PROJEKTNYITÓ OROSHÁZÁN

2015. október. 13. Kitekintő
PROJEKTNYITÓ OROSHÁZÁN

Nagyszabású uniós projekt kezdődik el „KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén” címmel Orosházán.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló, TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 azonosítószámú projekt küldetése a Kodolányi Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézetének (KEIRDI) eredményes hozzájárulása a Közép-dunántúli és a Dél-alföldi régiókban a K+F+I célok vonatkozásában a 2020 programokban kitűzött célok távolságának csökkentése.

A „KEIRDI Kutatási Szolgáltatási Design: RIQ&Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás” elnevezésű projektet a Kodolányi János Főiskola a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány együttműködésével valósítja meg.

A konzorcium hatékonysága a feladatmegosztásban rejlik, mivel minden olyan tevékenység, mely közbeszerzés-köteles, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány feladatkörébe tartozik, lehetőséget biztosítva arra, hogy a Kodolányi János Főiskola azokra a feladatokra fordíthatja erőforrásait, amelyek közvetlen felsőoktatási tevékenységként valósíthatóak meg.

A fejlesztés irányaiként a közérdekű, fejlesztésközpontú programokra való alkalmasság, nemzetközi generatív kutatói hálózatokba integrálódás, professzionális, innováció és minőségközpontú szolgáltatási kultúra kialakítása kerültek meghatározásra.

A fejlesztésnek három fő iránya irány képezi a célt, amelyek elérése a lentebb meghatározott tevékenységeken keresztül valósul meg:

1)     A KEIRDI kutatási kompetencia alapja erősítése kutatási humántőke fejlesztéssel

a)     Kutatási kompetencia fejlesztése 6 területen

b)    Tudományos program és projektmenedzsment kompetencia

c)     Új alap és alkalmazott kutatási irányok – kutatási programfejlesztés kialakítása

2)     A KEIRDI Akcióképessége fejlesztése

a)     Nemzetközi Horizont 2020 kutatási projektek előkészítése

b)    Nemzetközi információtudományi és fogyasztó-bevonási üzleti partnerségek kialakítása

c)     A KEIRDI szociális tőkéje fejlesztése

3)     A KEIRDI minőség, innováció és kiválóság központú szolgáltató képessége fejlődjön

a)     RIQ&Lead

b)    Vezetés

c)     Tudományos menedzser tudásanyaga

A projekt és a fentebb felsorolt tevékenységek megvalósítása során bizonyítást nyer, hogy a KEIRDI humán tőkéje, akcióképessége és a szolgáltató képessége alkalmas a nemzetközi közérdekű kutatási partnerségekben a teljesítményközpontú feladatellátásra.

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat