Kodolányis szavazatszámláló

Cikk dátuma 2019. május. 28. | Mozaik
Kodolányis szavazatszámláló

Török Csaba Norbert - nemzetközi tanulmányok szak, I. évfolyam

Állampolgári kötelesség avagy a demokrácia támogatása

Abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy támogathattam a demokráciát. Felkértek, hogy legyek a számláló bizottság tagja a 26-os választó körzetben a 2019-es Európai Parlamenti választáson. Megtiszteltető volt számomra a feladat, hiszen állampolgári kötelességemnek éreztem, hogy hozzájáruljak a demokrácia működéséhez. Ez az esemény mondhatni még gyerekcipőben jár hazánkban, hiszen ez a 4. Európai Parlamenti választás a 2004-es uniós csatlakozásunkat követően.

A választást megelőzően egy oktatás keretében felhívták a figyelmünket a választás jogi tisztaságát veszélyeztető jelekre, az alapvető törvényekre és a rendkívüli eseteket érintő intézkedésekre. Egy pár példát felsorolva : a lánc szavazás fogalma és felismerése, szavazó lapok kiszivárogtatására történő cselekmények felismerése, halál és rosszullét esetén való intézkedés, jegyzőkönyv felvétele, mikor kell szüneteltetni a szavazást, mi a teendő, ha a jegyző nem hajlandó rögzíteni az általunk jelentettet a jegyzőkönyvbe.

Az eskütételre a választás előtti héten került sor. Vattamány Zsolt 7. kerületi polgármester tartotta az eskütételt,  aminek a szövege a következő volt: " Én, (az eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szavazatszámlálói tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom, Isten engem úgy segéljen ". Az eskütétel után újabb oktatáson vettünk részt,  ami tartalmilag megegyezett az első oktatással, bár mélységeiben eltért attól. Ezután kaptunk egy kézikönyvet " A szavazatszámláló bizottságok részére az Európai Parlament tagjainak választásához 2019. május 26. ", amit a Nemzeti Választási Iroda készített.

A szavazás napja igen korán indult számomra, hiszen legkésőbb 5:30-ra a szavazókörbe kellett érni. Első teendők közé tartozott a jelenléti ív kitöltése, majd a szavazó helyiség felkészítése. Első körbe elhelyeztük az asztalokat, leterítettük a kék terítőt,  majd rá a magyar zászlót. Előkészítettük a az üres szavazó urnákat: két nagyobbat és két kisebbet, ami tartalékul szolgált, illetve egy mozgó urnát és az ezekhez tartozó plombákat. Reggel 6:00-kor megnyitottuk a szavazókör kapuját, várva az első szavazóra, aki meg is érkezett nem sokkal hat után. Vele közösen és a jegyzővel ellenőriztük az urnák ürességét, majd a szavazó jelenlétében a plombákkal lezártuk az urnákat, és a plombák sorszámát feljegyeztük az ide tartózó jegyzőkönyvbe, szintén a első szavazó jelenlétében, aki aláírásával igazolta az eseményt. Ezek után a szerencsés első szavazó élt a jogával és leadta a szavazatát. Feladatok tekintetében ötünk között négy feladatot osztottunk el. Első a személyigazolvány és lakcímkártya elkérése és érvényességük ellenőrzése. Itt jegyzem meg, hogy a 485 szavazóból 6-nak lejárt a személyigazolványa, így más személyiségét igazoló okmányt kellet felmutatniuk, például útlevelet vagy jogosítványt. A második feladat a szavazásra jogosultak jegyzékéből kikeresni a megjelent szavazót, összevetni a dokumentumokkal, és ennek helyessége után a szavazó aláírásával igazolta, hogy megjelent és átvette a szavazó lapot. Harmadik folyamat a " strigulázás ", négy függőleges és egy vízszintes vonal egy kockában jelentett öt szavazót és a bal sarokban minden kockába található volt egy szám, az elsőben 0 a másodikban már 5 a harmadikban 10 így mindig tudtuk hány szavazó jelent meg, az adott kockában lévő szám plusz a kockában lévő strigulák száma alapján. A negyedik feladat volt a szavazó lap lepecsételése és borítékkal együtt való átnyújtása. Ebben a formában osztottuk fel a feladatókat,  amelyeket másfél-két óránként cseréltünk. Ezután következett az igazi maratón19:00 óráig, kisebb megszakítássokkal reggeli, ebéd, kávé szünet. A szavazó körben mindig három szavazatszámláló tagnak kellett tartózkodnia. Engem ért a megtiszteltetés, hogy másod magammal tíz szavazóhoz személyesen látogassunk el, hogy ezáltal ők is le tudják adni a szavazatukat. Felvettük a mozgóurnát és megbízólevelünkkel elmentünk, begyűjtöttük ezeket a szavazatokat. Mind a tíz esetben rendkívül hálásak voltak és távozásunk közben többször is megköszönték, hogy kimentünk hozzájuk. Bár ők nem tudták, de számomra sokkal nagyobb megtiszteltetés volt, hogy kimehettem ezekhez az emberekhez, akik nehéz helyzetük ellenére is leadták szavazatukat.

Visszatérve a szavazókörbe, tájékoztattuk a jegyzőt és a bizottság elnökét, hogy mind a tíz szavazót otthon találtuk, és minden szabályszerűen ment. 19:00 órakor bezártuk a szavazókör ajtaját, leszámoltuk a még megmaradt szavazó lapokat pontosabban, ami a felbontott kötegből maradt ( egy köteg 100 darab szavazó lapot jelentett ), majd ezek lezárása és jegyzőkönyvezése után elkezdtük  a számlálást. Felbontottuk a lezárt urnákat, az összes szavazólapot kiöntöttük az asztalra, és elkezdtük felbontani a borítékokat. Amikor az összes borítékot kibontottuk, elkezdtük ellenőrizni a szavazólapok érvényességét. Szerencsére mindössze egyetlen érvénytelen szavazólap volt a 485 darabból. Az érvénytelenség oka az volt, hogy a szavazó két párthoz is behúzta az X-et. Ezt követően külön válogattuk a pártokra leadott szavazatokat,és elkezdtük pártonként a számolást. Minden párt esetében kétszer végeztük el a számolást, a többi szavazatszámláló és a jegyző jelenlétében. Mivel mindkét számolásra ugyanaz a eredmény jött ki, nem kellett a szavazatokat ismét átszámolni. Ezután a megfelelő ragasztó szalaggal kötegeltük a szavazatokat, a jegyző rá írta a szavazatok számát, ellátta kézjegyével. Amikor az összes pártot ebben a formában lezártuk,  jegyzőkönyvben rögzítettük az összes leadott szavazat számát, és szavazatok számát pártokra bontva, illetve az egy rontott szavazatott is feljegyeztük. Végül a jegyzőkönyvet minden szavazatszámláló aláírta, ezzel hitelesítve azt. Kérésünkre két másolat készült a jegyzőkönyvből, amit pecséttel és a szavazatszámláló elnök aláírásával hitelesítettünk. Ezzel fejeződött be a hosszúra nyúlt nap 20:45-kor.

A 2019-es választás részvétel tekintettében 43.37%,  ami fantasztikus eredmény az eddigi legmagasabb 38,5%  hoz képest.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat