Többoldalú partnerség a színvonalért

2015. február. 10. Kitekintő
Többoldalú partnerség a színvonalért

Gödöllői középiskolával is együttműködik a KJF

Dr. Torgyik Judit, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezetője is részt vett azon a gödöllői középiskolai programon, amelyet a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban tartottak meg január végén. 

Az középfokú és felsőfokú oktatást egyaránt érintő esemény jelentőségét mutatja, hogy Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete személyesen látogatott el a gödöllői Madách iskolába, hogy támogatásáról biztosítsa azt az egyedülálló kezdeményezést, amelynek eredményeként többoldalú együttműködés jön létre a résztvevő intézmények között. Gödöllőn most olyan megállapodás született, amelynek része, a Kodolányi János Főiskola és a Madách Szakképző Intézmény közötti együttműködés is. A középiskola gyakorlóhelyként várja a kodolányis diákokat, a főiskola pedig továbbképzési lehetőséget nyújt a középiskola oktatóinak. A közeljövőben izraeli testvériskolákat terveznek bevonni a közös munkába. A nemzetközi együttműködés legideálisabb partnere KyriatTiv’on városa lehet, Haifa-hoz való közelsége és az ORT jelenléte miatt. A megbeszélésen elhangzott, hogy a középtávú cél a World ORT szakképzési hálózathoz való csatlakozás. A 130 éves, izraeli kötődésű ORT a világ egyik legnagyobb nem állami szakképzési szervezete, a hálózat magyarországi partnerrel való bővítése kézenfekvő lenne.

Az eseményen visszatekintettek a magyar-izraeli oktatási kapcsolatok fejlődésére, a rendszerváltozást követő időszakban bekövetkezett előrelépésekre.

A program koordinátorai, Abai-Singer Klára és Abai-Singer Tamás kultúrtörténész professzor elmondták, hogy azért esett a választás a gödöllői szakképző intézményre, mert az iskola húsz éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi együttműködésben, továbbá már kimutatható eredményekkel rendelkezik az új, ún. duális szakképzés területén. Kocsi Tamás iskolaigazgató bemutatta az intézményben folyó pedagógiai munkát, majd a diákok ünnepi műsorát követően  a nagykövet előadást tartott Izraelről.

A kapcsolatok kialakulásának történetében fontos tényező, hogy a rendszerváltozást követően elindultak  a kezdeményezések az ifjúsággal kapcsolatos területeken. 1991-ben érkezett Magyarországra Schwarz Yehuda azzal a céllal, hogy szervezze meg a magyarországi zsidó ifjúsági szervezeti formát, a Somert. Yehuda családja egyébként 1947-ben hagyta el Magyarországot és Izraelbe távozott. Yehuda Izraelben végezte egyetemi tanulmányait, később a Kyriat Tivon ORT iskolájának az igazgatója lett. Később a magyar nyelvet nem elfelejtve jött Magyarországra és elvégezte az ELTE és a SZIE közös szervezésében a doktori iskolát. Fontos tudni, hogy ennek a képzésnek Bábosik István professzor kiemelkedő tevékenysége és Barkó Endre dékán hozzáállása akkora sikert aratott, hogy az ELTE doktori képzésében tizenhét éven keresztül izraeli és amerikai zsidók, valamint izraeli arabok és drúzok egyaránt nagy számban tanultak. Schwarz Yehuda magyarul írt doktori disszertációjában az ORT Nemzetközi Szakképzési Rendszer témáját dolgozta fel, így született meg az a gondolat, hogy Magyarországon is ki lehetne építeni ezt a nemzetközi kapcsolatot. Számos kísérletet követően jutott el a terv 2015-ig, amikor Izrael magyarországi nagykövete, Ilan Mor nyitott és segítőkész volt ennek a modern nemzetközi oktatási szakképzésnek a magyarországi megszervezésében. Az intézmény igazgatója, Kocsi Tamás ugyancsak nyitottsággal fogadta az ORT-tal való nemzetközi szakképzés intézményi együttműködést. A kapcsolatba bevonták a Kodolányi János Főiskolát is, miután az előkészületekben részt vett Bábosik István professzor is, a KJF egyetemi tanára.

Az oktatási intézmények közötti kapcsolatok bővítése és új, nemzetközi tudásközpont kialakítása áll az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék, a Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Intézet és a Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium közötti stratégiai megállapodás fókuszpontjában. A felsőfokú oktatási intézmények és a haifai Egyetem közös doktoranduszképzése lehetővé teszi, hogy magyarországi PhD hallgatók tanulmányokat folytassanak Izraelben és izraeli hallgatók doktorálhatnak az ELTE-n, vagy vehetnek részt a Kodolányi főiskola mesterkurzusain.

Virágh Ildikó

 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat