Tudományos konferenciával tisztelegnek a hősök előtt

2016. október. 17. KáVé
Tudományos konferenciával tisztelegnek a hősök előtt

1956: A szabadság narratívái

Az idei országos megemlékezés-sorozatba illesztve kerül sor a székesfehérvári Városháza dísztermében arra a tudományos tanácskozásra, amely az 1956-os hősöknek kíván méltó emléket állítani. A Kodolányi János Főiskola az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére számos közreműködő partnerével országos jelentőségű konferenciát szervez október 27-énSzékesfehérváron.

Az idei országos megemlékezés-sorozatba illesztve kerül sor a székesfehérvári Városháza dísztermében arra a tudományos tanácskozásra, amely az 1956-os hősöknek kíván méltó emléket állítani. 

A Kodolányi János Főiskola és az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület szervezésében, az 1956-os Emlékbizottság, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatásával valósul meg az „1956: A szabadság narratívái” című rendezvény. Ebben a szervezők együttműködő partnerei az MTA VEAB Történettudományi Szakbizottsága, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet, valamint a Magyar Történelmi Társulat Kelet-dunántúli Csoportja.

A szervezők elmondása alapján a jelen kerek évforduló komoly lehetőséget teremt arra, hogy részleteiben újra megismertessék a magyar társadalom és szűkebb értelemben Székesfehérvár és a megye közönségével az 1956-os forradalom és szabadságharc meghatározó, nemzettudatot formáló időszakát. Az 1956-os év eseményeivel kapcsolatosan, valamint ezek hatásával a rendszerváltoztatás időszakában – különösen helytörténeti vonatkozásban – sok minden méltatlanul elfelejtődött, mindemellett az államszocializmus korszakában számos torz nézőpont rögzülhetett a társadalmi tudatban. Az elmúlt két és fél évtized kutatásai ugyan méltó helyére emelték az eseményeket nemzetünk történelmében, azonban a mai nemzedékek mégsem ismerik kellőképpen a forradalom és szabadságharc meghatározó személyiségeit, eseményeit, országos és helytörténeti vonatkozásait.

Az október 27-i tudományos rendezvény célja: bemutatni a legújabb kutatások tükrében az 1956-os forradalom és szabadságharc eseménysorozatát és mindazokat a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális változásokat, amelyek jellemezték az adott időszakot, elősegítve ezzel a korszakról kialakuló közös magyar és összeurópai gondolkodást, ugyanakkor méltó emléket állítva ezzel a forradalom hőseinek, áldozatainak.

A konferencia fővédnökei Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere. A konferencián elnököl Dr. Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet főigazgatója, valamint Dr. Zachar Péter Krisztián, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára. A rendezvényen az 1956-hoz vezető utakat mutatja be megnyitó előadásában M. Kiss Sándor professzor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese, majd Dr. Sáringer János, a VERITAS Történetkutató Intézet főmunkatársa a nemzetközi hidegháborús körülmények és a magyar 1956-os események összefüggéseit állítja vizsgálódása középpontjába. Dr. Simándi Irén, a Kodolányi János Főiskola szakfelelős főiskolai tanára a Magyar Rádió ostromának eseményeit mutatja be eddig még nem publikált források tükrében. Dr. Vizi László Tamás, a KJF oktatási rektorhelyettese a magyar semlegesség esélyeit latolgatja az 1956-os nemzetközi politikai viszonyok elemzésével. Dr. Simon János professzor, a Kodolányi János Főiskola egyetemi tanára, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főtanácsadója a magyar forradalom visszhangját mutatja be a francoista Spanyolországban. Glavanovics Andrea, a Kodolányi János Főiskola könyvtárigazgatója a brit politika 1956-ról alkotott képét elemzi sajtóforrások bevonásával. Az 1956-os forradalom és szabadságharc máig tartó hatását és a rendszerváltoztatásban játszott szerepét állítja középpontba előadásával Dr. Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója. A konferenciát záró előadásában Riba András László, a RETÖRKI helyettes archívumvezetője a pártállami döntéshozatalt és hatalomtechnikai eszközöket elemzi az 1956-os események fényében.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat