Szociális munkára felvértezve

2016. november. 25. KáVé

Tudományos konferencia -  tér a szociális szakmáról való tudományos igényű gondolkodásnak

Országos tudományos konferenciát rendezett az Iskolaszövetség és a Kodolányi János Főiskola, „Szociális munkára felvértezve – Kompetenciák a gyakorlatban”. A rendezvény célja a szociális munka legújabb elméleteinek és gyakorlati tapasztalatainak megismertetése volt.

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Nagygyűlése 2014-ben így definiálta a szociális munka fogalmát: „A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet. A fenti definíció egyes részei a nemzeti és/vagy helyi szinteken nagyobb jelentőségűek lehetnek.”

A nemzeti és helyi szinten nagyobb jelentőségű elemek a szakmai közösséggel való megismertetése érdekében a tavalyi évhez hasonlóan a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület, vagyis az Iskolaszövetség országos tudományos szociális konferenciát szervezett - ebben az évben a Kodolányi János Főiskolával közösen. A konferencia fő célja volt, hogy színteret teremtsen a szociális munka témakörébe tartozó kutatások és különböző innovatív gyakorlatok bemutatására és megvitatására. Vagyis: hogy az egyre gyarapodó ismeretekkel gazdagítsa és élővé tegye a szociális munka definícióját, teret adva a szociális szakmáról való tudományos igényű gondolkodásnak.

A plenáris ülésen Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese az európai felsőoktatási minőségirányítás új modelljéről tartott előadást. Egyebek mellett elmondta: mind alap, mind mesterszakon megváltozott a szaklétesítés és a szakindítás feltételrendszere, ami a szociális munkások képzésére is hatással van és lesz. Az előadás a minőségfejlesztés és értékhozzáadás programkritériumai mellett bemutatta a szaki eredményesség jellemzőit és a szaki minőségirányítási rendszer kritériumait, valamint a kooperatív képzések minőségszempontjait, melyek alapvetően új feladatot jelentenek a felsőoktatási intézmények számára.

A konferencia délutáni programja keretében szekcióüléseken folytatták a munkát a résztvevők, igen változatos témakörökben. Soós Zsolt, a Debreceni Egyetem docense például a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás múltjáról, jelenérő és lehetséges jövőjéről tartott előadást, Jármai Ágota, a 2015-ben indult Kézenfogva Alapítvány önkéntese a sérült gyermeket nevelő családok körében végzett családterápiás szolgáltatást ismertette, Sebő Gergő, az Együttható Egyesület kutatója pedig arról beszélt, miként csökkenthető a korai iskolaelhagyó fiatalok száma a hátrányos helyzetű régiókban a nem-formális tanulás erejével.

A rendezvény programjának összeállításakor a szervezők gondosan ügyeltek arra, hogy mind elméleti, mind gyakorlati jellegű témák is terítékre kerüljenek. Éppen ezért szó esett az előadásokon a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó szociális szakemberek mindennapi küzdelmeiről csakúgy, mint a megküzdési kompetenciák és stratégiák erősítésének kérdéseiről.

A székesfehérvári Echo Network Zrt. 2014 óta a Kodolányi János Főiskola stratégiai partnere. E partnerségnek köszönhetően alakult meg a közelmúltban a Kodolányi János Főiskola Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék Echo Tanszéki Csoportja - és ugyancsak az együttműködés keretében az Echo Network-höz tartozó szervezetek több munkatársa is előadást tartott a mostani konferencián. Ruff Tamás címzetes főiskolai docens, a Magyar Városkutató Intézet szociológusa a szociális térképekre épülő szociális szolgáltatástervezési koncepciók készítésének új típusú megközelítési lehetőségeit ismertette. Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely gazdasági igazgatója a munkaerőpiaci szolgáltatások diszfunkcióiról, a módszertani megújulás és a kooperáció fontosságáról tartott előadást. Török-Hajzer Márta, a Szegényeket Támogató Alapítvány életvezetési tanácsadója arról beszélt, hogy a munkatársak magas érzelmi intelligencia szintje hogyan növelheti a szociális szférában működő különféle típusú szervezetek hatékonyságát. Domokos Tamás címzetes főiskolai docens, az Echo stratégiai igazgatója „Egy álom vége – Úton a szociális apartheid felé” című előadásában pedig egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy míg huszonöt évvel ezelőtt a szakma optimistán, reménnyel tekintett a hazai folyamatokra egy olyan egy modern társadalmat remélve melynek sikere a helyi, összetartó közösségek erején alapul - addig mára a bomlás jelei a civil társadalom szinte mindegyik szférájában megjelentek.

„Biztatjuk és kérjük az oktatókat, kutatókat, terepen dolgozó szakembereket, hogy kutatásuk tapasztalatainak megosztásával gazdagítsák tudásunkat a szociális munkáról” - írták a szervezők a konferenciát meghirdető felhívásban. Elhatározásuk komolyságát az is bizonyítja, hogy az Iskolaszövetség jövőre is tervez hasonló konferenciát. Addig pedig arra is biztatják a mostani rendezvény előadóit, hogy kutatásaik eredményeit publikálják - például a szociális munka folyóiratában, a Párbeszédben.

Török Péter

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat