népművelő és történelem szakos tanár

 

Kutatási terület:

XIX-XX. századi egyetemes és magyar történelem; A francia háborúk és Magyarország; A magyar nemesi felkelés története; A magyar külpolitika története a XX. században; A két világháború közötti magyar politika és társadalomtörténet; A trianoni békediktátum magyar aláíróinak politikai és közéleti szereplése.

 

Kutatásban, tudományos együttműködésben való részvétel (az utóbbi öt évben):

 • 2012-2013: Russkiy Myr „Orosz civilizáció" című pályázat vezetője
 • 2012-2014: The 1809 International Research Group című nemzetközi kutatási projekt kutatója
 • 2012-2013: „Az újragondolt negyedszázad" című tudományos kutatóprogram résztvevő kutatója
 • 2011-2013: „A trianoni békeszerződés aláírójának népbírósági pere (1945-1948)"A Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj Alapítvány kutatóprogramjának résztvevő kutatója
 • 2010-2011: „Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére és elhelyezésére a magyar történelemben, kizárólag a történelemtudomány szakmai szempontjai szerint" című tudományos kuatóprogram résztvevő kutatója
 • 2010-2012: Kárpát-medencei tanár továbbképzési program, Kassa, Zenta, Szabadka
 • 2007-2009: „A franciák Magyarországon" című tudományos emlékbizottság szervezője, kutatója
 • 2008: Minőségirányítás a felsőoktatásban. HEFOP képzési program
 • 2008: Felsőoktatási curriculum-menedzsment. HEFOP képzési program

 

Oktatói tevékenység:

 • A KJF Társadalomtudományi Tanszéken oktatott tárgyak:

Új- és jelenkori egyetemes történelem; XX. századi magyar politikatörténet; Diplomáciatörténet; Magyar külpolitika; A magyar külpolitika története; Magyarország társadalom és politikatörténete; Magyar művelődéstörténet; Gazdaságtörténet; Szakmai készségfejlesztési tréning; Alkotmányjog.

 • Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Doktori (Ph.D) Tanács, doktori szigorlati és doktori bíráló bizottsági tag (2005-2010)
 • ELTE, Bölcsészettudományi Kar Doktori (Ph.D) Tanács, doktori bíráló bizottsági tag, és témavezető (2008-2011)

 

Jelentősebb szervezeti tagság:

 • Magyar Történelmi Társulat - igazgatói választmányi tag;
 • Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság - tag
 • Zürichi Magyar Történelmi Egyesület - Tudományos Tanács tag
 • Alba Polisz Tudományos Park örökségmenedzsment szakosztály - tag
 • MTA Veszprémi Területi Bizottság (VEAB) Gazdaság-, Jog és Társadalomtudományi szakbizottság, Politikatudományi munkabizottság - tag
 • Magyar Politikatudományi Társaság - tag
 • Magyar Külügyi Társaság - tag

 

Elismerések, díjak:

 • 2010: Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 • 2010: Pedagógus Szolgálati Emlékérem
 • 2009: Dicsérő oklevél a honvédség és társadalom kapcsolatának és a honvédelem ügyének segítéséért. Adományozó: a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoka
 • 2008: Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal Jubileumi Emlékérem az önálló magyar katonai felderítés megalakulásának 90. évfordulója, valamint a Felderítők Napja alkalmából. Adományozó: a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal főigazgatója
 • 2008: Ereky Alfonz Kitüntető Érem , adományozó a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete
 • 2007: OTDK elnöki dicsérő oklevél a 2007. évi Bölcsész OTDK ügyvezető titkári munkáért, adományozó az Országos Tudományos Diákkör elnöke

 

Publikációk

Kötetszerkesztések:

 • Közép-és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe. Tanulmánykötet az azonos című, 2005. november 3-án Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007. (Beszteri Bélával együtt.)
 • Pap András László: Rendvédelem, terrorizmus, emberi jogok. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007.
 • Pap András László: Jogszabálygyűjtemény és vázlatok a Jogi alapismeretek, az Alkotmányjog valamint a Köz- és magánjog tantárgyakhoz. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2006.
 • Törökország EU-csatlakozásának kérdőjelei. Tanulmányok - Dokumentumok. Tanulmánykötet az azonos című, 2005. április 7-én, Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékének és a Teleki László Intézet Külpolitikai Központjának közös műhelykonferenciája anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2006. (N. Rózsa Erzsébettel együtt)
 • Dr. Bérces László - Dr. Szabó László: Jogi ismeretek. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005.
 • Gazdag Ferenc: Az Európai Unió közös kül-, védelem- és biztonságpolitikája. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005. (Rácz Andrással együtt)
 • Pusztai János: Konferenciaszervezés. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005.
 • Béketeremtés - Békefenntartás. Tanulmánykötet az azonos című, 2004. november 4-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005. (Beszteri Bélával együtt)
 • Szabó László: Családjog. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004.
 • Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Tanulmánykötet az azonos című, 2003. november 5-én, Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004. (Beszteri Bélával együtt)
 • Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004. (Csurgai Horváth Józseffel és Demeter Zsófiával együtt)
 • Mikósdi György: A gazdasági diplomácia új dimenziói a globalizáció erőterében. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004.
 • Farkas Gábor: Gazdaságtörténet. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004.
 • Darai Lajos Mihály: Filozófiatörténet. A filozófia kultúrtörténete. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2003.
 • A magyar felsőoktatás és humán erőforrás fejlesztés. Tanulmánykötet a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén 2002. november 14-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2003. (Beszteri Bélával együtt)
 • Mikósdi György: Bevezetés a nemzetközi kereskedelempolitikába. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2002. (Firnicz Istvánnal együtt)
 • Huszonegyedik századi jövőképek. Tanulmánykötet a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén 2001. november 8-án a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2002. (Beszteri Bélával együtt)
 • Kátay Ákos - Kovács György - Dr. Kovács Lászlóné - Takács László - Vizi István - Dr. Vizi László Tamás: Idegenforgalmi alapismeretek. Open Book Kiadó, Székesfehérvár, 2000.
 • Nemes Csaba - Vizi István: Idegenforgalmi referensi és ügyintézői ismeretek.
 • Nemes Csaba: Idegenforgalmi referensi és ügyintézői feladatgyűjtemény. Open Book Kiadó, Székesfehérvár, 2000.
 • Bordi Imre: A GULAG rabja voltam. História klub füzetek 11. Fejér Megyei Levéltár   Közleményei 19. Székesfehérvár, 1994.
 • Hermann Róbert: A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok. História klub füzetek 10. Fejér Megyei Levéltár Közleményei 17. Székesfehérvár, 1994.
 • Bakay Kornél: Szent László király somogyvári apátsága. História klub füzetek 9. Székesfehérvár, 1992.
 • Erdős Ferenc: Székesfehérvár a forradalom és szabadságharc városa 1848.1849. História klub füzetek 8. Székesfehérvár, 1991.
 • Veress D. Csaba: A bakonyi végvárak története.
 • Vizi László Tamás: A XVI. századi végvári szervezet a Duna és a Balaton között. História klub füzetek 7. Székesfehérvár, 1991.
 • Veress D. Csaba - Siklósi Gyula: Székesfehérvár, a királyok városa. Zrínyi Kiadó. Budapest, 1990.
 • Nagy László: Erdélyi fejedelmek a Habsburg - ellenes harcok idején.
 • Nagy László: Adalékok a Habsburg - kérdés újraértékeléséhez. História klub füzetek 6. Székesfehérvár, 1990.
 • Hegyi Klára: Székesfehérvár a török korban.
 • Varga J. János: Bécstől Székesfehérvárig. História klub füzetek. 5. Székesfehérvár, 1989.
 • Vigh Kálmán: Oroszország az utolsó Romanov, II. Miklós alatt.
 • Menyhárt Lajos: A "sztálinizmus" mint történelmi jelenség. História klub füzetek 4. Székesfehérvár, 1989.
 • Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi koncepciós perekhez. História klub füzetek 3. Székesfehérvár, 1988.
 • Radics Péter: A Szent István - kultusz ezredéve Székesfehérvárott. História klub füzetek 2. Székesfehérvár, 1988.
 • Csomor Lajos: Szent István koronázási jelvényeinek eredete. História klub füzetek. 1. Székesfehérvár, 1988.

 

Könyvrészletek, tanulmányok, esszék, cikkek:

 • The Hungarian Effort to Dissolve the Unity of the Little Entente in 1926. In: Prague Papers on the History of International Relations, 2013/1, Prague (–Vienna), pp. 134–150.

  Narratives of the Hungarian Neutrality in the 20th Century. In.: Central European Political Science Review. Editor János Simon. CEPoliti Review, Bp. 2013. Vol. 14. Number 53. 117-134.

  „Hiszem és remélem, hogy… hamarosan visszatérhet a régi barátság és megértés” Horthy Miklós mohácsi beszéde és a szerb orientáció alternatívája a magyar külpolitikában. In.: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. VI. évf. 4. szám 2013/ 4. No. 23. 7-38.

  „Trianon teóriájánál... rosszabb Trianon praxisa” A békediktátum tízedik évfordulója – 1930. In.: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. VI. évf. 3. szám. 2013/3. No. 22. 120-131.

  Egy elfeledett magyar diplomata: Drasche-Lázár Alfréd. In.: A felfedező tudomány. Elektronikus formában megjelent konferenciakötet. MTA VEAB, Széchenyi István Egyetem, 2013. 1-9. (Online: http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/VEABtanulmanyok/vizi_laszlo.pdf)

 • Kihívások és alternatívák a rendszerváltás magyar külpolitikája előtt. In.: Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. MTA VEAB, Budapesti Gazdasági Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem. Veszprém 2012. 103-113.
 • Magyarország és a francia háborúk. In.: Franciák Magyarországon, 1809" Konferencia II. Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba. Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány. Budapest-Győr, 2012. 261-277.
 • A Magyar Távirati Iroda közleménye Benárd Ágost nyugalmazott miniszter népbírósági ítéletéről (1948. október 7.) In.: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. V. évf. 2. szám. 2012/2. No. 17. 42-55.
 • Duna-völgyi együttműködési kísérletek az 1930-as évek első felében. Fejeztek a közép-európai integrációs törekvések történetéből. In.: Civil társadalom és érdekképviselet Közép-Európában. Szerk.: Simon János. L'Harmattan CEPoliti Kiadó, Budapest, 2012. 17-33.
 • Aláírta Trianont és kezdeményezte Szálasi elmegyógyászati vizsgálatát. In.: Bécsi Napló, XXXIII. évf. 2. szám. 2012. március-április. 9.
 • A tehetséggondozás és- fejlesztés módszertani lehetőségei a Nemzetközi tanulmányok szak esetében. In.: Tehetséggondozási Workshopok a Kodolányi János Főiskolán 3. Szerk.: Dr. Szele Bálint. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2011. 83-93.
 • A biztos befutó. Hóman Bálint és az 1939-es választások. In.: Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Szerk.: Ujváry Gábor. A szerkesztő munkatársa: Csurgai Horváth József. A Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 3. Sorozatszerkesztők Csurgai Horváth József és Ujváry Gábor. Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 270-294.
 • A francia háborúk kora Szekfű Gyula történetírásában. In.: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk.: Ujváry Gábor. A szerkesztő munkatársa: Nagy József Zsigmond. A Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 2. Sorozatszerkesztők Csurgai Horváth József és Ujváry Gábor. Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 171-191.
 • Illíria a francia nagyhatalmi politikában a 19. század elején. In.: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. IV. évf. 2. szám. 2011/2. No. 13. 7-20.
 • Az Esztergom központú régió múltja és jelene. In.: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. IV. évf. 1. szám. 2011/1. No. 12. 166-174.
 • The Hungarian Kingdom's defensive war against Napoleon in 1805. In.: Tradecraft Review. Periodical of the Scientific Board of Military Security Office. Special Issue. 2010/ 2. szám. 42-54.
 • A nemesi felkelés utolsó katonai erőpróbája: a székesfehérvári hadiszemle. In.: „Franciák Magyarországon, 1809" Konferencia I. Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba. Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány. Budapest-Győr, 2010. 189-206.
 • Perifériából régióközpont. Esztergom és az Ister-Granum Eurorégió. In.: Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében. MTA VEAB, Budapesti Gazdasági Főiskola, Komárom város, Széchenyi István Egyetem. Veszprém, 2010. 249-264.
 • Ki legyen az aláíró? Vita a minisztertanácsban a trianoni békediktátum aláíróinak a személyéről. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. III. évf. 4. szám. 2010/4. No. 11. 109-132.
 • A trianoni diktátum aláírója: a politikus Benárd Ágoston. Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. III. évf. 3. szám. 2010/3. No. 10. 67-79.
 • Die politische Rolle des ungarischen Adels im Zeitalter der französischen Kriege. In.: Zuzemmenfassung der Beitrage zum Napoleon Symposium „Feldzug 1809" im Heeresgeschichtlichen Museum Wien, 4. und 5. Juni 2009. Szerk.: R. Ouvrard és F. I. Wöber. Wien, 2009. 112-119.
 • Az utolsó nemesi felkelés kétszázadik évfordulójára. In.: Győri Múzsa Kulturális és Közéleti Magazin. Jubileumi különszám a győri csata 200. évfordulója tiszteletére. 2009/2. 13-16.
 • Attempts at Cooperation  in the Danube-Basin in the First Half of the 1930s. In.: Közép-Európa: Transzfer és dialógus. A Budapest Fórum Nemzetközi konferenciája Fürstenfeld, 2006. szeptember 30. Szerk.: Glavanovics Andrea, Dr. Szele Bálint. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2009. 341-351.
 • „Emelte a honfiui kegyelet" A székesfehérvári vértanúk emlékoszlopa. In.: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szerk.: Hermann Róbert, Zakar Péter. Belvedere Meridionale, Szeged, 2007. 475-503.
 • The Role of Civilisation and Cultural Studies int he Education System of the International Relations/International Studies Majors. In.: The Europe of Regions: Literature, Media, Culture. Edited by: Glavanovics Andrea and Szele Bálint. Kodolányi János University College, Székesfehérvár, 2007. 53-58.
 • Die Schlact bei Raab in der Ungarischen Historischen Literatur. In.: Acta Musei Papensis. Pápai Múzeumi Értesítő 11. Szerk.: Nagy-L. István. Pápa, 2006. 45-64.
 • Az 1809-es győri ütközet a magyar történeti irodalomban. In.: Acta Musei Papensis. Pápai Múzeumi Értesítő 11. Szerk.: Nagy-L. István. Pápa, 2006. 25-44.
 • Birodalmak és nagyhatalmak hatása a 19-20. századi közép-európai egyensúlypolitikára. In.: Közép-és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe. Tanulmánykötet az azonos című, 2005. november 3-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007. Szerkesztette és lektorálta: Beszteri Béla, Vizi László Tamás. 24-35.
 • Napóleon magyar ellenfelei: a nemesi felkelés a francia háborúk időszakában. In.: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete. Szerk.: Kövér Lajos. JATEPess, Szeged, 2007. 143-152.
 • The Military Role of the Hungarian Nobility in the Frenh War of 1805. In.: XXXI. International Congress of Military History. Comision Espanola de Historia Militar. Acta. Coord.: J. M. Blanco Nunez, P. de Castro Martín, E. Garcia Hernán. Imprenta Ministerio of Defensa, Madrid, 2006. 181-190.
 • Három császár csatája - két császár békéje. In.: Rubicon, Történelmi Magazin. XVI. évf. 160 - XVII. évf. 161. szám. 2005/10-2006/1. Főszerk.: Rácz Árpád. 8-9. (Nagy Istvánnal együtt)
 • Székesfehérvár és katonái: múlt, jelen, jövő. In.: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 1995-2005. Székesfehérvár, 2005. 79-80.
 • Znaimtól Schönbrunnig. Az 1809-es hadiév békeelőkészítő folyamatai. In.: Béketeremtés - Békefenntartás. Tanulmánykötet az azonos című, 2004. november 4-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005. Szerkesztette és lektorálta: Beszteri Béla, Vizi László Tamás. 50-64.
 • A história bűvöletében. Beszélgetés Veress D. Csaba történésszel. In.: Új Horizont, Kulturális folyóirat. XXXIII. évfolyam, 2005. 2. szám. 77-89.
 • Történelmi örökségünk és az uniós tagság. In.: Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Tanulmánykötet az azonos című, 2003. november 5-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004. Szerk.: Beszteri Béla, Vizi László Tamás. 101-104.
 • Az erőgyűjtés évszázada. Fejér vármegye a török kiűzésétől a napóleoni háborúkig. In.: Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Szerk. Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia, Vizi László Tamás. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004. 497-508.
 • Találkozásaim Veress D. Csabával. In.: Veszprémi Szemle, Várostörténeti folyóirat. 8. 7. évfolyam, 1-2. szám, 2003. 96-98.
 • Teaching EU Studies as a Special Field of the Curriculum in the Kodolányi János Secondary School. In.: Regional Politics and Economics of EU Enlargement. East European regions and Small States in the Changing Architecture of European and Global Integration. European Stadies 3. Edited by István Hülvely and Imre Lévai. Budapest Forum - Institute for Political Science, HAS. 2003. 272-277.
 • Die Rolle des Faches „Internationale Beziehungen" im ungarischen Hochschulwesen. In.: Panstwo, gospodarka, spoleczenstwo w integrujacej sie Europie. Materialy konferencyjne - tom 3. Acta Academiae Modrevianae, Krakowska Szkola Wyzsza im. Andzeja Frycza Modrzewskiego. Krakow, 2003. 411-418.
 • A humán erőforrás fejlesztés a Kodolányi János Főiskolán és hatása a Közép-Dunántúli régióra. In.: A magyar felsőoktatás és humán erőforrás fejlesztés. Tanulmánykötet a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén 2002. november 14-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2003. Szerk.: Beszteri Béla, Vizi László Tamás. 7-13.
 • A nemzetközi kapcsolatok képzés szerepe Székesfehérvár, mint sikeres régió esetében. In.: Régiók Európája. Tanulmánykötet. Budapest Fórum, Bp. 2002. 180-183.
 • A székesfehérvári nemzetőrség 1848-ban. In.: A honfoglalás és az 1848-49-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára. A tizenharmadik magyar őstörténeti találkozó és a hetedik magyar történelmi iskola előadásai és iratai. Tapolca, 1998. Szerk.: Csihák György. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. Budapest-Zürich, 2001. 207-215.
 • A járvány tizedelte Székesfehérvár. (A háborús esztendők szomorú következménye.) In.: Árgus. Irodalmi és kulturális folyóirat. 2001. 1. sz. 68-73.
 • A francia háborúk katonai hatása a Magyar Királyságra. In.: A VEAB régió doktorandusainak tudományos fóruma. Társadalomtudományok, Mező- és Erdőgazdálkodás. Szerk.: Dr. Héjj Botond. Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori Iskolák. Sopron, 2000. 24-29.
 • A magyar nemesi felkelés utolsó katonai erőpróbája. In.: Fidelitate Mariae. Előadások 1994-1999. Szerk.: Bobory Zoltán. Szent István Művelődési Ház. Székesfehérvár, 2000. 119-128.
 • Polgárőrség és nemzetőrség. Városvédelem Székesfehérváron a XIX. század első felében. In.: Közlemények Székesfehérvár történetéből I. 1848-49. Szerk.: Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia. Székesfehérvár Város Levéltára.  Székesfehérvár, 2000. 63-87.
 • A nemesi felkelés törvényi szabályozása a napóleoni háborúk idején. In.: Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. Tanulmányok.  Szerk.: Pajkossy Gábor. ELTE BTK. Budapest, 2000. 5-18.
 • Lajtán innen, Lajtán túl... - avagy miért került Bécsújhelyre egy magyar honvédtiszt portréja. In.: Évkönyv. A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola fennállásának 10. évfordulójára. Székesfehérvár, 1999. 105-115.
 • A Tóparti Gimnázium első tíz éve 1989-1999. In.: Évkönyv. A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola fennállásának 10. évfordulójára. Székesfehérvár, 1999. 7-45. (Molnárné Kishalmi Erzsébettel közösen.)
 • Polgárőrségből nemzetőrség. (Az 1848-as nemzetőri szolgálat XIX. századi polgárőrségi előzményei Székesfehérváron.) In.: Árgus. Irodalmi és kulturális folyóirat. 1998. 5. sz. 38-43.
 • Egy szlovák történelmi atlasz margójára. In.: A kisebbségek helyzete Közép-kelet Európában és Magyarországon. Tudományos konferencia. MTA Veszprémi Területi Bizottsága. Komárom, 1997. 145-147.
 • A magyarországi és az erdélyi nemesség a XVIII-XIX. században. In.: Magyarság, fehérvári polgárság. Székesfehérvár, 1996. 8-32.
 • História klub - Székesfehérvár. In.: Iskolakultúra. Társadalomtudomány. Az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. IV. évf. 1994. 15-16. sz. 120-124.
 • Diesseits und jenseits der Leitha - oder, warum kam das Portrat eines ungarischen Honvedoffiziers nach Wiener Neustadt. In.: Alma Mater Theresiana. Jahrbuch 1992. Wiener Neustadt. 22-27.
 • Az utolsó nemesi felkelés Székesfehérváron és Fejér vármegyében. In.: A napóleoni háborúk és a magyar nemesség. Veszprémi Múzeumi Konferenciák 2. Szerkesztő: Veress D. Csaba. Veszprém, 1992. 29-43.
 • Egy hatalomváltás útvesztői. In.: Árgus. Irodalmi és kulturális folyóirat. l991. 6. sz. 35-37.
 • A XVI. századi végvári szervezet a Duna és a Balaton között. In.: História klub füzetek 7. Székesfehérvár, 1991. 29-97.
 • Székesfehérvár a török korban. "Félhold a kereszt helyén". In.: Székesfehérvár ünnepi éve 1988. Szerk.: Magyarits András. Székesfehérvár Megyei Város Tanácsa, 1989. 19-20.
 • A végvári rendszer kiépülése a Győri Főkapitányság területén. In.: Veszprémi Történelmi Tár. Veszprém, 1989. II. Főszerkesztő: Dr. Praznovszky Mihály. Szerkesztő: Veress D. Csaba. 60-78.
 • A világ legolcsóbb hadserege. (Az ólomkatonák felhasználása a történelem tanításához) In.: Történelemtanítás XXXII. évf. 1987/1. 22-23.

 

Tananyagok, jegyzetek:

 • Idegenforgalmi földrajz. In.: Kátay Ákos - Kovács György - Dr. Kovács Lászlóné - Takács László - Vizi István - Dr. Vizi László Tamás: Idegenforgalmi alapismeretek. Szerk.: Berta Ákos - Vizi László Tamás. Open Book Kiadó, Székesfehérvár, 2000. 115-210.
 • Idegenforgalmi földrajz. In.: Idegenforgalmi ügyintéző szakképzés távoktatási programja területfejlesztési szakiránnyal bővítve. Idegenforgalmi ismeretek főmodul. Kodolányi János Szakközépiskola. Székesfehérvár, 1999. 116-204.

 

Lektorálások:

 • Lackó Gábor- Zágoni Balázs: Kincses Képeskönyv Székesfehérvár. Illusztrálta Jánosi Andrea. Sorozatszerkesztő Zágoni Balázs. Projectograph Kiadó, Kolozsvár, 2013. (Történész szakértő Dr. Demeter Zsófiával együtt)
 • Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2. A húszas évek második fele 1924-1931. ATTRAKTOR Kiadó, Máriabesnyő, 2013.

  Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1. Az első évek 1919-1924. ATTRAKTOR Kiadó, Máriabesnyő, 2012.
 • Szilágyi Péter: Magyar külpolitika 1918-1968. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, 2011.
 • Hervai Szabó Gyöngyvér: A nemzetközi politika világa. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, 2009.
 • Sorosy Tamás: Etnikai és regionális problémák Közép- és Délkelet Európában. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, 2009.
 • Mohi Csaba: Nemzetállamok az Európai Unióban. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, 2009.
 • Lőrinczné Bencze Edit: Magyar művelődéstörténet. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, 2008.
 • Demeter Zsófia: Diplomáciatörténet. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2008.
 • Közép-és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe. Tanulmánykötet az azonos című, 2005. november 3-án Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007. (Beszteri Bélával együtt)
 • Apor Balázs: 20. századi magyar történelem. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2006.
 • Ljubov Shishelina: Oroszország és a Kelet-Közép-Európai országok kapcsolatai. Kelet-Közép-Európai Kutatóközpont megbízásából. Budapest-Székesfehérvár, 2006. október 13.
 • Tárgyalás-technikák. HEFOP tananyagfejlesztő program megbízásából. Budapest-Székesfehérvár, 2006.
 • Interkulturális kommunikáció. HEFOP tananyagfejlesztő program megbízásából. Budapest-Székesfehérvár, 2006.
 • Gulyás Bettina: Gazdasági jog. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2006.
 • Demeter Zsófia - Lőrinczné Bencze Edit: Gazdaságtörténet. Távoktatási tananyag. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005.
 • Béketeremtés - Békefenntartás. Tanulmánykötet az azonos című, 2004. november 4-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005. (Beszteri Bélával együtt)
 • Hervainé Szabó Gyöngyvér: A tudományos parkok a globalizációs és regionalizációs folyamatokban. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2002.
 • Csurgai Horváth József - Tihanyi Tamás - Veress D. Csaba. Harcok és bűnök. Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár, 2002.
 • Közlemények Székesfehérvár történetéből I. 1848-49. Szerk.: Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia. Székesfehérvár Város Levéltára, Székesfehérvár, 2000.

 

Konferencia-előadások:

 • Gróf Károlyi József és a királypuccsok. Egy legitimista főispán lemondásának politikai háttere. Újragondolt negyedszázad III. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. Rendező szerv: Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Közép-Európai Közlemények. Szeged, 2013. december 13.

 • Egy erdélyi arisztokrata a magyar külügyek élén- Bánffy Miklós. VI. régiótörténeti kutatások konferencia. Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély, mint történelmi régiók. Rendező szervek: Közép-Európai Közlemények, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Pécs), SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszék, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Csoportja. Szeged, 2013. november 29.

 • Kik voltak a trianoni békediktátum aláírói? Rendező szerv: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Szabadkai Asztaltársasága. Szabadka, 2013. november 15.

  Trianon válságkezelésének kilencven éve. A nemzetközi kapcsolatok és a társadalomtudomány kérdései a 21. század elején c. tudományos műhelykonferencia Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. Budapest, 2013. október 3.

 • Érdekességek és kuriózumok Székesfehérvár hadtörténetéből. A hazafiság iskolája. A hazafias-honvédelmi nevelés lehetőségei a közép-és felsőoktatásban c. tudományos konferencia. Rendező szerv: Honvédség és Társadalom Baráti Kör. Székesfehérvár, 2013. szeptember 25.

 • Trianon 1920. Tudományos előadás a Trianoni dokumentációs-és fotókiállítás megnyitójának alkalmából. Rendező szerv: A zebegényi Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány, Budapest XII. kerületének Önkormányzata, Kerepesi Forrás Művelődési Ház. Kerepes, 2013. június 4.

 • Egy elfeledett magyar diplomata: Drasche-Lázár Alfréd. Felfedező tudomány c. tudományos konferencia. Rendező szerv: MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Széchenyi István Egyetem. Győr, 2013. május 16.

 • A magyar történelem egy angol szemével. Bryan Cartlege „Megmaradni” c. könyvének bemutatása. Rendező szerv: Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Szabadegyeteme. Leányfalu, 2013. április 26.

 • „Trianon teóriájánál rosszabb Trianon praxisa”. A békediktátum tízedik évfordulója – 1930. V. Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában c. tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak. Rendező szervek: Közép-Európai Közlemények, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Pécs), SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszék, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Csoportja. Szeged, 2013. március 1.

 • In memoriam Prof. Zachar József. Zachar József emlékest. Rendező szerv: Magyar Nemzeti Történeti Társaság. Budapest, 2012. december 13.

 • A külügyminiszter kabinetjének létrehozása 1920-ban. Adalékok a Magyar Királyi Külügyminisztérium létrejöttének történetéhez. Újragondolt negyedszázad II. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. Rendező szerv: Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására. Szeged, 2012. november 23.
 • A magyar külpolitika mozgástere és kényszerpályája az 1920-as években. A Kodolányi János Főiskola Szabadegyetemének szervezésében tartott előadás. Székesfehérvár, 2012. november 12.
 • Fejezetek a két világháború közötti magyar külpolitika történetéből. Rendező szerv: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Szabadkai Asztaltársasága. Szabadka, 2012. november 9.
 • A világpolgár szülőföldjén című tudományos konferencia plenáris ülésének vezetése. Rendező szerv: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. Székesfehérvár, 2012. október 13.
 • A két világháború közötti Magyarország című szekció vezetése. „Történelem és politika - régen és ma" Fiatal történészek és társadalomtudósok V. Országos konferenciája. Rendező szerv: Modern Minerva Alapítvány, Kodolányi János Főiskola. Budapest, 2012. október 12.
 • Az 1809. évi győri csata emlékére rendezett tudományos konferencia plenáris ülésének vezetése (Dr. Ódor Imrével együtt) Rendező szerv: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék. Győr, 2012. június 8.
 • A nemesi felkelés szabályozása a magyar jogalkotásban. Az 1809. évi győri csata emlékére rendezett tudományos konferencia. Rendező szerv: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék. Győr, 2012. június 8.
 • Jövő+ Fesztivál és Innovációs Bemutató, Fesztivál Egyetem Innováció szekciójának vezetése. Rendező szervek: Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Kodolányi János Főiskola, TV 2 Akadémia, Magyar Innovációs Szövetség, Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség. Székesfehérvár, 2012. május 19.
 • Kihívások és alternatívák a rendszerváltoztatás utáni magyar külpolitika előtt. Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés c. tudományos konferencia. Rendező szervek: MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság - Jog - és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Széchenyi István Egyetem (Győr) Budapest Gazdasági Főiskola, Magyar Jogászegyesület Komárom - Esztergom megyei Szervezete, Pannon Egyetem (Veszprém). Győr, 2012. május 18.
 • A Habsburg Birodalom és utódállamainak története c. szekció vezetése. IV. Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában c. tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak. Rendező szervek: Közép-Európai Közlemények, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Pécs), SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszék, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Csoportja. Szeged, 2012. március 2.
 • A trianoni békediktátum aláírójának népbírósági pere. IV. Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában c. tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak. Rendező szervek: Közép-Európai Közlemények, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Pécs), SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszék, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Csoportja. Szeged, 2012. március 2.
 • Külpolitikai mozgástér - egykor és ma. Előadás A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budapest belvárosi csoportjának rendezésében. Budapest, 2012. február 16.
 • A trianoni békediktátum és aláíró. Előadás az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének rendezésében. Bécs, 2011. december 13.
 • „Hiszem és remélem, hogy... hamarosan visszatérhet a régi barátság és megértés." Horthy Miklós mohácsi beszéde és a szerb orientáció alternatívája a magyar külpolitikában. Az 1944-45-ös délvidéki magyar tragédia a magyar-szerb történelmi kapcsolatok tükrében c. konferencia. Rendező szerv: Magyar Országgyűlés, Trianon Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia, Szent István Bazilika, Pasaréti Ferences Templom. Budapest, 2011. november 25.
 • Magyar-szerb közös múlt Trianontól napjainkig c. szekció vezetése. Az 1944-45-ös délvidéki magyar tragédia a magyar-szerb történelmi kapcsolatok tükrében c. konferencia. Rendező szerv: Magyar Országgyűlés, Trianon Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia, Szent István Bazilika, Pasaréti Ferences Templom. Budapest, 2011. november 25.
 • A trianoni békeszerződés elfeledett aláírói. A Kodolányi János Főiskola Szabadegyetemének szervezésében tartott előadás. Székesfehérvár, 2011. november 14.
 • Tehetség a felsőoktatásban és a művészetekben c. szekció vezetése. A tehetség jelene és jövője c. konferencia. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Székesfehérvár, 2011. szeptember 21.
 • A tehetséggondozás és- fejlesztés módszertani lehetőségei a Nemzetközi tanulmányok szak esetében. A tehetség jelene és jövője c. konferencia. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Székesfehérvár, 2011. szeptember 21.
 • A szilvágyi Benárd család története a viharos 20. században. A család helye, szerepe a lokális társadalomban. Interdiszciplináris konferencia. Rendező szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület. Szolnok, 2011. szeptember 16.
 • Székesfehérvár, az első világháborús katonaváros. Közös Európában együtt emlékezünk c. nemzetközi konferencia. Rendező szervek: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, MH Összhaderőnemi Parancsnoksága, Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága, Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, Krajczáros Alapítvány. Székesfehérvár, 2011. szeptember 9.
 • A hazafias-honvédelmi nevelés szakmai és módszertani lehetőségei a Pákozdi Katonai Emlékparkban. A hazafiság iskolája. A hazafias-honvédelmi nevelés lehetőségei a közép-és felsőoktatásban. c. konferencia. Rendező szervek: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, MH Összhaderőnemi Parancsnoksága, Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete. Pákozd, 2011. szeptember 9.
 • A trianoni békeszerződés aláíróinak politikai és közéleti tevékenysége a két világháború között. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kultúra, politika és nyilvánosság a két világháború közötti Magyarországon c. szekció. Kolozsvár, 2011. augusztus 27.
 • A magalázó ceremónia. A trianoni békeszerződés a szemtanú szemével. A Kodolányi János Főiskola Történelem Tanszékének tanszéki konferenciája. Pápateszér, 2011. június 3.
 • A koncepciós perek felülvizsgálatának kérdése a XXI. században. Esettanulmány. A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe c. tudományos konferencia. Rendező szervek: MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Képviselő-testülete, Budapesti Gazdasági Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete. Komárom, 2011. május 23.
 • Reálpolitikus uralkodók a XVIII. század első évtizedeiben: I. József és III. Károly. XXVI. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete. Székesfehérvár, 2011. május 8.
 • Vétkes volt vagy áldozat a trianoni békeszerződés aláírója? Vétkesek és áldozatok a 19-21. század hazai és nemzetközi konfliktusaiban c. tudományos konferencia. Rendező szervek: Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Kodolányi János Főiskola Történeti Műhely, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, MTA VEAB Gazdaság,- jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Magyar Történelmi Társulat, Székesfehérvár Város Levéltára. Budapest, 2011. április 21.
 • Illíria a francia nagyhatalmi politikában a 19. század elején. III. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában c. tudományos konferencia sorozat történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak. Rendező szervek: Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, Közép-Európai Közlemények, SZTE BTK, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztálya. Szeged, 2011. március 4.
 • A Nemzetközi tanulmányok szakok párhuzamos akkreditációja. Az EU szomszédságpolitikája - keleti partnerség c. konferencia keretében megtartott Nemzetközi tanulmányok workshop. Rendezők: Eszterházy Károly Főiskola, Agria Universitas Egyesület. Eger, 2010. december 4.
 • A biztos befutó (Hóman Bálint és az 1939-es választások). „Történelmi átértékelés" Hóman Bálint és nemzedéke szerepe a magyar kulturális és tudománypolitika történetében c. tudományos konferencia. Rendezők: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Fejér Megyei Közgyűlés, Kodolányi János Főiskola Hungarológiai és Történeti Műhelye, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Magyar Történelmi Társulat. Székesfehérvár, 2010. november 24.
 • Gazdaság- és helytörténet c. szekció vezetése (Dr. Kaposi Zoltánnal együtt) IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Rendező szervek: Kaposvári Egyetem, Egyesület Közép-Európa Kutatására. Kaposvár, 2010. november 12.
 • Az Esztergom központú régió múltja és jelene. IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Rendező szervek: Kaposvári Egyetem, Egyesület Közép-Európa Kutatására. Kaposvár, 2010. november 12.
 • Volt e félni valója a trianoni békeszerződés aláírójának a nyilasoktól? Kísérlet Horthy Miklós személye és kormányzati idejének eseményei értékelésére és elhelyezésére a magyar történelemben - Horthy a katona, a kormányzó c. tudományos konferencia. Rendező szervek: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. Budapest, 2010. november 4.
 • A trianoni békeszerződés aláírói: Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd. III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Trianon és a magyar tudomány c. tudományos konferencia. Rendező szervek: Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, Közép-Európai Közlemények, SZTE BTK, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztálya. Szeged, 2010. június 11.
 • A magyar külpolitika útkeresése a két világháború között. Rendező szerv: A Kodolányi János Főiskola, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, Bólyai János Alapítvány Zenta. Zenta (Szerbia) 2010. május 15.
 • „Te csak házasodj dicső Ausztria" I. Miksa magyar király élete és kora (1564-1576). XXV. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete. Székesfehérvár, 2010. május 9.
 • A régióproblematika és a határ c. szekció vezetése.            Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében című tudományos konferencia. Rendező szervek: MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, Budapesti Gazdasági Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Komárom, 2010. április 27.
 • Perifériából régióközpont (Esztergom és az Ister-Granum Eurorégió). Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében című tudományos konferencia. Rendező szervek: MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, Budapesti Gazdasági Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Komárom, 2010. április 27.
 • A trianoni diktátum aláírója: a politikus Benárd Ágoston. II. Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában. Tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak. Rendező szervek: Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, Közép-Európai Közlemények, SZTE BTK, SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztálya. Szeged, 2010. március 5.
 • A Nemzetközi Tanulmányok szak oktatásának eddigi tapasztalatai. A magyar külpolitika (a) válságban? Az MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottsága, I. éves konferenciája. Rendező szerv: MTA IX. Osztály Nemzetközi Tanulmányok Bizottsága, AGRIA UNIVERSITAS Egyesület. Noszvaj, 2009. december 4-5.
 • A nemesi felkelés utolsó katonai erőpróbája: a székesfehérvári hadiszemle. „Kövesd példájokat vitéz eleidnek..." c. történeti konferencia az utolsó nemesi felkelés 200. évfordulóján. Rendező szerv: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Fejér Megyei Levéltár, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Magyar Történelmi Társulat. Székesfehérvár, 2009. október 14.
 • „Politika - egyház - mindennapok" Fiatal kutatók Európa és Magyarország XVIII-XXI. századi történelméről. c. konferencia. „A mindennapok története" c. szekció vezetése. Rendező szerv: Modern Minerva Alapítvány, Kodolányi János Főiskola. Budapest, 2009. szeptember 11.
 • Das „Rückland" des Habsburgischen Reiches: die poilitische Rolle des ungarischen Adels. Internationales Napoleon-Symposium 2009. Wien/Bécs. Rendező szerv: Heeresgeschichtliches Museum, Wien. Wien, 2009. június 4-5.
 • A 60 éves NATO jelenéről, jövőjéről, hazánk NATO tagsága 10. évében. Kerekasztal beszélgetés és vita vezetése Benkő Tibor altábornagy, Dr. Nógrádi György és Dr. Tálas Péter részvételével. Rendező szerv: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete. Székesfehérvár, 2009. május 21.
 • Testvérek a trónon. II. József és II. Lipót 1780-1792. XXIV. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete. Székesfehérvár, 2009. május 10.
 • Magyarország a francia háborúk korában. Franciák Magyarországon 1809. Nemzetközi tudományos konferencia. Rendező szerv: Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Monostori Erőd Komárom, MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Magyar Történelmi Társulat, Xántus János Múzeum, Nemzeti Kulturális Alap. Győr-Komárom, 2009. április 29-30.
 • A pákozdi katonai emlékhely, és a nemzettudat formálásának lehetősége. A pákozdi katonai emlékhely kialakításának módszertani lehetőségei c. tudományos konferencia. Rendező szerv: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete. Pákozd, 2009. április 21.
 • A Nagy Háború székesfehérvári emlékezete. (Első világháborús emlékművek Székesfehérváron). Háborús hátország 1914-1918 c. nemzetközi tudományos konferencia. Rendező szerv: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kodolányi János Főiskola. Budapest - Székesfehérvár, 2008. december 1-3.
 • A francia háborúk kora Szekfű Gyula történetírásában. A negyedik nemzedék „és ami utána következik". Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében c. tudományos konferencia, Szekfű Gyula születésének 125. évfordulóján. Rendező szerv: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kodolányi János Főiskola Történeti és Hungarológiai Műhelye, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. Székesfehérvár, 2008. november 25.
 • Egyén és nemzet Európa történelmében c. konferencia. A klasszikus történetírás új útjai c. szekció vezetése Rendező szerv: Modern Minerva Alapítvány, Kodolányi János Főiskola. Budapest, 2008. szeptember 11.
 • A honvédelmi hagyományok ápolásának önkormányzati és civil szervezeti feladatai kerekasztal beszélgetés és vita vezetése. Rendező szerv: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete. Székesfehérvár, 2008. május 15.
 • A XVI-XVII. század fordulójának Habsburg uralkodói. XXIII. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete. Székesfehérvár, 2008. május 11.
 • Tudáshálózatok és a környezetvédelem c. szekció vezetése. Környezeti felelősség a jövőért c. tudományos konferencia. Rendező szerv: MTA VEAB Gazdaság-, Jog és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Komárom, 2008. április 28.
 • A honvédelmi nevelés lehetőségei a középiskolákban. Hazafias honvédelmi nevelés lehetőségei az általános és középiskolai tanítási folyamatban című konferencia. Rendező szerv: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete. Pákozd, 2008. április 22.
 • A „győri futás" mítosza a magyar történelemtanításban. Az élet tanítómestere? Történetírás, oktatás és kutatás a 19-21. századi Magyarországon című konferencia. Rendező szervek: A Kodolányi János Főiskola Történeti Műhely, Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Kodolányi János Főiskola Kulturális Tanulmányok Tanszék, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Történelmi Társulat, ELTE Történeti Intézete, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány. Székesfehérvár, 2007. november 14.
 • Az európai városfejlődés történelmi narratívái. Az Integrált Európa narratívái és diskurzusai című konferencia. Rendező szerv: BUDAPEST FÓRUM Európai Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület az európai integrációért és regionális együttműködésért (Alpok - Duna - Adria Régió). European Regional Studies Network Association for European Integration and Regional Cooperation (Alps-Danube-Adriatic Region). Budapest, 2007. október 20.
 • Gróf Batthyány Lajos korának oktatáspolitikai törekvései. A Commitment Pedagógiai Intézet Budai Módszertani Központjának Tudományos Konferenciája a Budai Oktatási Napok Rendezvénysorozatának részeként. Budapest, 2007. október 2.
 • Ferdinándok kora 1617-1657. XXII. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete. Székesfehérvár, 2007. május 13.
 • A nagyhatalmi (napóleoni) politika globálissá válása a 18-19. század fordulóján. Kodolányi János Főiskola Szabadegyeteme. Budapest, 2007. május 2.
 • A XX. század történelmi fordulatainak hatása a magyar politikára és társadalomra. Töltsön egy napot az egyetemen c. konferencia. Rendező szerv: Magyarországi Középiskolai Igazgatók Közhasznú Egyesülete (ESHA- Hungary). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2007. március 30.
 • Rendszerváltó '56. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi és lokális narratívái. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány. Székesfehérvár, 2006. november 15.
 • A nemzetközi kapcsolatok szakemberképzés, mint a sikeres és versenyképes régióvá válás egyik lehetősége.    Vidéki térségek - megújuló szerepek. Rendező szerv: Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszék, Hargita Megye Tanácsa, KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Regionális Képzési Központ. Csíkszereda, Románia, 2006. október 13-14.
 • Fejezetek a közép-európai integrációs törekvések történetéből. Közép-Európa: Transzfer és dialógus. (A tudás és a kultúra lefordítása a társadalom, a politika és a gazdaság működésének nyelvére) c. nemzetközi tudományos konferencia. Rendező szerv: BUDAPEST FÓRUM European Regional Studies Network Association for European Integration and Regional Cooperation (Alps-Danube-Adriatic Region). Kodolányi-János-Gesamthochschule Intercultural Stadies Research Centre. Fürstenfeld, Ausztria, 2006. szeptember 30.
 • Habsburg IV. Károly. Az utolsó magyar koronás fő. XXI. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete. Székesfehérvár, 2006. május 7.
 • A magyar nemesi felkelés 1805-ben.             Az 1805. évi háború tengeren és szárazföldön (Napóleon, Nelson, Kutuzov) c. tudományos konferencia. Rendező szerv: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK Hadtörténelem Tanszék, MHTT Hadtörténelmi Szakosztály Budapest, 2005. november 16.
 • Birodalmak és nagyhatalmak hatása Közép-Európa XIX. és XX. századi fejlődésére. Közép- és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe c. tudományos konferencia. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Kodolányi János Főiskola Európai Közpolitika és Szociális Szolgáltatásmenedzsment Tanszék, MTA VEAB Politikatudományi Munkabizottság, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány. Székesfehérvár, 2005. november 3.
 • A nemzetközi kapcsolatok szak, mint a kultúraközvetítés eszköze és lehetősége. Régiók Európája - Irodalom, Média, Kultúra c. nemzetközi tudományos konferencia. Rendező szerv: BUDAPEST FORUM European Regional Studies Network Association for European Integration and Regional Cooperation (Alps-Danube-Adriatic Region) Kodolányi János Főiskola, Selye János Egyetem. Komárno, Szlovákia, 2005. október 22.
 • A napóleoni háborúk gazdasági konjunktúrájának hatása a magyarországi klasszicista kastélyépítészetre. Rendező szerv: Műemlékek Állami Gondnoksága és a Festetics Antal Alapítvány Dég, 2005. október 8.
 • A békefenntartás múltja és jelene. Honvédség és Társadalom Baráti Kör emlékülése a pákozdi csata évfordulóján. Pákozd, 2005. szeptember 30.
 • The Military Role of the Hungarian Nobility in the French War of 1805. Land and Naval Warfare in the Period of the Battle of Trafalgar. 31 st Conference of the International Military History Committee, Madrid, 21-28. August 2005.
 • Az 1809-es győri ütközet a magyar történeti irodalomban. „Die Schlacht bei Raab in der ungarischen historischen Literatur.
 • „Kiváló manőver" Az 1809-es magyarországi hadjárat és a pápai ütközet. „Ein hervorragendes Manöver" Der Feldzug von Ungarn in 1809 und das Gefecht bei Pápa. c. nemzetközi tudományos konferencia Rendező szerv: Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, Pápa. Pápa, 2005. június 11-12.
 • I. Ferenc és V. Ferdinánd. XX. „ALBA REGIA" éremgyűjtő találkozó. Rendező szerv: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei ALBA REGIA szervezete.  Székesfehérvár, 2005. május 8.
 • A székesfehérvári vár építéstörténete. Gyepűk, várak és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében (895-1920) c. konferencia. Rendező szerv: Zürichi Magyar Történelmi egyesület, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, Magyar Földrajzi Társaság. Nyíregyháza, 2004. november 26.
 • Napóleon magyar ellenfelei: a nemesi felkelés a francia háborúk időszakában. Les ennemis hongrois de Napoleon: le soulévement du noblesse á l' époque des guerres des coalitions Egy koronázás 200 év távlatából. I. Napóleon és kora. c. nemzetközi konferencia. Rendező szerv: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszéke, Magyar Ifjúsági Külügyi Egyesület. Szeged, 2004. november 18-19.
 • Znaimtól Schönbrunnig. Az 1809-es hadiév békeelőkészítő folyamatai. Béketeremtés - Békefenntartás c. konferencia. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, MTA VEAB Politikatudományi Munkabizottság, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány.     Székesfehérvár, 2004. november 4.
 • Az Európai Parlamenti választások a magyarországi jogalkotás tükrében. Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban c. konferencia. Rendező szerv: MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság, Komárom Város Önkormányzata, Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Komárom, 2004. április 29.
 • Történelmi örökségünk és az uniós tagság. Európai Uniós Csatlakozásunk kulturális hatásai c. konferencia. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, MTA VEAB Politikatudományi Munkabizottság, Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja (Szlovákia). Székesfehérvár, 2003. november 5.
 • A kiegyezés következményei. Rendező szerv: A Kodolányi János Főiskola a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kassai Polgári Klub. Kassa, 2003. október 18.
 • Die Rolle des Faches "Internationale Beziehungen" im ungarischen Hochschulwesen. "Panstwo, gospodarka, spoleczenstwo w integrujacej sie Europie" c. konferencia. Rendező szerv: Krakowska Szkola Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Krakkó, 2003. június 2.
 • A középiskolák szerepe az Európa Uniós csatlakozásra való felkészülésben. Közoktatás - Minőség - Ellenőrzés - Fenntartói feladatok. I. Tavaszi Szakértői Konferencia. Rendező szerv: RÁCIÓ Szakértői Iroda, OKÉV Közép-dunántúli Területi Irodája.  Balatonfüred, 2003. április 25.
 • A városrégió, mint európai történeti modell. Városok és régiók az Európai Unióban c. konferencia. Rendező szerv: Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. Székesfehérvár, 2003. április 3.
 • A középkori magyar állam fénykora és hanyatlása - A középkori magyar művelődéstörténet. Rendező szerv: A Kodolányi János Főiskola a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kassai Polgári Klub. Kassa, 2003. március 28.
 • A humán erőforrás fejlesztés a Kodolányi János Főiskolán és hatása a Közép-Dunántúl régióra. A magyar felsőoktatás és a humán erőforrás fejlesztés c. konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Rendező szerv: MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Munkabizottság, Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Magyar Politikatudományi Társaság Észak-Dunántúli Szakosztálya. Székesfehérvár, 2002. november 14.
 • Teaching EU-Studies as a Special Field of the Curriculum in Kodolányi János Secondary School. BUDAPEST FORUM: European Regional Studies Network Association for European Integration and Regional Cooperation (Alps-Danube-Adriatic Region) Europe of Regions: East and Central Europe's Accession to the European Union. Vienna-Budapest. 2002. szeptember 8.
 • A napóleoni kor insurrectiói. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Társadalomtudományi Intézetének és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület közös rendezvénye. Budapest, ZMNE 2002. május 28.
 • A nemzetközi kapcsolatok képzés szerepe Székesfehérvár, mint sikeres régió esetében. Régiók Európája - fejlődési központok. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Budapest, 2001. október 18-19. Rendező szerv: BUDAPEST FÓRUM Európai Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület Végrehajtó Bizottsága, MTA Politikai Tudományok Intézete, Kodolányi János Főiskola.(A tudástársadalom oktatási-képzési kihívásai című szekcióban.)
 • Educational And Research Needs in Tourism Industry in Hungary. Finnish-Hungarian-Japanese Cooperative Expert Meeting. Organized by Business Research Centre, Business School of The University of Tampere, Finland. 2001. augusztus 31.
 • A francia háborúk katonai hatása Magyarországra. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága által "A VEAB régió doktorandusainak tudományos fóruma" címmel rendezett konferencia. Sopron, 2000. november 10.
 • Az utolsó nemesi felkelések 1797-1809. A Magyar Történészhallgatók Egyesülete Debreceni Bizottságának konferenciája. Debrecen, 1999.
 • Első világháborús emlékművek Székesfehérváron. Az első világháború és magyar következményei. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Magyar Történelmi Iskolája által szervezett konferencia. Tapolca, 1999.
 • A nemesi felkelés törvényi szabályozása a napóleoni háborúk korában. Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. Az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszéke Doktori iskolájának konferenciája. Budapest, l999.
 • A székesfehérvári nemzetőrség 1848-ban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Magyar Történelmi Iskolája által szervezett konferencia. Tapolca, 1998.
 • Polgárőrség - nemzetőrség. Társadalom és politikai rendszerváltás 1848-ban. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Levéltár által rendezett tudományos konferencia. Székesfehérvár, 1998.
 • A szlovák történelmi atlaszok magyarságképe. A MTA VEAB Tudományos Konferenciája. A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyarországon címmel. Komárom, 1997.
 • Kossuth Lajos emlékezete. Tudományos konferencia Kossuth Lajos halálának 150. évfordulóján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város szervezésében. Székesfehérvár, 1994.
 • Székesfehérvár a napóleoni háborúk korában. A napóleoni háborúk és a magyar nemesség. A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum tudományos konferenciája az 1809. évi francia háború 180. évfordulójának alkalmából. Veszprém, 1989.

 

« vissza

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: