Tudomány
Hetven éves a SZER

Hetven éves a SZER

Cikk dátuma 2021. december. 01.

Prof. Dr. Simándi Irén

Események, sorsok, hetven évvel ezelőtt

 

„A civilizált világ nem élhet félig szabadságban, félig szolgaságban!” (Frederic R. Dolbeare, a „Free Europe” alelnöke)

A tanulmány célja az oral history (az elbeszélt történelem) segítségével feleleveníteni a Szabad Európa Rádió hetven évvel ezelőtti indulásánál történt fontosabb eseményeket. A tanulmány elkészítéséhez felhasznált visszaemlékezések bepillantást engednek a magyar emigráció 1945 utáni életébe. Megismerhetünk olyan emberi sorsokat, amelyeket a levéltári dokumentumok nem vagy csak felszínesen tárnak a kutató elé. A rádió egykori munkatársai közül a teljesség igénye nélkül olyan életutak bemutatását vállaltuk, akik a „vállalat” alapításától dolgoztak Münchenben. Közülük sokan írtak rövidebb-hosszabb terjedelmű munkákat a rádiónál töltött évekről. A képen és hangban rögzített visszaemlékezések azonban mélyebb, személyesebb, sok esetben megrázó eseményeket is tartalmaznak. A kutató felelősége óriási a személyes visszaemlékezések tudományos munkákban történő felhasználása esetén, a feldolgozás során nagy körültekintést és különösen komoly forráskritikát igényelnek. Az események ilyen különleges módon történő felelevenítésén túl emlékezni szeretnénk a rádió munkatársaira, mert akik nemrég még meséltek nekünk, sajnos már nincsenek közöttünk.  

 
Tovább a teljes cikkhez »
 A Vaszilij szék és a Bauhaus

A Vaszilij szék és a Bauhaus

Cikk dátuma 2019. július. 05.

Tarbay Gabriella

Breuer és a 15 év, amely megváltoztatta a lakókörnyezet esztétikáját

 

„A gépipar megöli a szépséget”- vallotta Ruskin, a viktoriánus Anglia vezető művészeti kritikusa még a 19. század közepén. A most éppen egy évszázada, 1919-ben megalakult Bauhaus azonban fennállásának mindössze tizenöt éve alatt rácáfolt erre a lakonikus tömörséggel kifejezett elvi álláspontra: a sorozatgyártásra alkalmas, új anyagokra tervezett bútoraival megteremtette a lakókörnyezet új, mindennapi tárgyaink sokaságára máig ható modern esztétikáját. Breuer Marcell a csőbútor „feltalálásával” kiemelkedő szerepet töltött be ebben a folyamatban: Vaszilij széke a Bauhaus és egy korszak jelképévé vált. Az évforduló kapcsán Breuer munkásságának kevéssé ismert, vagy nem hangsúlyozott, olyan momentumait gyűjtöttük össze, amelyek tervezői sokoldalúságát és kreativitását hangsúlyozzák.

Tovább a teljes cikkhez »
Eileen Gray-Le Corbusier epizód az újra felfedezés okán

Eileen Gray-Le Corbusier epizód az újra felfedezés okán

Cikk dátuma 2018. november. 03.

Tarbay Gabriella

A vágy titokzatos tárgya: Eileen Gray és Le Corbusier

A Párizsban alkotó angol-ír arisztokrata származású Eileen Gray (1878-1976) a két világháború közötti időszak kiemelkedő bútortervezője, belsőépítésze, az 1910-es években formálódó Párizs központú art deco meghatározó alakja volt.1938 után ugyan visszavonultan, a rivaldafénytől távol alkotott, ezzel szemben az1960-as évektől fokozatos újrafelfedezését viharos aukciós sikerek, avatott cikkek és könyvek sora kísérte. Alig ült el azonban a rekord leütési árak keltette kiemelt figyelem, Gray ismét az érdeklődés homlokterébe került. A kutatókat, a sajtót és a filmvilágot leginkább izgató kérdés az utóbbi években az, hogy Gray jóváhagyása, sőt tudta nélkül, miért időzött 1937-38-ban többször is Le Corbusier a Gray által 1926-29 között tervezett és felépített villában, és miért borította a fehér falakat részben szexuális utalásokat tartalmazó falfestményekkel.

Tovább a teljes cikkhez »

Ötven éve ért véget Alexander Dubcek álma

Cikk dátuma 2018. augusztus. 10.

Simándi Irén

A „prágai tavasz” a magyar éterben

Ötven évvel ezelőtt, 1968 januárjában köszöntött be a „prágai tavasz”, az „emberarcú szocializmus” kísérlete Csehszlovákiában. A prágai tavasz politikatörténete alaposan feltárt a nemzetközi és a hazai irodalomban. Eseményeiről részletes, forrásokon alapuló számos publikáció látott napvilágot. Ilyen Huszár Tibor monográfiája,[1] fontos dokumentumokat közöl Földes György kötete,[2] a nemzetközi összefüggésekről tartalmaz érdekes adalékokat Borhi Lászlóé.[3] Elemzésünkben mindenekelőtt Békés Csaba köztörténeti és párttörténeti vonatkozásokat kitűnően áttekintő tanulmányára támaszkodtunk.[4] Jelen tanulmány e publikációk kiegészítésére vállalkozik azzal, hogy a rádió hírműsorait követve ismerteti és elemzi, miként tárta a politika a csehszlovákiai eseményeket az ország nyilvánossága elé. Az elhangzott adásokat eddig fel nem tárt forrásokkal: a „Műsorborítékok” és a „Hírek” feldolgozásával idézzük fel.

Tovább a teljes cikkhez »
Időskor, mint demográfiai tényező

Időskor, mint demográfiai tényező

Cikk dátuma 2018. május. 03.

 

Wittmann Edina, PhD hallgató


Az időskori áldozattá válás esélyének csökkentését befolyásoló tényezők Németországban

 

Elemzésem során bemutatom azokat a Németországban alkalmazott modelleket, amelyek az időskorú emberek szubjektív biztonságérzetének növelésén keresztül hozzájárulhatnak a bűnözés csökkenéséhez.

A releváns német szakirodalom mellett a Szövetségi Statisztikai Hivatal (StatistischesBundesamt) adatai illetve a 2017. márciusi németországi látogatásom során 12 német nyugdíjassal elvégzett fókuszcsoportos interjúm szolgál az elemzés forrásanyagául.


Időskor, mint demográfiai tényező

 

Németországban az 1970-es évek második felétől kezdődően a születések száma folyamatosan csökkent, 1980-ban volt először megfigyelhető az a máig is tartó trend, hogy a halálozások száma magasabb volt a születések számánál.[1] Ezen tendencia okaira jelen tanulmány nem tér ki, csupán tényszerűen ismerteti ennek következményeit.

Az idősödő német lakosság az egész társadalmat komoly kihívások elé állítja. A szociális ellátórendszer a szakértők szerint jelenlegi formájában nem fenntartható, mivel a trendelőreláthatólag tovább fokozódik. Mindezt az elmúlt évtizedek 1,4 körüli (1990-2015 között az érték 1,24-1,5 között mozog) termékenységi rátája is alátámasztja.[2]Az idősödő társadalom mára Németország munkaerőpiacát is jelentősen átformálta. Az idősgondozásban, és a betegápolásban jelentkező munkaerőhiányt Németország már több évtizede csak külföldi munkavállalókkal tudja pótolni. Az ágazat a külföldi, főként európai uniós tagállamokból érkező munkavállalók szerepvállalása mellett is jelentős hiánnyal küzd.[3]A német jóléti társadalom életszínvonal növekedése a várható élettartam növekedését eredményezte, amely 1950 és 2010 között átlagosan 14 évvel hosszabbodott meg, és ez a tendencia a prognózisok szerint tovább erősödik.[4]

A kérdés, hogy kit tekintünk idősnek koránt sem magától értetődő. Míg az 1980-as évekig az időskor alsó határa a 60 év volt, addig napjainkra ez a szám kitolódott. Mivel az öregségi nyugdíjkorhatár 60 év fölött van, így nem lenne helytálló egy aktív munkaképes embert idősnek nevezni. Ezen túlmenően a várható élettartam kitolódásával szintén időszerűvé vált az időskor meghatározásának a felülbírálása. Ma a legelterjedtebb a WHO definíciója, amely szerint a 60–74 év közöttiek az idősödők,a 75–89 évesek az idősek, és a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek.[5]


Tovább a teljes cikkhez »

A gyermektartásdíj szerepe a bűnmegelőzésben

Cikk dátuma 2018. január. 31.

Wittmann Edina: A gyermektartási díj, mint a bűnmegelőzés egy facilitátora Németországban


Bevezetés

Elemzésemben a német gyermektartás fizetés szabályzást, mint bűnmegelőzést segítő eszközt vizsgálom. A témaválasztásomat a téma aktualitása is indokolja, ugyanis az elemzés írásakor még nem hatályos az a jogszabály, amely a gyermektartásdíj fizetésben beállt változásokat tartalmazza. Mindez, bár közvetve, de erősen kapcsolódik a bűnmegelőzéshez, mivel az új jogszabály agyermek részére garantált tartásdíj folyósításán keresztül a szociálisan hátrányos gyermekek és családjuk anyagi kiszolgáltatottságát csökkenti. A kiszolgáltatott anyagi helyzet hiánya, illetve a kiszolgáltatottság enyhítése érdekében bevezetett intézkedések pedig a bűnözővé válás esélyét csökkentik. 


Tovább a teljes cikkhez »
Indonézia és a múlt árnyai

Indonézia és a múlt árnyai

Cikk dátuma 2017. május. 12.

Tarbay Gabriella

Tények, kérdések és válaszkísérletek az 1965-67-es indonéziai katonai hatalomátvétel kapcsán

A hidegháború fontos, részleteiben öt évtized elmúltával sem tisztázott fejezetét alkotja a volt holland gyarmatból Délkelet-Ázsia legnagyobb, legnépesebb, stratégiai olajtartalékokkal rendelkező államává vált Indonéziában az 1965-67-ben bekövetkezett jobboldali katonai hatalomátvétel és az azt követő brutális terrorhullám. Sukarno elnök, a két világháború közötti függetlenségi mozgalom karizmatikus vezérének az Indonézia Kommunista Pártjára (a továbbiakban IKP) támaszkodó kormányát ekkor a Suharto tábornok vezette liberális gazdaságpolitikát folytató katonai diktatúra, az „Új Rend” váltotta fel. 

Tovább a teljes cikkhez »
Fókuszban a kulturális sokszínűség

Fókuszban a kulturális sokszínűség

Cikk dátuma 2017. április. 21.

Lőwi Ildikó

Kultúrák találkozása a magyar Befogadó Állomások környezetében (1. rész)

Meeting of cultures in the environment of Hungarian Refugee Shelters(1st part)

Absztrakt

A migrációs folyamatok következtében kialakuló, a menekülőket fogadó intézmények (menekülttáborok) környezetükre gyakorolt hatásának tanulmányozása nem csak a vándorló tömegek, hanem a befogadó populáció szempontjából is fontos lehet, mivel az idegen kultúrájú tömegek jelenléte nagymértékben hat az őshonos társadalom alrendszereire, gazdasági életére, demográfiai összetételére, vagy akár a biztonságára is. Dolgozatom első részében a kultúra kutatásának irányzatait és a kultúra definícióinak változását mutatom be. A második részben a magyar Befogadó Állomások környezetében kialakuló szubkultúrát és annak szociológiai aspektusait vizsgálom a kulturális sokszínűség tükrén keresztül.

Kulcsszavak: kulturális sokszínűség, Befogadó Állomások szubkultúrája, kultúrsokk, akkultúráció, kulturális adaptáció

Abstract

The research of the effects of institutions on environment elaborated due to the migration procedures (Refugee Shelters) is not only important due to the migrating mass, but for the hosting population, as the foreign culture of the migrating mass considerably effects the subsystems, economic circumstances, demographic structure of the native society, as well as its security. In the first part of my paper, I am displaying the changes of the definitions related to culture and the directions of culture research. In the second part, I am examining the subcultures formed in the Hungarian Refugee Shelters and their sociological aspects though cultural diversity.

Key vocabulary: cultural diversity, subculture of Refugee Shelters, culture shock, cultural adaptation  


Tovább a teljes cikkhez »

Élethosszig tartó tanulás a 21- században

Cikk dátuma 2017. február. 23.

Novotni Beáta /KJF, Nemzetközi Tanulmányok MA

Oktatás a fenntartható fejlődésért

A fenntartható fejlődésnek, mint fogalomnak, alapvető feladata az Európai Unióban meghatározott és elérendő célként megfogalmazott ismérvek felvázolása és felhívás a fenntartható fejlődés fontosságára. Az Európai Unió speciális helyet foglal el a nemzetközi szervezetek között, mert a világ legintegráltabb nemzetközi gazdasági közössége, azért mert nem csak kormányközi megállapodás a tagállamok között, hanem sokkal több, hiszen a tagállamok átruházták szuverenitásuk egy részét az Európai Unióra úgy, hogy egyetlen tagállammá alakultak volna.

Az EU fenntartható fejlődési stratégiájaként a 21. századi oktatási trendeknek igazodniuk kell a fenntartható fejlődés biztosítására kidolgozott nevelési és oktatási programokhoz. A 21. század feladatai közé kell sorolni az oktatásnak a fenntartható fejlődés érdekében történő átszervezését és kialakítani egy teljesen új oktatási szemléletet.

A fenntartható fejlődés eléréséhez a leghatékonyabb módszer, hogy valóság közelivé váljon, a meglévő programok irányultságának és színvonalának javítása is elengedhetetlen. A fenntarthatóság tudománya arra törekszik, hogy a tudományt a szükségletek kielégítésére fejlessze ki. A fenntartható fejlődést szolgáló oktatás elsődleges feladata az életre vonatkozó ismeretink fejlesztése. A fenntarthatóság a valódi cél, amelyhez szükség van a közösség minden tagjának az elhivatottságára, amely viszont csak az oktatáson keresztül valósulhat meg.

Tovább a teljes cikkhez »
Másság a 21. században

Másság a 21. században

Cikk dátuma 2017. február. 20.

Lőwi Ildikó

A Kelet – Nyugat dichotómia és a címkézés elmélet hatásai a többségi társadalom dimenzióiban

The East-West dichotomy and the labelling effects of a theory in the majority society's dimensions


Absztrakt   

A biztonság dimenzióinak modern értelmezése tekintetében nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalom szektoriális biztonságán belüli humán biztonság kérdését. Kérdezhetnénk, vajon milyen fokozott kockázatot jelent a biztonságra, ha a többségi társdalomban megjelenik az előítéletességgel összefüggő Kelet-Nyugat dichotómia, vagy a másik ember címkével való ellátása? A szerző a tanulmányban e kérdést vizsgálja a különböző társadalomtudományi értelmezésekben.

Kulcsszavak: jelenkori migráció, idegenellenesség, kulturális pluralizmus, multikulturalizmus,címkézés-elmélet, Kelet-Nyugat dichotomia

Abstract

The question of human security can not be passed by regard to the modern explanation of the areas of security.  We can ask what kind of difficulties could arise concerning the behaviour towards foreigners or East-West duality and labelling study? The author studys this issue, the reasons of this occurrence, and the possible perspectives for prevention according to different social science interpretations.

Key words: recent migration, xenophobia, cultural pluralism, multiculturalism, labelling study, East-West duality.

Tovább a teljes cikkhez »
Oroszországi németek vagy németországi oroszok

Oroszországi németek vagy németországi oroszok

Cikk dátuma 2016. március. 12.

Wittmann Edina írása -  nemzetközi tanulmányok MA

Harc az oroszországi németekért

A 18. században Németországból Oroszországba kivándorolt emberek történetét kívánom bemutatni, különös tekintettel a Szovjetunió felbomlását követően egyre nagyobb ütemben történő visszatelepülésükre Németországba. A visszatelepülés lehetőségének jogi hátterét és a visszatelepültek régi-új hazájukban megélt nehézségeit is elemezni fogom, továbbá az orosz kormány jelenlegi az oroszországi németek további elvándorlását gátló és a már kivándoroltak visszatelepülését támogató politikájára is kitérek.

Tovább a teljes cikkhez »
Női  kvóta az Unió gazdaságában: szükség vagy beavatkozás?

Női kvóta az Unió gazdaságában: szükség vagy beavatkozás?

Cikk dátuma 2016. január. 06.

Folmeg Márta

/ a szerző a Kodolányi János Főiskola tudományos munkatársa, az ELTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola abszolvált hallgatója /

 

Nők a pályán

Bevezetés

A nők szubjektív jól-lét érzetét közvetlenül befolyásolja társadalomban betöltött szerepük, munkaerő-pici helyzetük. Valamint a rendszerváltás után kialakult új társadalmi berendezkedés és a napjainkban megfigyelhető társadalmi szerepváltozások is nagy hatással vannak az egyéni jól-lét érzet kialakulásához, az önmegvalósítás sikeres véghezviteléhez.

Tovább a teljes cikkhez »

'56 dicsőséges napjai

Cikk dátuma 2015. október. 23.

Prof. Dr. Zachar József (1943-2009)


Nagyhatalmi játék – magyar véráldozat


(Megjelent a Jel folyóirat 2009. októberi számában) 

 

Tovább a teljes cikkhez »
Kairó, a "világ anyja"

Kairó, a "világ anyja"

Cikk dátuma 2015. szeptember. 07.

Halász Levente

/a szerző az MTA Szociológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa, a KJF Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központjának nemzetközi projektmenedzsere, az Európai Város- és Regionális Tudományi Intézeti Tanszék tudományos munkatársa/


Három piramis sziluettje uralja a Közel-Kelet fővárosát

 „A világ anyja”, „a világmindenség metropolisza”, „az ezer minaret városa”, „az emberi faj hangyabolya”. Ezen megtisztelő és sokatmondó nevekkel aposztrofálják a Közel-Kelet hihetetlenül sokszínű, megállíthatatlanul fejlődő és állandóan változó fővárosát, a 969-ben alapított Kairót.

A közel százmilliós Egyiptom fővárosa Földünk leghosszabb jövevényfolyója, a Nílus termékeny deltatorkolatának gyújtópontjában, a Szahara északi előterében helyezkedik el, a Földközi-tengertől százhatvanöt, a világ tektonikailag egyik legaktívabb hasadékvölgy-rendszere mentén kialakult Vörös-tengertől százhúsz kilométer távolságra.

Tovább a teljes cikkhez »
Történelmi traumák a kutatásban és oktatásban

Történelmi traumák a kutatásban és oktatásban

Cikk dátuma 2015. június. 09.

Dr. Szabó Péter

Vélemény és javaslat a „Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság – versenyképesség és társadalmi fejlődés projekt 4. számú alprojektjének eredményeihez a közoktatásban dolgozó történelemtanárok részvételével megtartott vitafórumon elhangzottak alapján.

Tovább a teljes cikkhez »
Kilencvenöt év után a békeszerződésről

Kilencvenöt év után a békeszerződésről

Cikk dátuma 2015. június. 04.

Zachar Péter Krisztián

Trianonra emlékezve

„Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.”

(Lukács 6:32)

A magyar nemzettudatban a balsors által okozott legsúlyosabb traumaként rögzült az idén 95. évfordulójához érkező június 4-i eseménysor. Noha a megrázkódtatást kísérő fájdalom, értetlenség és sokkhatás szükségessé tette volna az események átgondolt és rendszerezett közös feldolgozását, a politikai körülmények hatására valójában csak elhárítási, majd elfojtási és szublimálási mechanizmusok léptek életbe a traumatikus élmény nyomán. Az események ugyanis nem tették lehetővé az igazságtalannak ítélt, nélkülünk, ámde rólunk meghozott döntés felülvizsgálatát. Így a történelmi eseménysorok mindmáig nem kerülhettek nyugvópontra…

Tovább a teljes cikkhez »
Német-francia kapcsolatok a 20. században

Német-francia kapcsolatok a 20. században

Cikk dátuma 2015. március. 27.

Dr. Zachar Péter Krisztián

Az „ősellenség” képétől a történelmi megbékélésig

A „francia–német tandem” — évszázadnyi szembenállást követően — immár évtizedek óta az európai integráció legfontosabb hajtóerejének tekinthető. A kezdeti „ősellenségekből” a 20. század során fokozatosan vált egy olyan együttműködő páros, mely nagymértékben meghatározta az 1945 után kialakuló európai rendszer működését. Az elmúlt fél évszázad során a körülmények és az együttműködési indítékok is sokat változtak, de a két fél megegyezése minden esetben hozzájárult az Európai Unió továbbfejlődéséhez.

Tovább a teljes cikkhez »
A rádiótörténetet kutató történész nemzeti ünnepe

A rádiótörténetet kutató történész nemzeti ünnepe

Cikk dátuma 2015. március. 14.

Dr. Simándi  Irén

Nevezetes adás volt 1942. március 15-én

1848. március 15-ike a magyar ifjúság, a magyar nép ünnepe. Emlékét az évtizedek sem homályosították el. A hozzáfűzött tartalom, az ünneplés módja azonban változott. Új lehetőséget adott a Magyar Rádió, ami kilencven évvel ezelőtt 1925. december 1-jén kezdte meg adását. A történetével immár hat éve foglalkozó történész számára kézenfekvő, hogy e rendhagyó ünnepi köszöntő alkalmával a gondolatokat e gazdag forrásból merítse. 

Tovább a teljes cikkhez »
Szűts Zoltán és a számítógépes text-matériák

Szűts Zoltán és a számítógépes text-matériák

Cikk dátuma 2015. február. 27.

Szellem a gépben: a komputer-generációk olvasási esélyei

/A cikk a Könyvkonnektor e-book kalauz portálon 2015. február 25-én jelent meg/

Szűts Zoltán könyve nem csak tartalom, egyben kultikus tárgy is. De mi legyen az e-bookkal, ahol nincs fizikális megfoghatóság? Hogyan kezeljük az olyan új műfajokat, mint a gépvers, a net-regény, a blog, a hipertext-sztori, az SMS-novella? Kap-e az olvasó segítséget a digitális irodalom menedzseléséhez? Van-e használati útmutató a képernyőn, kijelzőn cikázó szöveg elsajátítási technikáihoz? Az elektronikus művek nem úgy hatnak, mint a nyomtatott elődök – de akkor hogyan? 

Tovább a teljes cikkhez »
Bevándorlók és befogadók

Bevándorlók és befogadók

Cikk dátuma 2015. február. 04.

Koudela Pál

A gazdasági beágyazottság és a társadalmi tőke a bevándorlás hátterében

Polányi Károly óta a gazdaságszociológia egyik meghatározó kérdésköre a társadalmi beágyazottság.  Hogy újra körüljárjuk a klasszikus utilitarista felfogással való vitáját kiindulópontként Alejandro Portes és Julia Sensebrenner 1993-ban írt tanulmányát választottam (Portes-Sensenbrenner 1993), melyben ők James Coleman társadalmi tőke fogalmát fejlesztik tovább, mélyítik el. 

Tovább a teljes cikkhez »
A britek és az Unió

A britek és az Unió

Cikk dátuma 2015. január. 07.

Koudela Pál - Hossó Nikoletta

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolata néhány fontosabb kérdésben

Az utóbbi fél évben felerősödtek az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti viták, feszültségek, melyek számtalan területre kiterjedtek, így ellentmondásba került a két jogi személyiség a növekvő teljesítmény nyomán megemelt befizetési arány, a szabad munkavállalás és a növekvő bevándorlás közötti ellentmondás vagy akár emberi jogi kérdések miatt.

Tovább a teljes cikkhez »
"Ma gondoljunk reájuk" - a vértanúkra

"Ma gondoljunk reájuk" - a vértanúkra

Cikk dátuma 2014. október. 06.

Dr. Zachar Péter Krisztián

Gondolatok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc „drámaiságáról” az aradi vértanúk emléknapján

 

Minden bizonnyal a kollektív magyar nemzettudat egyik legmeghatározóbb időszakának tekinthetjük az immár 166 éve lezajlott forradalmi történéseket. 

Tovább a teljes cikkhez »
Nagyhatalmak, kisállamok

Nagyhatalmak, kisállamok

Cikk dátuma 2014. július. 25.

Lőrinczné dr. Bencze Edit

A horvátországi magyarok helyzete Trianontól napjainkig*

Esettanulmány

 

1.Bevezetés

A 19. században, valamint a 20. század elején a Kárpát-medence egyik alapvető kérdésének számított, hogy a régióban a modernizáció soknemzetiségű birodalmak keretei között avagy kisebb, kevesebb nemzetiséggel rendelkező egységeken belül valósul-e meg.[1] Az első világháború végén ez a kérdés eldőlni látszott, s a birodalmi koncepciónak, az Osztrák-Magyar Monarchia fennmaradásának csak csekély esélye volt.[2] Ez is megbukott egyrészt az ellentétes nagyhatalmi érdekeken, másrészt a térségben felerősödő nacionalizmusnak köszönhetően. Ennek függvényében a létrejövő új államhatárok meghúzásában két tényező játszott kiemelkedő szerepet.[3]Egyik oldalon a nagyhatalmak, míg a másikon a háború következtében felerősödő, kialakulóban lévő régi-új kisállamok érdekei húzódtak meg, mely folyamatot kiválóan szemlélteti a hazánktól délre létrejövő délszláv állam és határainak kijelölése.

A nagyhatalmi versengés mindig is jelen volt a térségben, de a 19. század végén felerősödve, éppen ez volt az, ami kiélezte a Balkánon végigsöprő nacionalizálódási hullámot, kijátszva annak gyakran egymással ellentétes megnyilvánulásait. A nagyhatalmak a Balkánon sem a 19. század végén, sem az első világháborút lezáró békekötések során nem a természetes etnikai határok figyelembe vételével húzták meg az országhatárokat, sokkal inkább pillanatnyi szövetségeseikkel kötött alkuik és saját érdekeik alapján.[1]

A régióban a nemzetállamok megteremtésével együtt a tudatos politika színterére emelkedett az etnikai terek hozzáigazítása az általuk követelt területekhez,[2] s az etnikai tisztogatás a nemzetépítés alapelemévé vált, mely napjainkban, Jugoszlávia felbomlása kapcsán újra erőre kapott.[3]

Tovább a teljes cikkhez »
A nemzetiségek sorsának alakulása

A nemzetiségek sorsának alakulása

Cikk dátuma 2014. július. 23.

Csurgai Horváth József

Betelepítés, asszimiláció, kitelepítés Fejér megyében*

A törökellenes felszabadító hadjáratok Fejér vármegye népességét, falvainak egy részét elpusztították. A kisebb települések elhagyása, elnéptelenedése már a XVI. században megfigyelhető folyamat volt. A katonai sanyargatások, a kettős adóztatás elől a népesség a védettebb, nagyobb lélekszámú településekre menekült. Fejér megyében már ekkor megfigyelhetjük, hogy az elhagyott falvakat, pusztákat, telepítésekkel mentették meg a pusztulástól. 

Tovább a teljes cikkhez »
Kilencvennégy évvel Trianon után

Kilencvennégy évvel Trianon után

Cikk dátuma 2014. június. 05.

Vizi László Tamás

A népszavazás, mint a trianoni trauma kezelésének elvetett, majd mégis megvalósult lehetősége 

/Az írás megjelent:  Fejér Megyei Hírlap „Vendégünk” rovat, 2014. május 31./

Tovább a teljes cikkhez »
Történelmi traumák hatásai a jelenben

Történelmi traumák hatásai a jelenben

Cikk dátuma 2014. május. 26.

Dr. Bordás Sándor

A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, amelyek a magyarországi lakosokat napjainkban érik, sőt rosszak a mentálhigiénés állapotok. Kopp Mária kutatásai (2006) az anómiás állapot előretöréséről szólnak. A társadalmi normák, a közös erkölcsi elvek meggyengülése, a közös jövőkép, a társadalmi szolidaritás hiánya vált jellemzővé. Ez a lelkiállapot állandó bizonytalanságot, „tanult tehetetlenséget”, krónikus stressz állapotot eredményez. A hosszú távú tervezés lehetősége, az egységes világkép alapvető emberi igény. 

Tovább a teljes cikkhez »
Értékszemlélet és piaci igények

Értékszemlélet és piaci igények

Cikk dátuma 2014. április. 09.

 

Dr. Szabó Péter

 

Szervezetfejlesztés és költséghatékonyság

Magyar felsőoktatás - túlélési forgatókönyvek

Tovább a teljes cikkhez »
Kötődések a királyi városhoz

Kötődések a királyi városhoz

Cikk dátuma 2014. február. 10.

Csurgai Horváth József

Szekfű és Székesfehérvár

/Megjelent: A Negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírása 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor Budapest, Ráció Kiadó, 2011. 9-13./


Tovább a teljes cikkhez »
Absztrakt

Absztrakt

Cikk dátuma 2014. február. 03.

Dr. Kundi Viktória

Fesztiválok városokra gyakorolt gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak elemzése - A győri Magyar Táncfesztivál és a Miskolci Operafesztivál példáján keresztül kutatási projekt elméleti eredményeinek rövid bemutatása

Tovább a teljes cikkhez »
Kultúra és szocializáció

Kultúra és szocializáció

Cikk dátuma 2014. január. 22.

Dr. Bordás Sándor PhD.

Szocializációs folyamatok, nyelvi kódok, nemzeti gondolkodás


Niklas Luhmann /1Karácsony, 2000/ gondolkodásában a társadalom legkisebb egysége a kommunikáció, és véleménye szerint minden kultúra a kommunikációján keresztül leírható. A kommunikáción keresztül épülnek be a személyiségbe a kultúra értékei, szabályai, attól függetlenül, hogy ezek az értékek, szabályok mennyire sértenek más kultúrákat. 


 

 

Tovább a teljes cikkhez »
Cikkek, jelentések januártól októberig

Cikkek, jelentések januártól októberig

Cikk dátuma 2014. január. 06.

Glavanovics Andrea: A forradalom előtti ’56 brit szemmel

(1956. január 2. -1956. október 23.)

/Megjelent: Történelmi emékezet és identitás. Szerk. Strausz Péter-Zachar Péter Krisztián. Heraldika Kiadó 2012. 55-70./

I.

Tanulmányomban a brit külpolitika Magyarországra gyakorolt hatását, a szakirodalom eddigi eredményeit kívánom árnyalni abban a tudatban, hogy a kutatás jövőbeni kiszélesítése tovább finomíthatja az eddigi eredményeket. 

Tovább a teljes cikkhez »
Művészet a tanulás?

Művészet a tanulás?

Cikk dátuma 2013. december. 12.

Dr.Réthy Endréné

Felkészülés a tanítási órák differenciált kiscsoportos foglalkozásaira

Amennyiben a tanulás művészet, úgy az arra való felkészülés tudomány (Orlich, 1980). A tervezés és a megvalósítás egyaránt alkotó folyamat (Kotschy, 2003). 

Tovább a teljes cikkhez »
"Az egészséges felsőoktatásért"

"Az egészséges felsőoktatásért"

Cikk dátuma 2013. november. 19.

Dr. Bordás Sándor

Székesfehérvár és régiója ma a Kodolányi János Főiskola hallgatóinak nyújtott terápiás segítség tükrében

 

A Kodolányi Főiskolán Mentálhigiénés Szolgálat keretében 2004 szeptemberétől történik terápiás segítségnyújtás a főiskola hallgatói számára. 

Tovább a teljes cikkhez »
Internet alapú életmód és oktatás

Internet alapú életmód és oktatás

Cikk dátuma 2013. november. 11.

Dr.Hoffmann Orsolya

Tananyag vagy  oktató központú e-learning?

E-learning programok a minőségi fenntarthatóság szemszögéből

Kovács Ilma: Új út az oktatásban? A távoktatás (1996) c. tanulmánykötetének valamint az EU-s fejlesztési források megnyílásának ideje szinte mérföldkőként jelzi annak az időszaknak a kezdetét hazánkban, amikortól a politikai döntéshozók és a szakma képviselőinek érdeklődése egyre inkább az e-learning alapú távoktatási programok fejlesztésének irányába fordult. 

Tovább a teljes cikkhez »
Nemzetközi kapcsolat mint címszó

Nemzetközi kapcsolat mint címszó

Cikk dátuma 2013. október. 18.

Dr. Darai Lajos Mihály 

Hiányos, eltorzult társadalomtudományi fogalmak rendbetétele a nemzetkapcsolatban. Egynyelvű fogalomszótár szükségessége és jogossága[1][1] A nemzetközi kapcsolatok és a társadalomtudomány kérdései a 21. század elején címmel a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék műhelykonferenciáján 2013. október 3-ikán Budapesten tartott előadás írott változata. 

Tovább a teljes cikkhez »
Élethosszig tanulás

Élethosszig tanulás

Cikk dátuma 2013. október. 10.

Dr. Mócz Dóra

A felnőttkori tanulás új stratégiái és módszerei

/Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia (2013., Komárno)/

A felnőttkori tanulás új stratégiáinak jelentőségére már az ezredforduló tájékán felhívták az életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkozó alapdokumentumok. 

Tovább a teljes cikkhez »

Mit üzen Szárszó a fiataloknak

Cikk dátuma 2013. szeptember. 24.

"Hagy idézzek most egy gondolatsort a Bevezető előadást tartó Kodolányi Jánostól, akinek nevét ma egy főiskola őrzi Budapesten, és ha jól látom az intézmény több hallgatója is jelen van", hangzott el azon az  emlékkonferencián, amelyet  a szárszói tanácskozás  70. évfordulója alkalmából tartottak szeptember 19-21. között.  Dr. Simon János, a KJF társadalomtudományi tanszékének egyetemi tanára mondta a fentieket előadásában, a Parlamentben. Az előadás teljes szövege az alábbiakban olvasható.

Tovább a teljes cikkhez »

Kiútkeresés a gazdasági válságból

Cikk dátuma 2013. augusztus. 02.

Dr. Zachar Péter Krisztián


Kiútkeresés a gazdasági válságból – Hivatásrendiség, keresztény szociális tanítás és a modern gazdasági-társadalmi érdekkiegyenlítés Európában

Tovább a teljes cikkhez »

Shakespeare a fehérvári sajtóban

Cikk dátuma 2013. július. 28.

Dr. Szele Bálint

Shakespeare-tragédiák a sajtó tükrében Székesfehérvárott [1]

Bevezetés

Jelen tanulmány egy sokkal nagyobb lélegzetű monográfiából tartalmaz részleteket. 

Tovább a teljes cikkhez »

Pszichológia felsőfokon

Cikk dátuma 2013. július. 18.

Dr. Bordás Sándor

 A pszichológia oktatása és a hallgatói személyiségfejlesztés

Két tantárgy keretében kerül sor a hallgató személyiségével való foglalkozásra, melyek oktatására a Szociális Tanulmányok Tanszékén, a szociális munkások képzése kapcsán kerül sor.

Tovább a teljes cikkhez »
Mi a projekt?

Mi a projekt?

Cikk dátuma 2013. július. 08.

Dr. Torgyik Judit

A projektmódszer alkalmazási lehetőségei a felsőoktatásban

 

1. Mi a projekt?

Amikor a tanári pályára készülő hallgatóimat vizsgaszituációban arról kérdezem, hogy láttak-e már projektmunkát iskolai gyakorlatuk során, többnyire nem a válasz. Holott a projektek alkalmazása évtizedek óta szerves részét képezi a fejlett országok oktatásügyének – a legkisebbek oktatásától kezdve egészen a felnőttekkel való foglalkozásig. 

Tovább a teljes cikkhez »
Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400 Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat