Sikeres félévet zárt a Nemzetközi Vendéglátás Menedzsment Akadémia

2019. július. 03. KáVé
Sikeres félévet zárt a Nemzetközi Vendéglátás Menedzsment Akadémia

"... szeretnénk bevonni az országos Marriott Hotel lánc tagjait egyetemi tanfolyamainkba"

 

A Kodolányi János Egyetem és a Boston Egyetem közötti együttműködés eredményeként létrehozott Nemzetközi Vendéglátás Menedzsment Akadémia kurzus nagyszerű eredményekkel zárult a turisztikai osztály szempontjából. A közös előkészületek közel egy évig tartottak, és bejelentést követően tizenhét diákot választottak a speciális tanfolyamra. A kezdeményezés céljai voltak a nemzetközi projektekben való részvétel, a gyakorlati szemléletmód kialakítása és a karrier szempontjából fontos kapcsolatépítési lehetőségek kialakítása. Dr. Zsarnóczky Martin a következőkben foglalta össze az eddigi eredményeket:

                      

"Először is arról szeretnék beszélni, hogy nagyon büszke vagyok a projektben résztvevő diákokra. Kezdetben félünk az öt különböző országban egyidejűleg futó programtól és attól, hogyan fogunk megbirkózni a feladatokkal. Szerencsére újabb kurzusom volt a Boston Egyetem hallgatóival, és lehetőségem volt arra, hogy felmérjem az amerikai rendszert, amelyben a diákjainknak dolgozniuk kell. Ráadásul tudom, hogy a nemzetközi együttműködés szellemében született ilyen típusú projektek a multinacionális vállalatokhoz kötődnek. Szerencsére a Boston Egyetem Turisztikai és Szállodai Menedzsment Tanszékének speciális szponzora, a Marriott International szállodalánc, ahol én évekig dolgoztam diákként. Következésképpen az angolszász vállalati kultúrában szerzett tapasztalataimat a lehető legjobb módon tudtuk használni."

 


Shah Vsal Indiából érkezett a Kodolányira. Elsőként azt kérdeztem meg tőle, hogy milyen volt részt venni diákként egy ilyen rangos programban.

A kezdetekben nehezebb volt, de könnyebbé vált,  ahogyan megszoktuk a társainkkal való közös munkát. Először furcsa volt, hogy gyakorlatként különböző szállodai feladatokat kellett elvégezni. Rendkívül szerencsénk volt, hogy a félév elején Zsarnóczky professzorral lehetőségünk nyílt a budapesti Marriott Hotel meglátogatására. Ez nagy jelentőséggel bír, hiszen a 400-650 szobás szállodák működtetése jelenleg a szállodaipar legnagyobb kihívása.

Milyen más ismereteket szereztél a tanfolyam során?

Baráttá váltunk szinte mindenkivel a csoportunkból. Azt hiszem, az egyik legfontosabb lehetőség a hálózatépítés. Ebben a közös kurzusban sok fiatal kollégát és nagy szakembert ismerhettem meg, akikkel biztosan a kurzus vége után is kapcsolatba lépek.

Melyek a jövőbeni tudományos és szakmai célok?

Elkezdtük a következő, nagyon hasonló szállodai szimulációs képzési program megszervezését. Az idegenforgalmi részlegnek megfelelően a kodolányis diákokhoz közelebb szeretnénk hozni a nagyvállalatokat és szállodaláncokat. A Boston Egyetemmel közösen az országos Marriott Hotel lánc tagjait szeretnénk bevonni egyetemi képzésünkbe. Részletek minderről hamarosan.

                                                   

 

                                                            ***

The International Hospitable Management Academic semester resulting from the cooperation between Kodolányi and Boston University has ended with great results from the perspective of the Tourism Department. The joint preparations have lasted almost a year and after its announcement, 17 students have been chosen to attend the special course. As there has previously not been any similar program or experience, the students of this international group have faced big challenges and have met energetic partners. Martin Zsarnóczky Dr. summarized the results so far:

"First of all, I want to talk about being very proud of the students involved in the project. At first we are afraid of running at the same time in five different countries and how we will cope with the tasks. Fortunately, I had another course with Boston University students and had the opportunity to assess In addition, I know that this kind of projects in the spirit of international cooperation are linked to multinational companies, fortunately the Marriott International Hotel chain, the sponsor of the Boston University Tourism and Hotel Management Department, where I worked as a student for years. As a result, we have been able to use my experience in the Anglo-Saxon corporate culture in the best possible way. "


Shah Vsal came from India to Kodolany. First, I asked her how she was a student in such a prestigious program.

First of all, I would like to say that I am very proud of our students. We have had our fears in the beginning regarding the program running simultaneously in 5 different countries and how we are going to cope. Luckily, I have had another course with Boston University students and I have had the opportunity to assess the American system in which our students would have to work. On top of that, I know that these types of projects born in the spirit of international cooperation are privy to the attention of multinational companies. Fortunately, Boston University’s Tourism and Hotel Management Department has a special sponsor, the Marriott International hotel chain, where I myself have worked for years as a student. Consequently, we could use my experience in the Anglo-Saxon company culture in the best way possible.

What was it like to participate as a student in such a prestigious program?

It has been harder in the beginning, but has gotten easier as we have made progress with the others. It was weird having to complete different hotel related tasks. We had tremendous luck that we have had the opportunity to visit the Marriott Hotel in Budapest – operating several hundreds of rooms – right at the beginning of semester with professor Zsarnóczky. This has had great significance, since operating 400-650 room hotels is the biggest challenge of the industry at the moment.

What other knowledge have you acquired during the course?

We have become friends with almost everyone from our group. I think one of the most important opportunities in this is networking. In this joint course I have gotten to know several young colleagues and great professionals, with whom I will surely keep in touch even after the course is over.

What are your future academic and professional goals?

We have started to organize the next, very similar hotel simulation training program for fall.In accordance with the tourism department we want tobring large companies and the organizational culture of the hotel enterprise closer to Kodolányi students. Not unlike the Boston University, we would like to involve members of the national Marriott Hotel chain in our university courses. Details coming soon.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat