Sikeres kutatói pályázatok a RETÖRKI-ben

2016. június. 23. KáVé
Sikeres kutatói pályázatok  a RETÖRKI-ben

Ösztöndíjjal támogatják a tehetséges fiatalokat

Dr. Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) főigazgatója ünnepélyes keretek között adott át ösztöndíj-szerződéseket június 23-án azoknak a nemzetközi tanulmányok, történelem és gazdász szakos kodolányis hallgatóknak, akiket  kiemelkedő szakmai teljesítményük alapján tanáraik erre  javasoltak. 

Ez alkalommal is négyen kaptak féléves ösztöndíjat a Kodolányi János Főiskola és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum között 2014. február 18-án született megállapodás keretében. 

Az együttműködés többek között közös szakmai programok, konferenciák szervezésére, közös pályázatokra, projektekre, közös kiadványok megjelentetésére, valamint hallgatói támogatásokra terjed ki. Az együttműködésben kiemelt szerepet kapott, hogy a RETÖRKI ösztöndíjjal támogatja a tehetséges főiskolai hallgatókat, és a történelem, illetve nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy szakmai gyakorlatukat a kutatóintézetben töltsék.

Az Andrássy úti intézetben megtartott ünnepségen  Hegedűs Katarina Nemzetközi tanulmányok MA másodéves, Jónás Róbert és Nagy Artúr  nemzetközi tanulmányok MA elsőéves hallgatók, valamint Hegedűs  Tamás vállalkozásfejlesztés MA elsőéves hallgató írták alá és vették át az ösztöndíjról szóló dokumentumot. Valamennyien beszámoltak konkrét kutatási tervükről, ugyanis a hathónapos ösztöndíj lejártáig valamennyien elkészítik vállalt témájukban tudományos igényű dolgozataikat.

A nemzetközi tanulmányok szakon tanuló Hegedűs Katarina „A rendszerváltás egyes nemzetközi folyamatainak vizsgálata”  című kutatási projektjét mutatta be. A másodéves mesterszakos hallgató Dr. Zachar Péter Krisztián irányításával végzi a kutatómunkát. Ugyancsak nemzetközi tanulmányokat hallgat mesterszakon  Jónás Róbert, aki részt szeretne venni a RETÖRKI archívumának gondozásában és anyagainak feltárásában kutatási programja során.

Motivációként megfogalmazta: „…a rendszerváltás történetének részbeni feldolgozatlansága is az oka, hogy az egykori állampárt mai megítélése megosztja a közvéleményt. A magyar rendszerváltás története a tekintetben valóban nehezebb, hogy nálunk a reformerek a párton belül voltak, és így a rendszerváltás alatt és után lehetőségük volt pozitív szerepben is megmutatkozni. Ez a tény viszont elvezet a megítélés problémájához és tovább viszi azt a kissé tudathasadásos állapothoz hasonló magyar történelemszemléletet, amely az események szereplői kapcsán nem kínál fel egyértelmű iránymutatást. A reformerek gondolkodása, céljaik és motivációik jobb megismerése hozzátehet a rendszerváltás folyamatának jobb megértéséhez.

A pályázattól általam remélt egyik dolog éppen az, hogy részt vehessek valamely eddig feldolgozatlan, vagy kevéssé ismert terület feltárásában, hogy bármilyen kis résszel is, de a munkám által hozzájárulhassak ennek az állapotnak a megváltoztatásához. A kutatómunka során megismert iratok között reményeim szerint találok olyan anyagot, hagyatékot, amelyet feldolgozhatnék, és amelyből tanulmányt állíthatnék össze, de ennek témájáról a talált anyag ismeretének függvényében mondhatok konkrétumokat.” – foglalta össze Jónás Róbert.

Nagy Artúr nemzetközi tanulmányokat hallgat mesterszakosként, és mint azt motivációként összefoglalta, salgótarjáni származása okán a város rendszerváltozási folyamatának elemzését választotta témaként.

„Érdekes tény az, hogy még mindig egy szocialista irányultságú város, amely nagyon ritka megyeszékhelyek tekintetében. Részletes tervezetet bemutatni a kutatni kívánt területről nehéz még ebben a stádiumban, de úgy gondolom, ha elnyerem a pályázatot és kicsit beleásom magam a témába, azonnal körvonalazódni fog mivel szeretnék foglalkozni. Mindenképpen szeretnék levéltári kutatásokat folytatni a térség sajtóanyagából, interjúkat készíteni azon emberekkel, akik részt vettek a rendszerváltozás politikai folyamataiban, illetve olyan volt párttagokkal, akik ezt személyesen élték meg, ehhez már van is néhány potenciális alanyom. Az ellenzéki pártok kialakulását isvizsgálni kívánom, nagy hangsúlyt helyezve az MDF munkásságára a térségben. Kutatni kívánom a ’89-es folyamatok lezajlásának légkörét a térségben, illetve azt hogy milyen változásokat hozott ez, egy ilyen iparvárosban, mint Salgótarján. Nyílván a kutatás folyamán új témák is felmerülnek majd, amiket bele tudok fűzni a tanulmányba, de első körben ezek azok a dolgok, amiken szeretnék elindulni – írta le motivációs levelében Nagy Artúr.

Hegedűs Tamás vállalkozásfejlesztés mesterszakon folytatja tanulmányait, miután a nemzetközi tanulmányok alapszakon megszerezte diplomáját. Ő ugyancsak a lakóhelyéhez -Kecskeméthez - igazította kutatási témáját; "A rendszerváltozás folyamatai Kecskeméten, kiemelten a helyi MDF történetének feltárása" címmel kívánja megírni pályamunkáját. Elmondta, kiemelten fontosnak tartja, hogy a rendszerváltás azok számára is élő és megfogható legyen, akik azt követően születtek. Kutatómunkájában Dr. Simon János segíti témavezetőként.

Dr. Bíró Zoltán a RETÖRKI főigazgatója biztosította az ösztöndíjasokat arról, hogy intézetük munkatársai segítségükre lesznek kutatómunkájuk során. Mint elmondta, a magyar társadalom igényt tart olyan fiatal szakemberekre, akik a szellemi életben és a közéletben helytállnak. Ehhez pedig támogatni kell a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalokat. 

Dr. Zachar Péter Krisztián tanszékvezető a KV-nak elmondta, immár harmadszor nyertek el kutatói ösztöndíjat a RETÖRKI jóvoltából kodolányis hallgatók. Hozzátette; szélesedett a kodolányin tanulók számára a lehetőség, hiszen első alkalommal részesül ösztöndíjban gazdász szakon tanuló fiatal. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a támogatott fiatalok eredményesen dolgoznak, kutatási témáikkal hozzájárulnak a közelmúlt történetének feldolgozásához. Kiemelte, fontosnak tartja, hogy a KJF alapszakjain diplomát szerzett, majd a mesterszakon továbbtanuló hallgatók az ösztöndíj segítségével kutatási lehetőséghez jutnak.

Kép és szöveg: Virágh Ildikó

  

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat