Könyvbemutató a Kossuth Klubban

2016. május. 15. KáVé
Könyvbemutató a Kossuth Klubban

Bíró Norbert írása - nemzetközi tanulmányok MA szak I. évfolyam

Vizi László Tamás újabb történelmi témájú kötettel jelentkezett

A Kossuth Klub földszinti terme zsúfolásig megtelt május 10-én délután: Vizi László Tamás „A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig” című frissen megjelent monográfiájának bemutatóján láthatóan nagy volt az érdeklődés az esemény, a szerkesztő és a könyv iránt. Dr. Zachar Péter Krisztián, a Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék vezetője a program moderátoraként köszöntötte a vendégeket, akik között ismert történészeket és egyetemi, főiskolai hallgatókat egyaránt láthattunk.

Dr. Vizi László Tamásról, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyetteséről fontos tudni, hogy számos történelmi témájú, tudományos igényű kötetet jegyez, és korábban a társadalomtudományi tanszék vezetőjeként ő indította el a főiskolán többek között a nemzetközi tanulmányok szakot, valamint Dr. Ujváry Gáborral közösen munkálkodtak a történelem szak életre hívásában. Kutatási területe két korszakhoz kötődik: a Napóleoni háborúk magyarországi viszonyaival és a nemesi felkeléssel foglalkozott doktori disszertációjában, valamint Trianonhoz kapcsolódóan jelentetett meg számos publikációt. Az utóbbi munkák összességét foglalja magába Vizi László új könyve.

 

 

A könyvbemutatón elsőként Dr. Gulyás László professzor a Szegedi Tudomány Egyetem történésze mutatta be a könyvet fejezetenként haladva. A könyv szerinte azért kiemelkedő, mert az Apponyi beszédtől a nemzeti összetartozás törvényéig, tehát 1920-tól 2010-ig vázolja fel egy hatalmas íven keresztül Trianon hatásait, nemzeti vetületét. A professzor a kötet mind az öt fejezetéből kiemelt néhány érdekesebb, fontosabb részletet. A fejezeteket kronológiai sorrend jellemzi. Újdonságként hathat továbbá, hogy a szerző nyolc revíziós tervezetet is részletesen bemutat könyvében. A könyv további részeiben a szerző taglalja a revíziós politika sikereit és kudarcait, a kommunista hatalom viszonyát a problémához, majd a rendszerváltás utáni kormányok nemzeti érdekképviseletét is.

Ezt követően Dr. Simon János professzor, a Kodolányi János Főiskola egyetemi tanára, a RETÖRKI tudományos főtanácsadója, a CEPOLITI kiadó vezetője ismertette a könyv szerkesztésének körülményeit. A munkában a szerkesztők, maga a szerző is arra törekedett, hogy hibátlan legyen a könyv, ezért többszörösen ellenőrzésre került minden a könyvben szereplő adat a megbízhatóság érdekében. Simon János azoknak ajánlotta a kötetben foglaltakat, akik meg akarják érteni a 20. századi magyar sorsot, minden részletével, ideáival, konfliktusaival együtt.

Vizi László Tamás is felszólalt a bemutató során. Megköszönte a jelenlévőknek hogy eljöttek a rendezvényre és minden munkatársnak, Simon Jánosnak és Gulyás Lászlónak, akik segítettek a könyv létrejöttében.

A könyvbemutató dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat