Magyarságismeret specializáció minden hallgatónak

2020. december. 02. KáVé
Magyarságismeret specializáció minden hallgatónak

Történettudományi, művészettörténeti, néprajzi ismeretek az EMMI és az ITM támogatásával


A Kodolányi János Egyetemen fontos szempontnak számít, hogy a munkaerőpiac igényei alapján bővítsék a válaszható specializációk körét a különböző szakokon. Mivel a turizmus a nemzetgazdaság egyik kiemelt ágazatának számít, mind társadalmi, mind gazdasági-versenyképességi potenciáljai és hatásai révén, a képzés területén is szükséges a folyamatos fejlesztés. Ennek szellemében a KJE  Turizmus-vendéglátás szakán két új specializáció is indult az EMMI és az ITM támogatásával. A 2020/21-es tanév első félévében Magyarságismeret és a Zarándokturizmus elnevezéssel két szaktól független, kétféléves képzést indítottak az egyetemen.

 

A Magyarságismeret specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a magyarországi turizmus tervezés keretein belül történeti-kultúrtörténeti nemzetismereti jellegű utazások, túrák tudományos alapú megtervezésére és megvalósítására. A képzés során a hallgatók történettudományi, művészettörténeti, néprajzi ismereteket szereznek a magyarság témájához kapcsolódóan.

A specializáció ugyan elsősorban a turizmus területén hasznosul a gyakorlatban, ugyanakkor, mivel minden hallgató felveheti szaktól függetlenül, általános műveltséget elmélyítő célja és tartalma is van.

A Magyarságismeret specializáción a magyarsággal kapcsolatos ismeretek összességét sajátítják el hallgatóink, a magyar történelem, a magyar nyelv- és irodalom, a magyar táj - fókuszban a Kárpát-medence - természeti és gazdaság földrajza, a magyarság néprajza, valamint a szellemi és anyagi kultúrája a tananyag. 

Nem csak turizmus szakos hallgatók, hanem bármely képzésben résztvevő kodolányisok felvehetik az új specializációt a tanulmányaik mellé. A hiánypótlónak számító képzés az EMMI és az ITM támogatásával valósul meg. A két féléves képzés lehetőséget nyújt arra, hogy az egyetemi hallgatók a gyakorlatban jól használható történettudományi, művészettörténeti, néprajzi ismereteket szerezzenek a magyarság, a magyarlakta területek témájához kapcsolódóan. Mivel minden egyetemi polgár felveheti ezeket a kurzusokat, a képzés tartalmában természetesen megjelenik az általános műveltség elmélyítésének felsőoktatáspedagógiai célja.

A Magyarságismeret és a Zarándokturizmus elnevezésű új specializációkban a KJE kiváló szakembereitől tanulhatnak az egyetemisták.  A turizmus tanszékről Dr. Rátz Tamara tanszékvezető, Donka Attila, aki tizennyolc éve oktat a felsőoktatásban az idegenforgalom, turizmus területén, Dr. Régi Tamás, aki ugyancsak szaktekintélynek számít a turizmus területén. De az oktatók között van Prof.Dr. Simándi Irén történész, egyetemi tanár, Dr. Vizi László Tamás történész, rektorhelyettes és Dr. Ujváry Gábor történész, főiskolai tanár.

 -v-

 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat