Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Aktuális
Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

Dr. Bordás Sándor

Dr. Bordás Sándor

Adatok

Pozíció:

 • Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék: főiskolai tanár

Önéletrajz

Végzettség, szakképzettség:

 • Pszichológus, klinikai pszichológus, ELTE 1977.

 • Bölcsészdoktori cím. ELTE 1980.

  PhD fokozat PTE 2007.

 

Szakmai tapasztalat:

 • 2016-tól címzetes tanszékvezető
 • 2011-től tanszékvezető
 • 2007-től főiskolai tanár
 • 2004-től Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, egységvezető, főiskolai docens
 • 2004-2011 Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, egyetemi adjunktus
 • 1992-2002 Márai Sándor Alapítvány, Pozsony, Szlovákia, kutató pszichológus, tréner.
 • 1992-2004 Szlovák Közművelődési Akadémia, Dunaszerdahely, oktató, tréner.
 • 1987-1988 klinikai pszichológus, Bécs, Pszichológiai Központ
 • 1978-1992 Csehszlovák Közművelődési Akadémia, Dunaszerdahely, oktató.
 • 1978-2004 megszakításokkal - Pszichológiai Tanácsadó Központ, Dunaszerdahely, Szlovákia, klinikai pszichológus,

 

Oktatott tárgyak:

Szakmódszertan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, általános lélektan, szakmai kommunikáció alapjai, egészségtan, egészségpszichológia, mentálhigiéné, egészségi ismeretek a szociális munkában, alkalmazott pszichológia a szociális munkában, Pszichológia, fejlődéslélektan, kommunikáció, pszichopatológia, alkalmazott pszichológia a szociális munkában, Konfliktuselméletek, konfliktuskezelési technikák.

 

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

 • 2014. Történelmi traumáink, adatok mai vélemények tükrében. In: Ujváry Gábor (szerk.), Történelmi traumáink / Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola. A történelmi traumáinkról szóló előadás megtekinthető videón

 • 2014. A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései. In: Ujváry Gábor (szerk.), A közös haza konfliktusai / A Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik.  Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola. 

 • 2012. A kommunikatív állapot, Diszciplináris rekonstrukciók, társszerző, tanulmánykötet, Különböző kultúrák szocializációs folyamatai és nyelvi kódjai, Typotex, Budapest, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2012. A felsőoktatás – pedagógiai kihívásai a 21. században. Problémák és megoldási javaslatok, tanulmánykötet. A hallgatói személyiségfejlesztés módszerei. Sárdi Csilla szerk. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2012. Pszichológia jegyzetek II, társzerző, tankönyv, Selye János Egyetem, Révkomárom. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2012 -  TÁMOP-4.2.2. A-11/1/KONV-2012-0069” A Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés pályázat elnyerése a KJF által: alprojekt vezető.
 • 2011 – Erasmus – mobilitási ösztöndíj, Fontys Egyetem, Eindhoven, Hollandia.

 • 2011. Pályakövetés 2011, szerkesztő, önálló kötet, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2011. Érzelem – tudat – válság, társszerző, tanulmánykötet, Sodalitas, Wien – Bécs. Ausztria.
 • 2011. Mentálhigiénés kutatás a Kodolányi János Főiskolán, Kontó Gizellával közösen, önálló kötet, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. Magyarország.
 • 2011. A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe, társszerző, tanulmánykötet, MTA VEAB, Veszprém. Magyarország.
 • 2010. Pszichológiai jegyzetek (2. javított kiadás), társszerző, tanulmánykötet, Selye János Egyetem, Komárno. Szlovákia.
 • 2010 – Erasmus – Teaching Program, Gent, Belgium.

 • 2010. Tudományos előadások, társszerző, tanulmánykötet, MTA VEAB, Veszprém, Magyarország.
 • 2009. Az agresszív kód, (monográfia) Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.
 • 2009 -  Erasmus – Long Life Learning Program, Belgium.

 • 2009 - ROP 3.3.1 pályázat elnyerése a KJF által a Karrier Iroda létrehozására. A pályázat szakmai vezetője, majd a Diáktanácsadó és Karrier Iroda vezetői pozíciójára történő kinevezés.

 • 2009 - TÁMOP 4.1.1. – 08/1 – 2009-2014, Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán pályázat elnyerése a KJF által. Betöltött funkció: szakmai vezető.

 • 2008.  Reváns és identitás, Fórum Társadalomtudományi Szemle, Somorja, Szlovákia, 2008/4.
 • 2007. Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Lisznyai Sándorral közösen, Kodolányi János Főiskola
 • 2005.  A tudás pillérei, társszerző, recenzens. Tanulmánykötet, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno, (társszerző).
 • 2005. Cultural networks in the integrating Europe. International Conference of the Budapest Forum, Székesfehérvár, (társszerző).
 • 2002.  A rendszerváltás (változtatás) mérlege Tanulmánykötet, MTA VEAB, Komárom, (társszerző).
 • 2001.  Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig Tanulmánykötet, MTA VEAB, Veszprém, (társszerző).
 • 1999.  FER – Feszültség előrejelző rendszer, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, Huncík Péterrel     közösen, (a Széchenyi Könyvtár honlapján)
 • 1995.   Ellenpróbák, Nap Kiadó, Dunaszerdahely,(társszerző).
 • 1994. Lelkünk útvesztői, (monográfia) Kalligram Kiadó, Pozsony. Pszichológiai tanulmányokat és a doktori disszertációm témáját tartalmazza, mely az öngyilkosság motivációs hátteréről szól. Szlovákia.

 

Szakmai kitüntetések, díjak:

 • 1996: A German Marshall Alapítvány ösztöndíjasa New York-ban a Columbia Egyetemen
 • 1997: Márai Sándor Alapítvány, Pozsony, Nyitott Európáért díj, a társadalomtudományi kutatás területén elért eredményekért
 • 1998: A Szlovákiában megjelenő Katedra folyóirat nívó díja, Dunaszerdahely. A folyóirat főleg pedagógusok számára íródik
 • 2009: Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, jubileumi emlékérem
 • 2012 – MTA VEAB emlékérem bronz fokozata, a tudományos területen elért eredményekért.

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység:

 • 2003– tól Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság, elnökségi tag
 • 2004– től Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag
 • 2005- től Magyar Kommunikációtudományi Társaság, alapító tag.
 • 2011- től Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola (Corvinus Egyetem), oktató.

 

Nyelvtudás:

 • magyar (anyanyelv)
 • szerb ("C" típusú, felsőfokú nyelvvizsga)
 • német ("C" típusú középfokú nyelvvizsga)
 • szlovák
 • angol

Publikációk

Kötetek:

 • 2017. Bordás Sándor: Történelmünk lelki örökségei. Dunaszerdahely, Lilium Aurum Kiadó, Szlovákia. Előkészületben.
 • 2016 . Bordás Sándor: Paradox kommunikáció az oktatási nevelési folyamatokban. Komárom, Selye János Egyetem
 • 2015. Bordás Sándor: Történelmi traumáink egy konfliktuskezelési program tükrében, In: Bordás Sándor, Glavanovics Andrea (szerk.) Nemzeti és etnikai konfliktusok - megbékélési lehetőségek. zékesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015.190 p.
 • 2015. Konfliktusok kezelésére használandó eszközök a korábbi kutatásainkkal összefüggő rendszerben In: Dr. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea (szerk.) Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015. 327p.
 • 2015. Személyiséglélektan In: Bordás Sándor - Nagy Melinda - Strédl Terézia A pszichológia és társtudományai Komárom: Selye János Egyetem, Szlovákia, Tanárképző Kar, 2015. 290 p.
 • 2015. Die Bewahrung der Identität In: Neue Entwicklungen der Volksgruppen in Wien, Ausztria. Wien: integratio, 2015. 309 p.
 • 2014. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea (szerk.): Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében, Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2014. 188 p.
 • 2014. Bordás Sándor, Kontó Gizella, Ujma Péter: Történelmi traumáink; adatok mai vélemények tükrében, In: Ujváry Gábor (szerk.) Történelmi traumáink. Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében. 252 p. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2014. pp. 75-252. Könyvrészlet
 • 2014. Előszó - In: Bordás Sándor, Glavanovics Andrea (szerk.): Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében. 188 p. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2014. p. 7.
 • A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései, In: Ujváry Gábor (szerk.) A közös haza konfliktusai: A Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik. Budapest; Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2014. pp. 168-188. Könyvrészlet
 • 2012. Pszichológia jegyzetek II, társzerző, tankönyv, Selye János Egyetem, Révkomárom. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2012. A felsőoktatás – pedagógiai kihívásai a 21. században. Problémák és megoldási javaslatok, tanulmánykötet. A hallgatói személyiségfejlesztés módszerei. Sárdi Csilla szerk. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2012. A kommunikatív állapot, Diszciplináris rekonstrukciók, társszerző, tanulmánykötet, Különböző kultúrák szocializációs folyamatai és nyelvi kódjai, Typotex, Budapest, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2011. Pályakövetés 2011, szerkesztő, önálló kötet, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2011. A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe, társszerző, tanulmánykötet, MTA VEAB, Veszprém. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2011. Mentálhigiénés kutatás a Kodolányi János Főiskolán, Kontó Gizellával közösen, önálló kötet, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2011. Érzelem – tudat – válság, társszerző, tanulmánykötet, Sodalitas, Wien – Bécs. Ausztria (magyar nyelven)
 • 2010. Pályakövetés 2010, társszerző, önálló kötet, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2010. Európai kultúra, narratívák, diskurzusok, társszerző, tanulmánykötet, Alba Polisz Tudományos Park E. Székesfehérvár, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2010. Pszichológiai jegyzetek (2. javított kiadás), társszerző, tankönyv, Selye János Egyetem, Révkomárom. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2010. Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél – Szlovákiában, társszerző, tanulmánykötet, Selye János Egyetem, Komárno. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2010. Tudományos előadások, társszerző, tanulmánykötet, MTA VEAB, Veszprém, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2009. Az agresszív kód – a nemzeti konfliktusok lélektani és kommunikációs háttere, A Selye János Egyetem „OKTATÁS – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM” első nemzetközi konferenciájának tanulmánykötetében megjelent előadás anyag (magyar nyelven).
 • 2009. A Kodolányi János Főiskolán végzett hallgatók munkerőpiaci helyzete és a főiskolai képzés, (társszerző), Comitatus : önkormányzati szemle, Székesfehérvár  (magyar nyelven).
 • 2009. Közép-Európa: Transzfer és dialógus, társszerző, tanulmánykötet, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (magyar nyelven).
 • 2009. Az agresszív kód, (monográfia) Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (magyar nyelven).
 • 2008. Nové formy vzdelávania v informačnej spoločnosti, spoluautor, Ekonóm, elektronikusan. Szlovákia (szlovák nyelven).
 • 2007. Szakmai önismeret, Schlammer Barbarával közösen. Távoktatási jegyzet. (elektronikusan), Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2007.  Ifjúsági jövőképek és életstratégiák a globalizáció korában, társszerző, tanulmánykötet, MTA VEAB, Komárom. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2007. Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Lisznyai Sándorral közösen. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2006. Várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése, társszerző. Tanulmánykötet, MTA VEAB, Komárom, Magyarország (magyar nyelven).
 • 2005. Cultural networks in the integrating Europe. International Conference of the Budapest Forum, társszerző, Székesfehérvár, 11 September 2004. Magyarország, (angol nyelven).
 • 2005. Pszichológiai jegyzetek. Selye János Egyetem, Révkomárom, társszerző, tankönyv, Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2005. Fenntartható Fejlődés, Fenntartható Társadalom és Integráció, társszerző. Tanulmánykötet, MTA VEAB, Komárom. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2005. A tudás pillérei, társszerző, és lektor. Tanulmánykötet, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2005, Quo vadis Europe? Cross border academic relations. In. Proceedings of the conference organised by Budapest Forum 2003. Tanulmánykötet, társszerző, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Magyarország (angol nyelven).
 • 2004, Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban, társszerző. Tanulmánykötet, MTA VEAB, Komárom, Magyarország. (magyar nyelven).
 • 2004, Együttlét – egy interetnikus tréning tapasztalatai, társszerző, Balassi Kiadó. A Márai Sándor Alapítványban kidolgozott tréningprogram tapasztalatai Magyarországon. Magyarország, (magyar nyelven). A Pax Romana honlapján, angol nyelven is.
 • 2003, Magyarország az EU küszöbén, társszerző. Tanulmánykötet, MTA VEAB Komárom. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2002, A rendszerváltás (változtatás) mérlege, társszerző. Tanulmánykötet, MTA VEAB, Komárom. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2001, Magyarország nemzeti stratégiája 2020 – ig, társszerző. Tanulmánykötet, MTA VEAB, Veszprém. Magyarország (magyar nyelven).
 • 2001, Iskolás leszek, Terra Könyvkiadó, Pozsony, társszerző. Foglalkoztató füzet óvodások számára. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 2000, Confidence Building in the Carpathian Basin, Nap Kiadó, Dunaszerdahely és Sándor Márai Foundation, Bratislava., társszerző. A kötet a Márai Sándor Alapítványban kidolgozott kutatási (némi eltéréssel) és tréningprogramot tartalmazza (Ellenpróbák, 1995), melyet PHARE támogatással, Dr Csepeli György kutatócsoportjával az Alapítvány Romániában, Magyarországon és Szlovákiában valósított meg. Szlovákia (angol nyelven).
 • 1999, TAS – Tension anticipation system, Nap Kiadó, Dunaszerdahely. Hunčík Péterrel közösen. A FER angol nyelvű változata. Szlovákia (angol nyelven).
 • 1999, SPON – Systém prognózovania ohnísk napätia, Nap Kiadó, Dunaszerdahely. Hunčík Péterrel közösen. A FER szlovák nyelvű változata. Szlovákia (szlovák nyelven).
 • 1999, FER – Feszültség előrejelző rendszer, Nap Kiadó, Dunaszerdahely. Hunčík Péterrel közösen. Kísérlet egy társadalom feszültségének a mérésére, etnikai konfliktusainak előrejelzésére. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 1997, Szexposta, (monográfia) Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely. Válogatás a szexuális problémákkal levélben hozzámforduló levelekből és az azokra adott válaszokból. A levelek az Új Szó, Békés Megyei Hírlap napilapok, valamint a Vasárnap és a Csallóköz hetilapok szerkesztőségébe érkeztek. Szlovákia (magyar nyelven).
 • 1995, Counterproof, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, társszerző. A fenti könyv angol nyelvű változata. Szlovákia (angol nyelven).
 • 1995, Mýty a kontramýty, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, társszerző. A fenti könyv szlovák nyelvű változata. Szlovákia (szlovák nyelven).
 • 1995, Ellenpróbák, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, társszerző. A szlovák-magyar viszony vizsgálata szociológiai és etnopszichológiai módszerekkel Szlovákiában, Szlovákia (magyar nyelven).
 • 1994, Lelkünk útvesztői, (monográfia) Kalligram Kiadó, Pozsony. Pszichológiai tanulmányokat és a bölcsészdoktori disszertációm témáját tartalmazza, mely az öngyilkosság motivációs hátteréről szól. Szlovákia (magyar nyelven).

 

Lektorált kötetek:

 • 2008. Kontó Gizella: Pályakövetés 2008, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.
 • 2009. Strédl Terézia: Kommunikáció és konfliktuskezelés – kézikönyv, Révkomárom, Selye János Egyetem

 

Folyóiratokban megjelent fontosabb publikációk:

 • 1999. FER (Feszültség Előrejelző Rendszer), Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1. évf., 1. sz., 45 – 55. o. Somorja. Szlovákia. (magyar nyelven)
 • 2002. A rendszerváltás társadalmi következményei, (Értékzavarok és pszichopátia), Fórum Társadalomtudományi Szemle, 4. évf., 2. sz., 87 – 95 . o.  Somorja. Szlovákia. (magyar nyelven)
 • 2005. Miért fordulunk önmagunk ellen? VárUcca, Műhely Irodalom – Művészet – Kritika, folyóirat, 2005/1, Veszprém. Magyarország. (magyar nyelven)

 • 2008. Reváns és identitás, Fórum Társadalomtudományi Szemle, Somorja, 2008/4. Szlovákia. (magyar nyelven)
 • 2011. Szocializációs folyamatok és a szórvány magyarság, Nyelvünk és kultúránk, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság, Budapest. 2011. XLI évfolyam. Magyarország. (magyar nyelven)
 • Katedra / Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 • 2013. Történelmi emlékek feldolgozása a lakossági paradigma szerepében KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 20:(augusztus) pp. 1-5. (2013)
 • 2012. Miért fordulunk önmagunk ellen? II. rész KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 19:(9) pp. 4-8. (2012)
 • 1997, Szexposta – 5. évf., 2. sz., 31. o.
 • 1994, A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Vezetőképző programjának pszichológiai elvárásrendszere – 1. évf., 6. sz., 2. o.
 • 1997, Az identitásról – 4. évf., 6. sz., 14-15. o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitásról – 5. évf., 8. sz., 18. o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitásról II. – 5. évf.,  9. sz., 20. o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitásról III. – 5. évf., 10. sz., 20-21. o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitásról IV.: I. Pszichoszexuális fejlődés – 6. évf., I. sz., 28. o.
 • 1999, Beszéljünk a szexualitásról IX.: III. Serdülő- és ifjúkori partnerkapcsolatok – 6. évf.,  6. sz., 28. o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitásról V.:  I. Pszichoszexuális fejlődés (2. rész) – 6. évf.,  2. sz., 14-15.  o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitástról VI.: II. A serdülőkor lélektani változásai (1. rész) – 6. évf., 3. sz., 14. o.
 • 1998, Beszéljünk a szexualitásról VII.: II. A serdülőkor lélektani változásai (2. rész) – 6. évf., 4. sz., 14-15. o.
 • 1999, Beszéljünk a szexualitásról VIII.: III. Serdülő- és ifjúkori partnerkapcsolatok – 6. évf., 5. sz., 17.
 • 1999,  Beszéljünk a szexualitásról X.: 1. Felmérések tükrében – 6. évf., 7. sz., 28. o.
 • 1999, Beszéljünk a szexualitásról XI.: 2. Felmérések tükrében – 6. évf., 8. sz., 28. o.
 • 1999, Beszéljünk a szexualitásról XII.: 3. Felmérések tükrében – 6. évf., 9. sz., 30. o.
 • 1999, Beszéljünk a szexualitásról XIII.: 4. Felmérések tükrében – 6. évf., 10. sz., 30. o.
 • 1999, Egy gimnazista Amerikában – 6. évf., 9. sz., 28. o.                                                             
 • 2000, Elfojtottan és rejtetten...: Néhány szó a női orgazmusról – 7. évf. 7. sz., 19. o.
 • 1999, Elfojtottan és rejtetten...: Zavarok a szexuális életben 1. – 7. évf., 3. sz., 19. o.
 • 1999, Elfojtottan és rejtetten...: Zavarok a szexuális életben 2. – 7. évf., 4. sz., 19. o.
 • 2000, Elfojtottan és rejtetten...: Zavarok a szexuális életeben 3. – 7. évf., 5. sz., 19. o.
 • 2000, Elfojtottan és rejtetten....: Zavarok a szexuális életben 4. – 7. évf., 6. sz., 19. o.                                                  
 • 1999, Felnőttkori szexualitás: „Variációk egy témára” – 7. évf., 1. sz., 19. o.
 • 1998, Hat érték keres egy modellt: Középiskolai tanulók értékítéleteinek felmérése – 5. évf. 9. sz., 22-23. o.
 • 1994, Műveszet és személyiség – 1. évf., 1. sz., 4-5. o.
 • 1994,  Serdülő- és ifjúkori partnerkapcsolatok – 1. évf., 6-7. o.

« vissza
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: