Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm

Dr. Koudela Pál

Adatok

Pozíció:

 • Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék: főiskolai tanár

Önéletrajz

Végzettség, szakképzettség:

szociológus, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1998.

 

Tudományos fokozat:
2007 – PhD (szociológia) (Disszertáció: A kassai polgárság 1918 előtt és után)

 

Oktatói tevékenység:

 • A KJF Társadalomtudományi Tanszéken oktatott tárgyak:

Szociológia, Társadalomstatisztika, Regionális és civilizációs tanulmányok, Társadalomismeret, Társadalomtörténet, Mai magyar társadalom, Contemporary Hungarian Society – angol nyelvű előadás, Cultural Evolution – angol nyelvű előadás, Felvidéki történeti városképek, A társadalomtudományi kutatás módszerei, Alkalmazott társadalomelméleti ismeretek, Vallásszociológia, Mikro és Mezotársadalmi ismeretek, Szakszeminárium.

 • A Budapesti Corvinus Egyetemen 2000-2009 között meghívott előadóként oktatott tárgyak: Általános és gazdaságszociológia, A kulturális evolúció szociológiája.
 • A Zsigmond Király Főiskolán óraadóként oktatott tantárgyak 2004-2009: Szociológia, Településszociológia, Demográfia.


Kutatási terület:
Migráció, történeti szociológia.

 

Kutatási tevékenység:

 • 2009: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:  A Székesfehérvári Zenei Nyár látogatóinak szokás-, és elégedettségvizsgálata
 • 2005-2007: Philips - Társadalmi befogadás vizsgálat és közvélemény-kutatás
 • 2004-től ELTE TÁTK, Politikai Magatartásvizsgáló Központ, Alapító tag: társadalomtörténeti, pszicho-históriai és történeti evolúciós kutatások
 • 2003-2006: Magyarország halandósági atlasza az ezredfordulón. Pályázat az Egészségügyi Tudományos Tanácsnál, résztvevő
 • 2003-2008: OTKA pályázat: Termékenység és a társadalmi státus közötti kapcsolat a rendszerváltozás után Magyarországon, különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére, Józan Péter vezetésével.
 • 2002: OTKA pályázat: A nemzeti urbánus státus-réteg, mint strukturális probléma, résztvevő.
 • 2001-2004: OM által kiírt Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programjának pályázatában való részvétel Kósa László, akadémikus vezetésével: Polgárosodás, akkulturáció, modernizáció. Műveltség és társadalom a XIX-XX században.
 • 2001: Egyéni kutatói ösztöndíj az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaságnál. Téma: A tanszemélyzet mobilitási pályái a monarchia és az Első Csehszlovák Köztársaság ideje alatt
 • 2000: Tematikus ösztöndíj az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaságnál. Témája a kilencvenes évek életmódcsoportjainak történeti előzményei, két világháború közötti középpolgárság társadalmi helyzete.
 • 1998-2005: MTA Társadalomkutató Központ: kutató, tudományos munkatárs

 

Egyéb tudományos tevékenység:

 • Tempus Közalapítvány – tudományos szakértő
 • Wekerle Sándor Alapkezelő – tudományos szakértő


Jelentősebb szervezeti tagság:

 • Magyar Szociológiai Társaság –tag
 • Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság –tag

 

Publikációk

Monográfiák:

 • Mágócsy-Dietz Sándor: mindennapi történet egy egyetemi tanárról. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010
 • Koudela Pál: Felvidéki városok. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 360. o. (kiadásra elfogadva 2011)
 • Koudela Pál: A kassai polgárság 1918 előtt és után. www.lib.uni-corvinus.hu/phd/koudela_pal.pdf, 2007

 

Könyvfejezetek, tanulmányok, folyóiratcikkek:

 • A Brief History of Immigration Policy in the United States. In: Prague Papers on History of International Relations. 2013/2

 • Selmecbánya helyi és regionális szerepe a magyar gazdaságban a 19-20. századba. In: Közép-Európai Közlemények. 6. évf. 2013/1 No. 18.

 • A fiatalok képe a nemzetközi vándorlásról és lehetőségekről. In: A felfedező tudomány. (szerk. Beszteri Béla) Győr, 2013. http://kgk.sze.hu/a-felfedezo-tudomany

 • Policy Influencing Society after Trianon in Kassa. In: Central European Pol. Sci. Review (CEPS). Vol. 14. No. 51. Spring 2013.

 • International Migration Outflows from Hungary, Inflows to the UK as A Typical East-West Direction in the EU. In: Journal of Ege Strategic Research Center Vol. 4. Isue. 2. Izmir, Turkey. 2013.
 • Észrevételek az osztályozás klasszikus megközelítése és bírálatához. In.: Történelmi emlékezet és identitás. (Modern Minerva Könyvek 5.) Zachar Péter Krisztián és Strausz Péter (szerk.) Budapest, Heraldika Kiadó, 2012
 • International migration from Central and Eastern European Countries to Western Europe and the United States. In: Central European Pol. Sci. Review (CEPS). Vol. 12. No. 46.Winter 2011. 67-88. o.
 • Economic background of International  migration outflows from Hungary. In: A szociális munka területi dimenziói a minőségi szolgáltatásfejlesztésben. KJF Székesfehérvár, 2012
 • A nemzetközi vándorlás motívumai (The Motives of International Migration). In: A 21. század kihívásai és Magyarország jövőképe. Beszeri Béla (szerk.), Komárom-Veszprém, MTA VEAB, 2011. 143-152. o.
 • Trianon hatása a határmenti és határon túli városok népesedésére. In: Beszteri Béla (szerk.) Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és az Európai Uniós tagságunk következtében. MTA VEAB, Veszprém, 342-360. o. 2010
 • Gyermekvállalás és értékek. In: Vár, 2011/1-2. VII. évf. 50-55. o.
 • A magyar érdekérvényesítés intézményesülése a két világháború közötti Felvidéken In: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. (szerk. Dobák Miklós) L'Harmattan, Budapest, 2010, 119-138. o.
 • A politikusi és közösség nemzetkép ellentmondásai. In: 2008. 38. sz. http://www.szabad-part.hu/38/38_tarstud_koudela.htm
 • A politikai szimbólumhasználat egyéni-befogadói preferenciája és evolúciója. In: A POLITIKA - PSZICHOLÓGIAI TÜKÖRBEN MAGYARORSZÁG: 1990-2005. (szerk. Lányi Gusztáv), Jószöveg Műhely Kiadó 2006
 • Politikai Pszicho-história. A PSZICHOLÓGIA SZEREPE A VÁLTOZÓ TÁRSADALOMBAN. A Magyar Pszichológiai Társaság 2006. évi biennális nagygyűlésének előadásából készült tanulmány. Budapest, 2006
 • Fertility and Evolution: Changes in Reproductional Strategies in the Information Age. In:  http://www.kodolanyi.hu/freeside/issues/issue2#pal_koudela_fertility Online, Academic Journal. 2005/September Issue 2.
 • Selmecbánya a 18.-20. században. In: www.szabad-part.hu 2004. 22.-23. szám. Társadalomtudományi Rovat, 2004
 • Az altruizmus fokozatai, különös tekintettel az altruizmusnak a társadalomszerveződésben betöltött szerepére. In: www.szabad-part.hu 2004. 21. szám. Társadalomtudományi Rovat, 2004
 • Kassa népességnek szerkezeti átalakulása a 19.-20. században. Műhelytanulmány. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003
 • Selmecbánya történeti gazdaság-demográfiája. Műhelytanulmány, MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003
 • A magyar polgárosodás egy alternatívája a Felvidéken: egy kassai tanár, Sziklay Ferenc élete. In: LIMES 2002/2
 • Utószó, életrajzi adatok és szerk.: Sziklay L: Egy kassai polgár emlékei. Bp. Kalligram. 2002
 • Fejlődő értékek egy hanyatló környezetben, avagy polgárosodás a felvidéki bányavárosokban. MTA Társadalomkutató Központ, 2002
 • Politikai diszkontinuitás versus társadalmi kontinuitás: a tanszemélyzet a század elején és a két világháború között Kassán. Bp. ARTT. 2002
 • A két világháború közötti Felvidék nagyvárosainak közép- és kispolgársága közötti határvonal. Bp. ARTT. 2001
 • A politikai szimbólumhasználat egyéni-befogadói preferenciái és evolúciója. In: Politikai pszichológiai tanulmányok. Budapest, MTA PTI, 2000. 69-85. o.

 

Tananyagok, jegyzetek:

 • Társadalomkutatási módszertan. Távoktatási Tananyag Nemzetközi Kapcsolatok szakos hallgatóknak. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 120. o. (Lektorálta Tóth László), 2006
 • Szociológia Távoktatási Tananyag Nemzetközi Kapcsolatok szakos hallgatóknak 30. leckében. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 120. o. (Lektorálta: Tóth László), 2005

 

Fontosabb konferencia-előadások:

 • Economic Background of International Migration Flows from Hungary - angol nyelven: A szociális munka területi dimenziói a minőségi szolgáltatásfejlesztésben; Székesfehérvár, 2011. november 03.
 • A nemzetközi vándorlás motívumai, A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe, Komárám, 2011. május 23.
 • A siker lehetősége hanyatló gazdasági és társadalmi környezetben Selmecbányán a 19. században egy család történetén keresztül, A Felvidék mint történeti régió sorsa a középkortól napjainkig, Szeged, 2010. december 3.
 • Trianon hatása a határmenti és határon túli városok népesedésére, Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és az Európai Uniós tagságunk következtében, Komárom, 2010. április 27.
 • Politikai Pszicho-história. A Magyar Pszichológiai Társaság 2006. évi biennális nagygyűlésén. Budapest, 2006
 • Párhuzamos politikai pályák társadalmi-történeti kontextusa. Politikai Magatartás a XX. században. ELTE TÁTK PMK 2004
 • A tanszemélyzet mobilitási pályái a monarchia és az Első Csehszlovák Köztársaság ideje alatt. TÁRKI-ARTT 2001
 • A kilencvenes évek életmódcsoportjainak történeti előzményei, két világháború közötti középpolgárság társadalmi helyzete. BKTE-ARTT 2000

 

« vissza

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán u. 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: