Zarándokturizmus specializáció a KJE-n

2020. november. 17. KáVé
Zarándokturizmus specializáció a KJE-n

Új specializációk az EMMI és az ITM támogatásával 

A Kodolányi János Egyetemen évtizedek óta jelen van az a szemlélet, hogy a munkaerőpiac igényei alapján bővítsék a válaszható specializációk körét a különböző szakokon. Vannak alapszakhoz kötött és szaktól független specializációk; a 2020/21-es tanév első félévében például két szaktól független, kétféléves képzést indítottak az egyetemen. KJE Turizmus-vendéglátás szak új specializációi az EMMI és az ITM támogatásával valósultak meg, és mind a Magyarságismeret, mind pedig a Zarándokturizmus specializáció népszerűnek tűnik a hallgatók körében.

 

A Zarándokturizmus specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a vallási turizmus tervezés, fejlesztés és menedzsment keretein belül vallási zarándokutak megtervezésére, marketingjére és megvalósítására. A képzés során a hallgatók egyrészt elméleti – többek között vallástudományi, antropológiai, művészettörténeti – ismereteket szereznek a zarándoklatok és a zarándokturizmus témájához kapcsolódóan, másrészt megismerkednek a vallási turizmus és azon belül a zarándokturizmus legfontosabb hazai és nemzetközi trendjeivel, harmadrészt a képzés gyakorlatorientáltságának köszönhetően a zarándokturizmus marketing, menedzsment és szervezési kérdéseiben is tapasztalatot szereznek.

A specializáció gyakorlati példái, feladatai a problémaalapú, gyakorlatorientált oktatásmódszertanra épülve a Szent László lovagkirály-zarándokúthoz kapcsolódnak. A tantárgyak között találjuk többek között a „Vallási értékek turisztikai hasznosítása”, a „Zarándokturizmus marketing” és az „Utazásszervezés a zarándokturizmusban” elnevezésű tárgyakat.

Az EMMI és az ITM támogatásával kialakított specializációkat nem csak turizmus szakos hallgatók, hanem bármely képzésben résztvevő kodolányisok felvehetik a tanulmányaik mellé. A Hazai felsőoktatásban egyedülálló és hiánypótló képzés során a hallgatók történettudományi, művészettörténeti, néprajzi ismereteket szereznek a magyarság témájához kapcsolódóan. Mivel minden egyetemi polgár felveheti ezeket a kurzusokat, a képzés tartalmában természetesen megjelenik az általános műveltség elmélyítésének felsőoktatáspedagógiai célja. A Zarándokturizmus specializáció a Szent László zarándokút központba emelésével olyan szakemberek képzését célozza, akik képesek a vallási turizmus tervezés, fejlesztés és menedzsment keretein belül vallási zarándokutak megtervezésére, marketingjére és megvalósítására. A képzés során a hallgatók egyrészt elméleti – többek között vallástudományi, antropológiai, művészettörténeti – ismereteket szereznek a zarándoklatok és a zarándokturizmus témájához kapcsolódóan, másrészt megismerkednek a vallási turizmus és azon belül a zarándokturizmus legfontosabb hazai és nemzetközi trendjeivel, harmadrészt a képzés gyakorlatorientáltságának köszönhetően a zarándokturizmus marketing, menedzsment és szervezési kérdéseiben is tapasztalatot szereznek.

-v-

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat