Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Aktuális
Keresés
OK
életrajzban is
publikációkban is

Dr. habil. Simándi Irén

Dr. habil. Simándi Irén

Adatok

Pozíció:

 • Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék: főiskolai tanár

Önéletrajz

 Végzettség, szakképzettség:

történelem szakos középiskolai tanár,  Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995

Tudományos fokozat:

PhD (történelemtudomány) 2004

Tudományos cím:

„dr. habil” cím 2010

Ösztöndíj:
Bolyai János Ösztöndíj 2009-2012


Oktatói tevékenység:

 • 1945 utáni magyar történelem a dokumentumfilmek tükrében
 • A filmhíradó, mint a propaganda eszköze
 • Propaganda ellenpropaganda 1945 után. A Szabad Európa Rádió története 1951-1993.
 • A Rákosi-korszak a filmhíradók tükrében
 • Kádár- korszak a játékfilmek tükrében
 • Felnőttképzési forrás-és dokumentumelemzés
 • Társadalom és andragógiai kutatások módszertana
 • Die Geschichte des Radios der Freien Europa zwischen 1951-1956 (Erasmus)

 

Szakmai tevékenység:

2009 Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban, 1945-1958 (kutatás)
2007 Kodolányi János Főiskola, főiskolai tanár
2005 ELTE Új-és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, óraadó
2004 ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, óraadó
2000-2007 Országos Széchényi Könyvtár, Szabad Európa Rádió gyűjtemény referens
1999 Történeti Interjúk Tára, források gyűjtése, kutatómunka a „Századunk” című televíziós dokumentumfilm sorozathoz
1994- 2007 Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutató

 

Jelentősebb szervezeti tagság:

 • Magyar Történelmi Társulat tag (1987)
 • köztestületi tagság (2004)
 • Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányi tag (2011)


Nyelvtudás:
orosz alapfok, német középfok

 

Publikációk

Monográfiák:

 • Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945 – 1948. Bp., Gondolat Kiadó, 2012.  392 o.
 • Simándi Irén: Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 1848-1938. Bp., Gondolat Kiadó, 2009. 249 o.
 • Simándi Irén: A Magvető  parasztfiataljai 1948-1950. Bp., Gondolat Kiadó, 2007. 314 o.
 • Simándi Irén: „Nemzetközi sajtószemle” a Szabad Európa Rádióban 1956. október 22. november 10. Bp., Gondolat Kiadó, 2006. 163 o.
 • Simándi Irén: Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszá 1951-1956. Bp., Gondolat
 • Kiadó, 2005. 346 o.

 

Könyvfejezet:

 • Simándi Irén: Magyarország. In: Európai politikai rendszerek. (Második, átdolgozott kiadás). Szerkesztők: Kardos József, Simándi Irén. Bp., Osiris Kiadó, 2004. 475-505. o.
 • Simándi Irén: Magyarország. In: Európai politikai rendszerek. Szerkesztők: Kardos József, Simándi Irén. Bp., Osiris Kiadó, 2002. 485-512. o.
 • Történeti fogalmak kisszótára. (Bővített, javított kiadás). 19-20. század, címszavak írása. Szerkesztő: Simándi Irén. Bp., Korona Kiadó. 1999. 383 o.
 • Történeti fogalmak kisszótára. 19-20. század, címszavak írása. Szerkesztő: Simándi Irén. Bp., Korona Kiadó, 1996. 206 o. 

 

Tanulmányok: 

 • „Alkotmánytan” a Magyar Rádióban (Az 1949. évi alkotmány). In: Jogtörténeti Szemle, 2012. 3. szám. [2013.] 20-25. o.  
 • A hároméves terv propagandája a rádióban. In: Rendszerváltozások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Szerkesztette: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., 2013. 305-310. o.
 • „Mi újság a piacon?” Közellátási helyzetkép a rádióban 1946. In: A történelemtudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest-Győr, Magyar Országos Levéltár, 2012.  805-820. o.
 •  „Szól a Rádió…”. In: Valóság, 2011. 6. szám. 86- 106.o.
 • A Magyar Rádió az 1947-es parlamenti választási harcokban. In: Debreceni Szemle, 2011. 4. szám. 388-396.o.
 • Parlamenti vita a női választójogról 1918-ban. In: Jogtörténeti Szemle, 2010. 1. szám. 19- 30. o.
 • Forradalom, rádió, sajtó 1956 őszén. In: Debreceni Szemle. 1956 és emlékezete. Szerkesztette: Pallai László, Püski Levente, Mazsu János. Debrecen, 2009. 114-140. o.
 • A Szabad Európa Rádió szerepe az 1956-os forradalomban. In: 1956 tanulmányok a forradalomról. 2006. Szerkesztette: Mózes Mihály, Kozári József. Eger, 2008. 33-50. o.
 • Léggömbakció. Valóság, 2006. 10. sz. 33-42. o.  
 • Paraszti ifjúsági szervezetek (EPOSZ) 1956-ban. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2006. 4. sz. 465-474. o.
 • A Szabad Európa Rádió Nagy Imre képe. In: Társadalom és honvédelem 56-os különszám. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos kiadványa. IX. évfolyam 1. sz. 2005. 132-155.o.
 • Az indulás és az 50-es évek. Mozaikok a Szabad Európa Rádió működéséből. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Pannonica, 2003. 214-219. o.
 • „Sajtószolgálat Budapest felé”. Mikes Imre visszaemlékezései az 1947-es békeszerződésre. Világtörténet, 2002 tavasz-nyár. 87-91. o. 
 • A magyar forradalom a Szabad Európa Rádió hullámhosszán I. Valóság, 2002/11. sz. 36-61. o.
 • A magyar forradalom a Szabad Európa Rádió hullámhosszán II. Valóság, 2002/12. sz. 76-93. o.
 • A mártír miniszterelnök Gallicus „Reflektorában”. Debreceni Szemle, 2001/2. sz. 203-214. o.
 • A magyar társadalom a Szabad Európa Rádió „Reflektor”-ában (1951-1956). Valóság, 2001/10. sz. 69-87. o.
 • A magyar gazdaság a Szabad Európa Rádió Reflektorában (1951-1956). Történelmi Szemle, 2000/1-2. sz. 129-151. o.
 • Hol, hogyan kutatható a Szabad Európa Rádió történet? „Itt a Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország hangja”. Konferencia és kiállítás a Szabad Európa Rádió szerepéről a XX. századi magyar történelemben. Bp., 2000. október 5-6. 25-27. o.
 • A Szabad Európa Rádió megalakulása és működésének jellemző vonásai. Debreceni Szemle, 1999/1. sz. 55-73. o.
 • Nagy Imre Gallicus Reflektorában. (Dokumentumok a Szabad Európa Rádió 1956-os adásaiból) Kutatási füzetek, 7. Sorozatszerkesztő: Ormos Mária, Harsányi Iván. JPTE Pécs, 1999. 68-85. o.
 • A nők választójoga a századfordulótól 1938-ig, Magyarországon. Múltunk, 1998. 1. sz. 94-115. o.

 

Szerkesztői munka tudományos művek kiadásában:

 • Európai politikai rendszerek. (Második átdolgozott kiadás). Szerkesztők: Kardos József, Simándi Irén. Bp., Osiris Kiadó, 2004. 976 o.
 • A magyar quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, sajtó alá rendezte, és a mutatókat készítette: Karsai László, Molnár Judit. Szerkesztette: Simándi Irén. Bp., 1956-os KHT. 2004.[2005!] 956 o.
 • Európai politikai rendszerek. Szerkesztők: Kardos József, Simándi Irén. Bp., Osiris Kiadó, 2002. 910 o.
 • Hol, hogyan kutatható a Szabad Európa Rádió történet? „Itt a Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország hangja”. Konferencia és kiállítás a Szabad Európa Rádió szerepéről a XX. századi magyar történelemben. Szerkesztő: Simándi Irén: Bp., 2000. október 5-6. 96 o.
 • Kardos József: Legitimizmus. Legitimista politikusok a két világháború között. Szerkesztette: Simándi Irén. Korona Kiadó. Bp., 1998. 300 o.
 • Kulcs a felvételihez I. Tesztek+kronológia. Vizsgázók kézikönyve történelemből. Az 1996/1997-es tanévre felvételizőknek. Szerkesztette: Simándi Irén. Bp., IKVA.1995. 268 o.
 • Kulcs a felvételihez II. Fogalomtár+művészettörténeti áttekintés. Vizsgázók kézikönyve történelemből. Szerkesztette: Simándi Irén. Bp., IKVA. 1995. 89 o.
 • Kulcs a felvételihez I. Tesztek+kronológia. Vizsgázók kézikönyve történelemből. Szerkesztette: Simándi Irén. Bp., IKVA. 1994. 228 o.
 • Történelmi kézikönyvtár sorozat 10 kötet 1996-2006-ig. Társszerkesztő: Barta János. Debrecen, Csokonai Kiadó.

 

Rádiós beszélgetés:

 • Gondolat-jel: Kossuth Rádió. Antall István. A Szabad Európa Rádió és az ötvenhatos valóság. 2013. december 8. 

 • Tér-idő: Kossuth Rádió. Lánczi Ágnes műsora: Átvilágítás. Személyi kultusz. 2013. szeptember 9-10.

 • Gondolat-jel: Kossuth Rádió. Antall István. Ortutay Gyula az induló politikus… 2013. április 14.

 • Tér-idő: Kossuth Rádió. Lánczi Ágnes műsora: 1945 és a koalíciós idők rádiója (Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban ...) 2012. december. 3.

  Esti séta: Barangolás a Rádió múltjában és a Bródy Sándor utcai telephely. Kossuth Rádió.

  Lánczi Ágnes riportja Simándi Irénnel most megjelent könyvéről (Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945-1948).

  Szerkesztő-műsorvezető: Liptay Katalin és Veres Emese-Gyöngyvér. 2012. december 1.

  Tér-idő: Lánczi Ágnes műsora. Nincs új a nap alatt – „Válság volt, van és lesz…”

  Adás: 2011. december 16.

 • Tér-idő: Kossuth rádió. Lánczi Ágnes műsora. „Nevedről lehull az ékezet” – a 20. századi magyar emigráció című sorozatának negyedik része. Hogyan fogadta a világ és a magyar emigrációs társadalom az 1956-ban kivándoroltakat. Adás: 2010. április 22.

 • Katolikus Rádió. Műpártoló, alkotókról, művekről, műhelyekről. „Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 1848-1938” című kötetről, a szerzővel beszélget a szerkesztő, Lázár Fruzsina. Adás: 2009. augusztus 28.

 • CIVIL RÁDIÓ, HÍR-NŐK című műsor. A nők az 1950-es években és a forradalomban. Beszélgetőtárs: Elekes Irén és Thun Éva. Budapest, 2006. november 10.

 • Die Rolle des Radio Freien Europas wöhrend der Revolution 1956. Készítette: Vincze André, München. 2006. március 9.

 

CD kiadvány:

 • Magyarország története, 1944–1953 – digitális történeti segédkönyv. Főszerkesztők: Rainer M. János, Lux Zoltán. A kislexikont összeállította: Simándi Irén, Szabó Róbert. A dokumentumokat összeállította: Simándi Irén, Szabó Róbert, Rainer M. János. Kiadó. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány. 2000.

 

Film:

 • Gallicus-Győri Mikes Imre. Magyar dokumentumfilm (2006). A Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával készült. Forgatókönyvíró: Simándi Irén. Rendező: Szécsényi Anikó. Adásba ment: Duna Televízió. 2007. október 4.
 •  „Egy temetés háttere” című dokumentumfilm. A Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával készült. Rendező: Bokor Péter. Szerkesztő: Simándi Irén: Adásba ment: 2006. október 6.

« vissza
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: