Vitakört alapítottak a kodolányisok

2024. január. 29. KáVé
Vitakört alapítottak a kodolányisok

"Gondolkodjunk közösen!" vitakör már a negyedik programját tartja január 30-án.

Ez alkalommal Dr. Karsai Dániel alkotmányjogász lesz a kodolányisok vendége. Az ismert szakember az eutanázia jogáért küzd, így a vitakör ismét olyan témát dolgoz fel, amely nagyon is aktuális, és a közbeszédben óriási visszhangja van napjainkban. 

"Gondolkozni, gondolkozni, ha csak a másodperc töredéke van is hátra - gondolkozni: ez az egyetlen remény." - George Orwell gondolatai adják az elmúlt év végén megalakult „Gondolkodjunk közösen!” vitakör mottóját és ars poeticáját. Faragó Viktória ötletgazda és Pankovits Patrik, a Kodolányi János Egyetem hallgatói hozták létre a vitakört, amelynek célja a nyugati vitakultúra népszerűsítése, az értelmes eszmecsere, a kulturált disputa fórumának és közösségének megteremtése. Az első alkalmat tavaly december 12-ére szervezték. Akkor az ünnepi időszak közeledte adta a témát: a karácsony kommercializálódásának hatásait vitatták meg a résztvevőkkel.

Számos oktató és egyetemi polgár tartott velük és a ChatGPT-vel - kinek gondolatait tartják mindenkori vitaalapnak. A mesterséges intelligencia a kérdés feltevése után főképp pozitív aspektusból vizsgálta a vásárlási szokásokat,  kevés szót ejtve a Black Friday és a kommercializálódás negatív tulajdonságairól. A beszélgetés során az oktatók és a polgárok között érdekes eszmecsere alakult ki a különböző országok és emberek vásárlási szokásairól, de arról is, miért és mennyire fontos érzelmileg ,,megélni” az ünnepi időszakot.

December 28-án este immár második alkalommal tartott vitaestet a Gondolkodjunk közösen! vitakör. A túlhajszoltság (hustle culture) témaköre nem is lehetne aktuálisabb: az év végi munkahelyi hajtás, az egyetemi szorgalmi időszak vége, s a vizsgaidőszak kezdete is sokak számára megterhelő és könnyen kiégéshez vezethet - mit tegyünk, hogy ezt elkerüljük.

A résztvevők közül többen megosztották történeteiket életük azon periódusairól, amikor közel kerültek a burnout-hoz - s azt is, milyen tüneteket tapasztaltak magukon. A ChatGPT megállapításai alapján átbeszélték, milyen tüneteket okozhat a hustle culture, hogyan vehetjük észre, ha a kiégéshez közel kerülünk.  A témát tágabb kontextusban is vizsgálták, s beszéltek a túlhajszoltság lehetséges okairól, következményeiről: szó esett a kapitalizmus működési logikája és a fenntarthatóság kapcsolata között, az állami szabályozás szükségességéről, de azt is megvitatták, növeli-e a gazdasági teljesítményt a több nyugat-európai országban már több cégnél kísérleti jelleggel bevezetett négynapos munkahét.

A Gondolkodjunk közösen! vitakör fontos célkitűzése, hogy a mindennapi témákon túl reflektáljon a közélet eseményeire is. A harmadik alkalomra már idén január 9-én  került sor, amikor is arról cserélt eszmét a vitakör, hogy miért fontos a politizálás. A vitaest vendége Dr. Ésik Sándor ügyvéd volt, a Sanyikám, én nem politizálok - Az baj, mert akkor más fog helyetted c. könyv szerzője, a Diétás Magyar Múzsa közéleti eseményeket kommentáló Facebook-oldalának vezérfőszerkesztője. Az est folyamán markáns és eltérő nézetek kerültek szembe egymással: többen úgy vélték, hogy a politizálás felesleges, hiszen nincs ráhatásunk, a kettős mérce szinte mindig érvényesül a közéletben és szóba került az is, hogy miért hivatkoznak sokan Magyarországra úgy, mint ,,a következmények nélküli országra”. A szerző, Dr. Ésik Sándor - kinek hitvallása, hogy az írni és olvasni tudó értelmiségieknek kötelező politizálni, hiszen ez az egyetlen esély a demokratikus Magyarország megteremtésére - a vitaest során konzekvensen és logikusan érvelt hite mellett, de respektálta az eltérő meglátásokat is.

A "Gondolkodjunk közösen!" vitakör számára fontos, hogy az éppen aktuális, a közbeszédben sokat emlegetett témákat is feldolgozzon. Így lesz ez január 30-án is, amikor Dr. Karsai Dániel alkotmányjogász lesz a vendég, aki az eutanázia jogáért küzd.

Mindazok, akiket érdekel a téma, az alábbi linkre kattintva kapcsolódhatnak be az eutanázia témakörét boncolgató beszélgetésbe január 30-án, 18:00 órai kezdettel:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU5OTQ3ZDktYTM4Ni00ODA5LTljY2MtMDgzMmU2ZTdiMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d395c81-6a92-4b73-95ed-8d07dcd4a219%22%2c%22Oid%22%3a%220e1381d8-2c19-407a-8011-c1ee6c4ca641%22%7d

Az alapítók bíznak abban, hogy egyre többen csatlakoznak a két-három hetente tartandó vitaestekhez, hogy Gondolkod(j)unk közösen!

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat