Projektindító Orosházán

2017. szeptember. 15. KáVé
Projektindító Orosházán

Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért!

A Kodolányi János Főiskola Orosházi Oktatási Központjában ünnepélyes keretek között indították el az „Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért!” elnevezésű, másféléves időtartamra tervezett projektet, amelynek során komplex oktatási innovációt eredményező fejlesztések várhatóak az intézményben. A programon résztvettek a Békés megyei középiskolák vezetői is, akikkel együttműködik a főiskola az elkövetkezendő években. Berta Ákos rektorhelyettes a projekt céljáról elmondta, hogy a tervezett komplex fejlesztések eredményeként mind a hallgatók, mind a főiskola oktatói képesek lesznek megfelelni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. 

Kiemelte, fontos célkitűzésük, hogy a nemzetközi versenyre és nemzetközi szintű kihívásokra olyan képzési kínálattal válaszoljon a főiskola, ami nemcsak hazai szinten egyedülálló és előremutató, hanem nemzetközi szintéren is elismert, növelve az intézmény és a diplomát szerzők versenyképességét. Berta Ákos szólt arról is, hogy a projekt területi kiegyenlítődést is szolgál, az orosházi „Calendula” fejlesztési terv Dél-Békés gazdasági és társadalmi felemelkedését segítő tevékenységek révén. Mindezeket a célokat csakis a legjobb elérhető technológiai kritériumoknak megfelelő eszközparkkal lehet megvalósítani. A projekt célcsoportja a teljes hallgatói kört magában foglalja, hiszen a digitális kompetencia-fejlesztésre vonatkozó elemek valamennyi képzési szint és szak, szakirány képzési tartalmába bekerülnek. A hallgatói szolgáltatások (adminisztratív, közösségi, könyvtári, távoktatás) fejlesztésének szintén a teljes hallgatói kör kedvezményezettje.

„A digitális kompetenciák fejlesztésével a hallgatói lemorzsolódást is csökkenteni tudjuk, és szolgáltatásainkkal újabb célcsoportokat tudunk bevonni - kismamákat, hátrányos helyzetűeket, érettségizetteket – a képzéseinkbe, továbbá képzési palettánkat is szélesíteni tudjuk.” –emelte ki a rektorhelyettes.

A projekt szakmai tartalma két nagy csoportba foglalható: egyrészt a regionális humán tőke fejlesztése, másrészt az oktatási innováció Dél-Békésben.

A két csoport mellett horizontális tartalmak kerültek meghatározásra, a hallgatók digitális kompetencia-fejlesztési és a fenntarthatósági ismeretek bővítése számos projektelemben nyomon követhető.  A szakmai tartalom logikai egységbe foglalt tevékenységek megvalósításával, munkacsomagok mentén került meghatározásra.

Az egyes munkacsomagok egy megvalósíthatósági tanulmányban kerültek tételes és részletes bemutatásra. Elsőként az oktatási eszközfejlesztés, a hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása a cél.

Második lépésként a távoktatási és nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, a felsőoktatási át-és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése valósul meg, majd a felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek továbbfejlesztése, könyvtári szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, közösségi terek kialakítása következik.

-vi-

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat