Szakdolgozati workshop a gazdálkodási és menedzsment szakosoknak

2017. június. 14. KáVé
Szakdolgozati workshop a gazdálkodási és menedzsment  szakosoknak

Utolsó nagy próbatétel államvizsga előtt

Hagyományosnak számító szakmai program a Kodolányi János Főiskolán, hogy a  gazdálkodási és menedzsment tanszék szakdolgozati workshopot rendez a végzős hallgatók számára. A tradicionálisnak számító versengésre ezúttal június 13-án került sor a KJF Budapesti Oktatási Központjában, ahol a záróvizsga előtt álló hallgatók immár a negyedik workshopjukon vehettek részt.

Az elhangzott előadásokat a gazdálkodási és menedzsment tanszék  oktatóiból álló szakmai zsűri értékelte Alitisz Ágnes, Sebestény Tibor és Dr. Bajor Tibor személyében.

A workshopon öt hallgató vett részt színvonalas előadással, mindannyian levelező és távoktatás tagozatos hallgatók voltak.

Három hallgató – az első, második és harmadik helyezett - az elért eredményével mentesül a záróvizsgán a szakdolgozat védése alól, mivel ők automatikusan megkapják a védésre a jeles osztályzatot.

Első helyen végzett      Gazdag Ferenc László, aki egy sokakat érintő és érdeklő témát dolgozott fel a családi vállalkozások jellegzetességeinek, anomáliáinak vizsgálatával. „A családi vállalkozás dilemmája- lojalitás vagy profizmus?” című dolgozatában olyan fontos kérdésekre kereste a választ, amelyek a górcső alá vett cég szolgáltatási minőségének javulását eredményezhetik.

Egy huszonöt dolgozót foglalkoztató, évi másfélmilliárdos forgalmú autószalon esetében kutatta, hogy mi az egészséges szervezet kulcsa, amelyben egyformán elégedett a munkatárs, az ügyfél és a tulajdonos. A szakdolgozó külső szakértőként igyekezett feltárni a problémákat, s mint elmondta, a többhónapos vizsgálat eredményével nem volt egyszerű szembesíteni a cégtulajdonosokat.


A második helyezett      Szudiné Szajkó Ágnes egy országosan ismert nagyvállalat esetében vizsgálta a tudás értékét, a tudásátadás lehetséges módszereit, mint fontos versenyképességi tényezőt. Előadásában, azaz szakdolgozatában hangsúlyt kapott a vállalatnál alkalmazott tudásmegosztási gyakorlat, amelynek lényeges eleme a gyakornoki program, a duális képzés, a kihelyezett tanszéki képzés és a tehetséggondozás különböző pályázati források felhasználásával.  „A tudás mint versenyképességi összetevő egy nemzetközi vasútvállalat nézőpontjából” című dolgozat esetében is érzékelhető volt a téma iránti valódi érdeklődés, hiszen a szakdolgozó maga is a vizsgált vállalat alkalmazottja. A téma részletes vizsgálata során alaposan beleásta magát a szervezet működésébe, s a negatívumok feltárása során igyekezett jól hasznosítható javaslatokkal előállni.


A harmadik  helyezett      Kauth László sokakat érdeklő, különösen érdekes témát választott, amelyhez a vizsgálatokat saját vállalatánál végezte el. Bemutatott szakdolgozatának címe „  A távmunka helyzete Magyarországon  Távmunka projekt az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportban”. A Magyarországon gyerekcipőben járó foglakoztatási formát a hazai energetikai nagyvállalatnál vizsgálta meg, ahol 2010-ben indult  el egy távmunka projekt, amelybe önkéntes alapon várták, várják a dolgozókat. A szakdolgozó arra kereste a választ, hogy a költségtakarékosnak vélt atipikus foglalkoztatási forma valóban beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, kik, milyen korosztály él szívesen ezzel a lehetőséggel, megvannak-e a megfelelő jogszabályi hátterek, s hogy rosszabbul teljesít-e a távmunkás, mint a hagyományos rendben foglalkoztatott munkaerő. A kutatás jogosságát bizonyítja, hogy míg Nyugat-Európában tizenöt-húsz százalékra tehető a távmunkások aránya, hazánkban mindössze három százaléknyi.

A másik két pályázó Nagy István és Piller Csilla ugyancsak jó színvonalú dolgozatot mutattak be. Mindketten a vizsgált szervezet alkalmazottjai, így kellő rálátással és érdeklődéssel keresték a válaszokat a hipotézisükben megfogalmazott kérdésekre.

A jó hangulatú workshop alkalmat nyújtott arra is, hogy az államvizsga előtt álló hallgatók gyakorolhassák a nyilvános beszédet, kipróbálhassák magukat előadóként. A zsűritagok nem csak végighallgatták az előadásokat, hanem kérdéseikkel is próbára tették a leendő friss diplomásokat.

 

Alitisz Ágnes zsűrielnök a KV-nak elmondta, idén először fordult elő, hogy nappali tagozatos hallgatók nem jelentkeztek a workshopra. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy a levelező és távoktatás szakosok valamennyien olyan témát választottak, amelyet munkájuk okán jól ismernek, szeretnek, benne élnek. Külön becsülendő, hogy ezek a végzős hallgatók a munkájuk, családjuk mellett arra is energiát fordítottak, hogy felkészüljenek erre a nemes versengésre.  Hozzátette: „ A megmérettetés alkalmat nyújtott arra, hogy a tartalmi munka elismerése mellett felhívjuk a hallgatók figyelmét az előadásmód, az artikuláció, a képi megjelenítés fontosságára. Összességében elmondható, hogy jó színvonalú volt az idei workshop, és örülünk annak is, hogy az első három helyezettnek megadhattuk a védés alól felmentésnek számító jelest. Így eggyel kevesebb izgalom vár rájuk a záróvizsgán.”

 

Kép és szöveg: Virágh Ildikó

 

 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat