Sikeres kodolányis előadók a tudományos konferencián

2023. augusztus. 14. KáVé
Sikeres kodolányis előadók a tudományos konferencián

A XV. Pécsi Pénzügyi Napok Fenntarthatóság és Ellenállóság című nemzetközi tudományos konferenciáján négy nemzetközi hallgató adott elő sikeresen a Kodolányi János Egyetem képviseletében. A tudományos programot a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara szervezte június 5–6-án.  

A résztvevők most egy utolsó hatalmas kihívás előtt állnak: augusztus 31-ig be kell nyújtani az absztraktjaiknak megfelelő teljes konferenciaközleményeket. A részvétel már automatikusan egy absztraktmegjelenést eredményezett. Most dönthetnek úgy, hogy publikációik számát kettőre növelik, ami egy alapszakos hallgató elétében hatalmas siker.

Az intenzív és sokoldalú tanórai foglalkozásoknak és házi feladatoknak köszönhetően a szorgalmi időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy mely tanulókra jellemző igazán a kutatói véna. A nemzetközi gazdaságtan kurzus felépítését tekintve igazi olvasztótégelye volt Európa, Afrika és a Közel-Kelet különböző kultúráinak, ami kiváló alap volt a tehetségek kiválasztásához. Néhány hallgatót (többek között Anastasiia Prymakot, a «KROK» Egyetem alapszakos Erasmus-hallgatóját) közvetlenül kérdezte meg oktatója a konferencián való részvételi szándékáról  elért eredményei alapján. Később újabb tagokkal bővült a csapat: Tóth Gabriellával (BA nemzetközi tanulmányok alapszak) és Noble MacAnthony Tochukwuval (gazdálkodás és menedzsment alapszak). Egy végzős vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgató, Divin Eyir Ngamba is csatlakozott a csapathoz szakdolgozati témájával, a globális versenyképességgel, különös tekintettel a pénzügyi piacok fejlesztésére, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és Magyarország összehasonlító megközelítésére.

Anastasiia és Noble megegyezett abban, hogy hasonló témákat választanak; mindketten a nemzetközi adózás vizsgálatát választották. A hallgatók azonban érezték önmagukban az erőt és a bátorságot, hogy önálló témákkal jelentkezzenek, ezért különböző megközelítéseket alkalmaztak ugyanazon kérdés bemutatására: Anastasiia végigvezette hallgatóságát a kiválasztott országok adófizetési hajlandóságán, míg Noble a meglévő adóelkerülés elleni szabályok átfogó áttekintését választotta. Együttműködésük, közös felkészítésük azonban az első hetekben kézenfekvő volt. Anastasiiának további nehézségei is voltak: kénytelen volt online előadásra módosítani jelentkezését, mivel a konferencia napján korán visszautazott Ukrajnába. Gabriella rendkívül elhivatott fiatal kutató, aki rendszeresen látogat el tudományos konferenciákra és workshopokra, akár előadóként, akár a rendkívül érdeklődő közönség részeként.

Marczellné Szilágyi Eszter főiskolai docens, a KJE egykori óraadója több okból is hasznos tagja volt a csapatnak. Egyrészt társszerzőként írt egy absztraktot Magyarország fenntartható gazdasági céljairól. (Dr. habil. Tóth Arnold, a Budapesti Gazdasági Egyetem egyetemi docense szintén társszerzője volt ennek az absztraktnak). Tóth Gabriella felkészítésében felbecsülhetetlen szerepe volt dr. Horváth Bálintnak is, a KJE egykori docensének, a fenntartható pénzügyek szakértőjének.

Dr. habil. Malatyinszki Szilárd intézetigazgató a kezdetektől segítette a kezdeményezést, hat dolgozatból négynek társszerzője volt. Támogató volt az egyetem vezetése is, a tehetséggondozás eredeti ötlete a vezetőségtől származik, életben tartva ezáltal is a Kodolányi hallgatóbarát szellemiségét.

 

A következőkben néhány interjút olvashatnak a konferenciaközlemények társszerzőivel és a felkészítőkkel:

Mi a véleményed a hallgatók által megszerzett tapasztalatokról, és arról, hogy milyen hozadéka lehet a konferenciának a hallgatók és felkészítőik életében.

Dr. Malatyinszki Szilárd: A pécsi konferencia jó példája annak, miként tudjuk a tehetséges hallgatóinkat segíteni abban, hogy beilleszkedjenek a tudományos életbe. A hallgatókkal közös publikáció elindíthatja őket a kutatásaikban, sőt sokkal jobb kapcsolatot alakíthat ki a kutatásaik értékelésében is. A gazdasági-társadalmi folyamatok fejlesztése minden felsőoktatási intézmény célja és a Fenntartható Gazdaság Intézet szívesen támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek fejlesztik, segítik a hallgatóink tudásmegosztását.

Mit gondolsz Gabriella fenntarthatósághoz kapcsolódó témájáról és a kérdéskör kutatásához történő hozzáállásáról?

Horváth Bálint: A kodolányis munkám során ismertem meg Gabit, amikor zöldgazdasággal kapcsolatos tantárgyakat oktattam neki. Ő volt az egyik legkiválóbb hallgatom, azok csoportjába tartozott, akik kiemelt figyelemmel követték a tantárgyaimat, mondhatni elvarázsolta őket a fenntarthatóság. Ennek nagyon örültem, mert a téma sokszor mostohagyermeknek érződött turizmusos és nemzetközi kapcsolatos hallgatók körében. A hallgatók egy bizonyos köre viszont felismerte a fenntarthatóság átfogó jellegét és megkerülhetetlenségét bármilyen szakma vagy tudományág esetében. Gabival nagy örömmel dolgozom, egy kivételen fogékony, önálló és érdeklődő hallgató, aki nem csak várja a kutatással járó feladatokat, hanem elébük megy. Még nem is szerepelt a mostani konferencián, amikor már azt tervezgettük, hogy mi lesz a következő lépés, hogyan tesz gyakorlati kutatást az eddigi irodalmakat feldolgozó munkája mögé. A nyáron tovább folytatjuk a munkát, mélyére ásunk az ingatlanpiac fenntartható finanszírozásának.

Hogyan szerepeltek a hallgatók a konferencián?

Marczellné Szilágyi Eszter: Kálmán Botond tanár úr és jómagam három kodolányis hallgatóval érkeztünk meg a konferencia második napjára, amikor a szekció-ülések voltak. A negyedik hallgató online előadással vett részt a konferencián, mi öten pedig saját előadással készültünk. A Kodolányi részéről Kálmán Botond volt a szervező és a hallgatók felkészítője.

Gabriellával osztottak egy szekcióba, bevallom, nem éreztem, hogy első-konferenciás előadást látok. Magabiztos fellépéssel és kitűnő angol nyelvtudással kísért előadása annyira érdekes volt, hogy számos szekció-tag bombázta az előadását követően kérdésekkel. Tanár úr egy másik szekcióban hasonló sikerről számolt be a többi hallgató előadását értékelve.

Én nagyon hiszek abban, hogy a hallgatókat legjobban úgy tudjuk segíteni, ha valóban a mentoraik is leszünk. A négy fiatal nemcsak inspirációt kapott, hogy jelentkezzenek életük első tudományos konferenciájára, hanem a témától kezdve az előadás megszületésén keresztül a konkrét előadásokig ott lehettünk velük mi is, akik már nem "első bálosok" vagyunk. Van, akinek a mesterszakos felvételijéhez fog jól mutatni a konferencia-előadásról szóló bizonyítvány, és annak is, aki doktori iskolában tervezi folytatni a tanulmányait.

Hogyan jellemeznéd kodolányis hallgatóidat?

Tóth Arnold: Lehetőségem volt a Kodolányi János Egyetemen 2019-ben és 2020-ban bekapcsolódni az oktatási tevékenységbe. A kurzusaim elsősorban pénzügyi, számviteli fókuszúak voltak, melyeken külföldi hallgatók vettek részt. Az angol nyelven folyó tanórákat a hallgatók rendszeresen látogatták és érdeklődéssel kísérték az órák menetét. Érzékelhető volt, hogy az elhangzott ismereteket valóban hasznosítani kívánták a későbbiekben, így motivációjuk is fenntartható volt. A tananyag összeállítása során igyekeztem figyelemmel lenni arra, hogy a teoretikus ismeretátadáson túl gyakorlati példák is szerepeljenek. A diákok mindezt érdeklődéssel és megfelelő kritikával fogadták, amely mindvégig lehetővé tette a jó együttműködést.


Végezetül a diákokat kérdeztük arról, hogy mi volt az előadásuk címe és mi motiválta a témaválasztást?

Anastasiia Prymak: Az adófizetési hajlandóságot alakító tényezők egyes európai országokban. Témaválasztásom motivációja pedig az volt, hogy az adózás, az adófizetési hajlandóság és az adóelkerülés különösen a válságok hátterében nagyon fontos tényezők. Számomra érdekes volt ennek a témának a feltárása, hiszen fontos az országom számára.

Tóth Gabriella: "Feltörekvő trend a zöld finanszírozás terén a kereskedelmi ingatlanokban a cím", és amiatt választottam ezt a témát, mert szenvedélyem és érdeklődésem a zöld gazdaság, amely egyben az egyetemi tanulmányaim során is szakterületem. Emellett évekig ingatlanügynök voltam, így jól ismerem az ingatlanpiacot. A zöld finanszírozás egy olyan gazdasági eszköz, amely ma már elérhető a gazdasági szereplők számára, és ezáltal fenntarthatóbb magatartásra ösztönözhetjük őket. Azért választottam ezt a szektort, mert az építőipar és az épületek nagyszámú környezeti terhelésért felelősek, így itt elég súlyos éghajlatváltozási következményeket idézhetünk elő vagy éppen akadályozhatunk meg.

Noble MacAnthony: Előadásom címe "Hogyan adóznak a világ lakói". A témaválasztás motivációja az volt, hogy mélyen belemerüljünk az adócsalásba, amely lassan világjárvánnyá válik, mivel egyre több tehetős ember és rászoruló keresi a módját, hogyan kerülje el adója teljes befizetését. A kormány pedig a szabályozás folyamatos alakításával igyekszik ezt megakadályozni.

Divin Ngamba: Összehasonlító elemzések Kongó és Magyarország között a cím.  Motivációm a mindkét országban szerzett tapasztalat, az a tény, hogy kongói állampolgárként Magyarországon tanulok. Érdekes volt számomra megismerni a Globális Versenyképességi Jelentés 8. pillére, azaz a globális piacon való pénzügyi piaci fejlettség szerinti teljesítményét e két országnak. Másrészt, mivel diplomás mesterhallgató vagyok, a szakdolgozatomat az is motiválta, hogy a két ország innovációs és versenyképességi szintjét is összehasonlítottam globálisan. A témavezetőmtől egyébként hatalmas bátorítást kaptam, hogy részt vegyek a konferencián.

Dr. Kálmán Botond Géza


Successful Presentations of Kodolányi Students at the International Scientific Conference in Pécs

Four international students successfully presented on behalf of the Kodolányi János University at the 1st Finance and Accounting International Scientific Conference of the XV. Finance Days in Pécs, entitled “Sustainability and Resilience”. The event was organized by the Faculty of Economics of the University of Pécs on June 5-6.

Participants now face one last huge challenge: to submit full conference papers corresponding to their abstracts by 31st August. Participation automatically resulted in an abstract publication. Now they can decide to increase the number of their publications to two, which is a huge success in the life of an undergraduate student.

Thanks to the intensive and versatile class sessions and homework, it became obvious during the study period which students really have a creative spark. In terms of the structure of the international economics course, it was a real melting pot of the different cultures of Europe, Africa and the Middle East, which was an excellent basis for recruiting talents. Some students (among others, Anastasiia Prymak, BA Erasmus student from «KROK» University) were directly asked by their instructor about their intention to participate in the conference based on their results. Later, new members joined the team: Gabriella Tóth (BA in International Studies) and Noble MacAnthony Tochukwu (BA in Business Administration). A graduating master's student in Business Development, Divin Eyir Ngamba, also joined the team with his thesis topic, global competitiveness, with a particular focus on the development of financial markets, and a comparative approach between the Democratic Republic of the Congo and Hungary.

Anastasiia and Noble agreed to choose similar topics; both chose to publish about international taxation. However, the students felt the strength and courage to come up with independent topics, so they used different approaches to present the same question: Anastasiia guided her audience through tax morale taxes in selected countries, while Noble chose a comprehensive overview of existing anti-tax avoidance rules. However, their cooperation and joint preparation were a practical solution in the first weeks. Anastasiia had additional difficulties: she had to change her application to an online presentation, as she travelled back to Ukraine early on the day of the conference. Gabriella is an extremely dedicated young researcher who regularly attends scientific conferences and workshops, either as a speaker or as part of an extremely interested audience.

Associate professor Eszter Marczell-Szilágyi, former teacher of KJU, was a useful member of the team for several reasons. On the one hand, she co-authored an abstract on Hungary's sustainable economic goals. Arnold Tóth (dr. habil.), associate professor at the Budapest University of Economics, was also a co-author of this abstract. Sustainable finance expert Bálint Horváth (PhD), former associate professor of KJE, played an invaluable role in the preparation of Gabriella Tóth.

Institute director Szilárd Malatyinszki helped the initiative from the beginning; he was a co-author of four out of six submissions. The management of the university was also supportive; the original idea of talent management comes from the leadership, thus keeping alive the student-friendly spirit of Kodolányi.

 

In the following, you can read some interviews with the co-authors, and the supervisors of the participants:

What do you think about the experiences gained by the students and what benefits the conference can have in the lives of the students and their supervisors.

Dr. Szilárd Malatyinszki: The conference in Pécs is a good example of how we can help our talented students integrate into academic life. A joint publication with students can start them in their research, and can even be an excellent basis for gathering relationship capital. The development of economic and social processes is the goal of all higher education institutions, and the Institute for Sustainable Economy is happy to support initiatives that develop and help knowledge sharing among its students.

What do you think about Gabriella's sustainability-related topic, and her approach to researching the issue?

Bálint Horváth: I met Gabi during my work at KJU, when I taught her subjects related to the green economy. She was one of my most outstanding students, he belonged to the group of those who followed my courses with special attention; one could say that she was enchanted by sustainability. I was very happy about this, because the topic was often disreputable among tourism and international students. A certain group of students, on the other hand, recognized the comprehensive nature and inevitability of sustainability for any profession or discipline. It is a great pleasure to work with Gabi, an exceptionally receptive, independent, and interested student, who not only looks forward to the tasks associated with research, but also goes ahead with them. She hadn’t even presented at the current conference, when we were already planning what the next step would be, how she would do practical research to base her literature-based work so far. We will continue our work in the summer, digging deep into the sustainable financing of the real estate market.

How did the students perform at the conference?

Eszter Marczellné Szilágyi: Botond Géza Kálmán and I arrived with three students from the school for the second day of the conference, when the breakout sessions were held. The fourth student participated in the conference with an online presentation, and the five of us presented our own slideshows. On behalf of Kodolányi, Botond was the organizer and trainer of the students.

I was assigned to the same section with Gabriella; I admit I didn't feel like I was seeing a debuting conference presenter. Her presentation, accompanied by a confident performance and excellent English language skills, was so interesting that many section members bombarded her with questions after her presentation. In another section, Botond reported similar success when evaluating the presentations of the other students.

I really believe that the best way to help students is if we become their mentors. The four young people were not only inspired to apply for the first scientific conference of their lives, but we, who are no longer "first timers", were there with them from selecting the topics, through the creation of the slideshows to the actual presentations. There are those for whom the certificate of attendance will be useful for admission to the master's program, while others can draw on the experience when planning to continue their studies in doctoral school.

How would you describe your Kodolányi students?

Arnold Tóth: I had the opportunity to get involved in educational activities at Kodolányi János University in 2019 and 2020. My courses primarily focussed on finance and accounting, attended by foreign students. The students regularly visited the classes held in English, and followed the progress of the classes with interest. It was noticeable that they really wanted to use the knowledge they had learned in the future, so their motivation was also sustainable. During the compilation of the course material, I tried to pay attention to the fact that, in addition to the transfer of theoretical knowledge, there were also practical examples. The students received all this with interest and appropriate criticism, which enabled good co-operation throughout.

Finally, we asked the students what the title of their presentation was and what motivated the choice of topic.

Anastasiia Prymak: “The Factors Shaping tax morale in Some European Countries”. The motivation for my choice of topic was that taxation, willingness to pay taxes and tax evasion are very important factors in the background of crises. It was interesting for me to explore this topic, as it is important for my country.

Gabriella Tóth: “Emerging trend in green financing in the commercial real estate” is the title, and I chose this topic because my passion and interest is green economy, which is also my field of expertise during my university studies. I was also a real estate agent for many years, so I know the real estate market well. Green financing is an economic tool that is now available to economic actors, and thus we can encourage them to behave more sustainably. I chose this sector because the construction industry and buildings are responsible for a large number of environmental loads, so here we can cause or even prevent quite serious climate change consequences.

Noble MacAnthony: The title of my presentation is “How the residents of the world are taxed?”. The motivation for choosing the topic was to take a deep dive into tax evasion, which is slowly becoming a “pandemic” as more and more wealthy people look for ways to avoid paying their taxes. And the government tries to prevent this by continuously shaping the regulations.

Divin Ngamba: “Comparative analyses between Congo and Hungary” is the title. My motivation is the experience gained in both countries, the fact that I study in Hungary as a Congolese citizen. It was interesting for me to learn about the performance of these two countries according to the 8th pillar of the Global Competitiveness Report, i.e. financial market development in the global market. On the other hand, since I am a graduating master's student, my thesis was also motivated by the fact that I compared the level of innovation and competitiveness of the two countries globally. By the way, I received great encouragement from my supervisor, Botond Géza Kálmán, to participate in the conference.

Dr. Botond Géza Kálmán 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat