Különdíjas szakdolgozat

Cikk dátuma 2014. május. 21. | Mozaik
Különdíjas szakdolgozat

Galántai Boglárka 

Modernizáció és autentikusság, avagy az ökoturizmus és a dinamikus interpretációs eszköztár összeegyeztethetősége a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Az írás a szerző szakdolgozatának kivonata. A teljes szakdolgozatot a Magyar Turizmus Zrt. szakdolgozat pályázatán különdíjjal jutalmazták. A konzulens: Dr. Kiss Róbert.

A Hortobágyi Nemzeti Park, 2007-ben, a Látogatóközpont és Kézművesudvar, egyben Tourinform Iroda megnyitásával kezdett tényleges ökoturisztikai tevékenységbe. Ennek köszönhetően nyíltak meg új vagy kerültek átalakításra régi bemutatóhelyek a nemzeti park területén, melyekhez attrakció- és látogatómenedzsment tevékenységek is párosultak. Az attrakcióknál a statikus és dinamikus interpretációs eszköztár alkalmazása is megfigyelhető. A statikus eszköztár elemeiként megjelennek az információs táblák, a tárlók, valamint a diorámák, illetve a dinamikus interpretációs eszköztár esetében, bár érvényesülnek a multimédiás, számítástechnikai eszközök is, a filmvetítés, a demonstráció, valamint a részvételi lehetőségek is alkalmazásra kerülnek.

A primer kutatás, azaz a kérdőívezés során demográfiai adatokra, az ökoturizmusra, a Hortobágyi Nemzeti Parkra, valamint az ott alkalmazott bemutatási módszerekre vonatkozó kérdéseket is feltettem azzal a célzattal, hogy felmérjem, az ökoturizmus és a dinamikus interpretációs eszköztár mennyire egyeztethető össze napjainkban a látogatók szempontjából.

Kötelező szakmai gyakorlatomat a Hortobágyi Nemzeti Parknál töltöttem el, így a problémafelvetésben felvázolt kérdések megválaszolásában, a primer kutatás eredményein túl, saját, ott szerzett tapasztalataim és megfigyeléseim is segítségül szolgáltak. A kérdőívek eredményei alapján megállapítható, hogy a turisták döntő része általános ismeretekkel rendelkezik az ökoturizmusról, annak jellemzőiről, valamint az abban résztvevőkről, az ökoturistákról. Ennek ellenére az ökoturizmusban való részvétel hazánkban rendkívül alacsony, melynek oka az egészség-, és aktív turizmus térhódítása, valamint az ökoturizmusra fókuszáló országos szintű marketingtevékenység hiánya.

Szakmai gyakorlatom során úgy tapasztaltam, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park sok esetben a külföldi látogatók által jobban ismert, mint a hazai vendégek által, mely igen elszomorító, hiszen a Hortobágy az egyik legszimbolikusabb területe hazánknak. Sokan nincsenek tisztában a Kilenclyukú híd, a délibáb fogalmával, valamint a Hortobágy, mint földrajzi tájegység jellemzőivel.

A nemzeti park látogatottságában a 2010-es év törést jelentett az akkori vezetőségváltás miatt, valamint egyéb külső tényezők befolyása is érezhető ezen mutatók terén, melyek egyelőre csökkenő tendenciát mutatnak. A nemzeti park attrakciói természeti, kulturális, tematikus, és természeti-kulturális csoportokra osztható. Az ökoturisztikai termékfejlesztés során kialakult ezen bemutatóhelyek interpretációs eszköztára, melyben megjelennek a statikus és dinamikus elemek is. A nemzeti park attrakcióit a kérdőív kitöltői érdekesnek, figyelemfelkeltőnek értékelték, bár, ha olcsóbbak lennének gyakrabban látogatnák őket, mely arra enged következtetni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, az adott körülmények között az utazás tervezése során, illetve az alatt az ár a legfontosabb befolyásoló tényező.

A kérdőív kitöltőinek túlnyomó része használ modern számítástechnikai eszközöket a mindennapjai során. Ez főleg a fiatalabb korosztályra jellemző, hiszen ők beleszülettek a XXI. század technikai vívmányainak világába, azonban az idősebbek is egyre inkább alkalmazkodnak ehhez a fejlődéshez. Ezen eszközök alkalmazása a turizmusban az interpretáció részeként egyelőre megosztja turistákat, bár érdeklődve állnak hozzájuk. A dinamikus interpretációs eszköztár elemeinek, azon belül is a számítógépes és audiovizuális eszközök alkalmazása azzal, hogy felkelti a látogatók figyelmét és használatra készteti őket, hozzájárulnak az adott attrakció által közvetített üzenet hatékonyabb átadásához. Az ökoturisztikai látnivalókat, a természeti értékek sokfélesége miatt, nem lehet egy egyszerű, szokványos kiállítás keretei közé beszorítani, az audiovizuális és érintőképernyős számítógépek használata ezen látványosságok bemutatását még test közelibbé és érthetőbbé teszi mozgókép, valamint hangok produkálásával. Azonban nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ökoturizmus további feladata a kulturális értékek bemutatása is, melyhez a Hortobágyi Nemzeti Parkban diorámákat, valamint interpretátorok segítségével demonstrációkat alkalmaznak, melyek, bár más módon ugyan, de szintén hozzájárulnak a látogatók pozitív élményének alakításához.

A nemzeti park látnivalói közül a legnépszerűbb a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és Kézművesudvar ingyenesen megtekinthető természetrajzi kiállítása, ahol a statikus és dinamikus eszközök kombinációjával mutatják be a nemzeti park ökosztisztémáját, valamint a Hortobágyi Vadaspark "Pusztaszafari" programja ellentétes és megtévesztő interpretációja ellenére mégis a látogatók számára a második legvonzóbb attrakció. Annak ellenére, hogy a nemzeti parkhoz leginkább igazodó, és ezzel a legautentikusabb bemutatási formát alkalmazzák a mátai "Pusztakocsikázás" program esetében, az mégis kissé háttérbe szorul a népszerűséget tekintve. Ebből arra lehet következtetni, hogy a látogatókat és azok élményét elsősorban nem az autentikusság és az interpretációs eszközök adott ökoturisztikai attrakcióhoz való alkalmazkodása befolyásolja, hanem az egyediség, olyan dolgok, melyet máshol még nem tapasztaltak vagy esetleg nem is fognak a későbbiekben. 

Mivel a Hortobágyi Nemzeti Park, annak jellemzői és látnivalói csak felületesen ismertek hazánkban, ezért a dinamikus interpretációs eszköztár alkalmazása a bemutatás során nem okoz a látogatókban zavart. Ezt támasztja alá az a tény is, miszerint a primer kutatás eredményeként a válaszadók döntő többsége szerint az ökoturizmustól nem állnak távol a modern technika eszközei. Sőt, ezen eszközök használata a bemutatás során csak hozzájárul a turisták ismereteinek kibővítéséhez az ökoturizmusról, valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkról.

Összességében elmondható, hogy az audiovizuális és számítástechnikai eszközök megjelenése a turizmusban, így a Hortobágyi Nemzeti Parkban is, egyelőre még megosztja a látogatókat, de mindenképp felkelti az érdeklődésüket és örömmel próbálják ki, használják őket. Azonban jelenleg még azok a dinamikus interpretációs eszközök jelentik egy adott attrakció egyediségét, melyek részvételi lehetőséget biztosítanak vagy a leginkább alkalmazkodnak az adott látnivaló jellegéhez, tehát a legautentikusabbak. Ez viszont nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a dinamikus interpretációs eszköztár audiovizuális és számítástechnikai eszközeinek alkalmazása ne terjedjen tovább az ökoturisztikai bemutatóhelyeken, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park attrakcióinál sem.

A Hortobágyi Nemzeti Parkban alkalmazott interpretációs eszközök között a statikus és dinamikus eszköztár alkalmazásának arányai kiegyensúlyozottak, ezek kombinációi egyelőre a legkifizetődőbbek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti park további idegenforgalmi, azon belül is ökoturisztikai fejlesztései során ne lenne szükség egy előre összeállított és jól átgondolt látogatómenedzsment-tervre, azon túl pedig egyéb turizmus menedzsment koncepcióra, továbbá ezen tevékenységek végrehajtása megkívánja a turisztikai végzettséggel rendelkezők magasabb arányban történő alkalmazását is. 

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat