Kapu a XXI. századra Dél-Békésnek

2018. április. 24. KáVé
Kapu a XXI. századra Dél-Békésnek

Interjú a KJF Orosházi Oktatási Központjának igazgatójával

Dr. Malatyinszki Szilárd, a Kodolányi János Főiskola orosházi székhelyigazgatója fontos dolgot mondott ki a Kodolányi Főiskola dél-békési jelenlétéről. Azt tartja, a Kodolányi János Főiskola Orosházán több, mint székhely, a főiskolai központ voltaképpen egy misszió, kapu a XXI. századra Dél-Békésnek. A fiatal szakember nem csak tanít, hanem tanult is korábban a KJF-en. Célja, hogy tovább növeljék az orosházi hallgatói létszámot, és a képzési paletta bővítésével helyben tartsák a továbbtanulni vágyó fiatalokat.

A KJF menedzsmentje röviddel azután szavazott bizalmat Neked, hogy Orosházára tette át központját a főiskola. Honnan érkeztél a felsőoktatásba, milyen állomásai voltak eddigi pályafutásodnak?

Az életem elég sokszínűnek mondható. A felsőoktatással való kapcsolatom több, mint tíz évre tekint vissza. Még a Szent István Egyetem jogelődje a Körös Főiskola hívott óraadó tanárnak, és azóta segítem ki a főállású oktatóikat. Korábban még önállóan működtettem vállalkozásomat és ipari szövetek nagykereskedelmével, illetve piackutatással foglalkoztam, majd a Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltségénél dolgoztam ellátási ügyintézőként. A felnőttképzési egyetemi tanulmányaimat befejezve felnőttképzési vezetőként dolgoztam közel öt évet, majd felkértek Mezőhegyesen a helyi szakképző iskolába, vezetőnek. Munkáim alatt folyamatosan dolgoztam EU-s pályázatokban megvalósítóként, szakmai vezetőként. Minden területen igyekeztem a társadalomföldrajzos Ph.D. tanulmányaimat hasznosítani.

Itt élsz Békés megyében, Békéscsabáról ingázol Orosházára. Nem költöztök ide?

Békéscsabán élünk a feleségemmel. A felkérés az intézmény vezetésére fél évvel a lakásvásárlásunk után érkezett, már a felújítás után voltunk, és nem akartunk váltani lakhelyet. Távolságra kicsivel több, mint fél óra a távolság, így könnyedén megoldható a napi ingázás. Orosháza, mint kisváros mindig szimpatikus volt, hiszen fejlett ipara, térségi központként tekinthető kulturális élete, a fürdő kedves színfoltja Békés megyének. Néhány éve még magam is ide jártam Dr. Janowszky Sándor tanár úr óráira, és szívesen emlékszem vissza azokra az évekre.

Hogyan látod, a KJF jelenléte mit jelent a városnak, a térségnek?

A KJF az elmúlt évtizedekben meghatározó tényezője a városnak. Térségi szinten nyilván több város hatást gyakorol, Békéscsabával, Szegeddel és Kecskeméttel is versenyez a főiskola. Dél-Békés szempontjából azonban meghatározó szellemi központja volt az elmúlt időszakban és arra törekszünk, hogy a jövőben még markánsabban segítsük a térséget.

Orosháza Önkormányzatával való szoros együttműködés része annak a koncepciónak, amely Dél-Békés fejlesztését szolgálja. Milyen konkrét lépések történtek eddig ennek érdekében, miként hangoljátok össze az oktatást a munkaerőpiaci igényekkel?

Orosháza Önkormányzata meghatározó partnerünk és Simonka György országgyűlési képviselő mellett a testület támogatta leginkább a jelenlétünket és a központ áthelyezését. Az Önkormányzattal a városi rendezvények támogatásán túl együttműködünk a Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya segítségével a programjaikban. Konkrétan a hivatal szervezésében HR klub működik, ahol a cégek jelezhetik igényeiket a képzéseket illetően. Az Önkormányzat segítségével sikerült együttműködni azzal a tizenhat céggel is, akik duális partnereink a képzésekben.

Milyen szakok, milyen tagozatok állnak a fiatalok rendelkezésére jelenleg? Milyen változások várhatóak szeptembertől és milyenek a későbbieket illetően?

Jelenleg gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrások, turizmus és vendéglátás, szociális munka, közösségfejlesztés és televíziós műsorkészítő képzéseket tervezünk indítani szeptembertől. E mellett a pedagógus-továbbképzésben jelentős hagyományai vannak az intézménynek. Dr. Janowszky Sándor igazgató úr – korábbi vezetőnk – kiemelkedő kapcsolatokat ápolt az oktatási intézményekkel, és ennek köszönhetően közoktatási vezető és mentorpedagógus képzéseinkre is jelentős számmal jelentkeznek hallgatók a Dél-Alföldről.

Orosháza önkormányzata ösztöndíjjal is támogatja a kodolányisokat. Milyen nagyságrendben történik ez?

Orosháza Önkormányzata évi 20 millió forint összegig támogatja ösztöndíj-programjában a diákokat. E program segítségével nyílt lehetőségünk a nappali tagozatosok ingyenes felvételére és hirdettük meg idén szeptembertől is. E mellett a duális program segítségével további 14 hallgató juthat szeptembertől jövedelemhez a nappali képzése mellett.

Folyamatosan zajlik a Kodolányi János Főiskola technikai fejlesztése. Például  70 millió forintos pályázati forrásból informatikai területen léptek most előrébb. Milyen területeken várhatóak további fejlesztések, mik vannak folyamatban jelenleg is?

Az épület állapota szerencsére megfelelő, de ennek ellenére a folyamatos karbantartási feladatokra nagy hangsúlyt fektetünk. Az idei informatikai fejlesztésünkkel sikerült lecserélni a korábbi szerverünket és két számítástechnikai tantermet felszerelni. E mellett hat interaktív táblát helyeztünk el a korszerű oktatási környezet miatt. A jövőben szeptemberig e gépeket igyekszünk a legkorszerűbb szoftverekkel ellátni, illetve kialakítjuk a hallgatói rekreációs teret. Szeptembertől gyönyörű gyermekszobánk is lesz, így a levelezős hallgatók nyugodtan jöhetnek hozzánk gyermekeikkel is.

Milyen léptékű fejlődés várható az orosházi központban hallgatói számot illetően, képzési vonatkozásban? Most a Gyopárosi úton van a helyszín, marad-e ez így, vagy vannak egyéb elképzelések a jövőt illetően?

Jelentősen megnőttek a jelentkezői létszámok, de maga a helyszín alkalmas 150-200 fős nappali képzés csoportbontással történő oktatására is, míg a levelezős hallgatóink számára ez nem jelent ütközést a hétvégi óratartás miatt. Jövőképünk szerint e helyszín megfelelő oktatási módszertannal elegendő a hallgatói létszám növekedése esetén is. Az online oktatások, a távoktatási lehetőségek és az elektronikusan elérhető tananyagok lehetővé teszik azt, hogy térben-időben nem kell feltétlenül jelen lenni oktatónak és hallgatónak a korszerű tudás elsajátításához.

Hogyan látod, elegendő-e az a képzési struktúra, amely jelen van? Milyen visszajelzések, igények érkeznek a helyi, térségi munkaerőpiacról?

Úgy látom, hogy a főiskola vezetése mindig a térségi igények alapján alakította a képzési struktúrát. Vannak új képzések tervezési fázisban, de egyelőre a jelenlegi képzési struktúra népszerű a fiatalok körében. A műszaki-informatikai képzések irányában tervezünk nyitást a 2019/2020-as tanévtől.


Az előző tanévhez képest háromszorosára nőtt az első helyes jelentkezők száma a KJF Orosházi Képzési Központjába. Minek köszönhető ez, elég volt annyi, hogy a főiskola áthelyezte a központját a békési városba?

A korábbi évek munkája mellett nagy hangsúlyt fektettünk a személyes jelenlétre a középfokú intézményekben, illetve a Mágnes Program lehetővé tette, hogy támogassuk programokkal ezeket az intézményeket műhelyfoglalkozásokkal, szakmai kirándulásokkal, szakmai napokkal. Maga a központ áthelyezése fontos volt, de nem elégséges. Stratégiai partnerséget ápolunk a Békés Megyei Kormányhivatallal és több jelentős meghatározó szervezettel tervezünk együttműködést annak érdekében, hogy itt tudjanak dolgozni a nálunk tanuló hallgatók.

A Magyar Pedagógia Társaság Békés megyei tagozatának is az elnöke vagy az év elejétől. Mennyiben tudod összekapcsolni ezt a főiskolán végzett munkáddal, milyen hozadéka lehet a térségnek az, hogy székhelyigazgatóként az elnöki feladatokat is ellátod?

A Magyar Pedagógiai Társaság szakmai támogató szerepet végez az egész országban. E szervezetet vezetni itt Békés megyében egyértelműen pozitív hatású a KJF hallgatóira nézve. A Magyar Pedagógiai Társaság és a KJF célcsoportja lényegében megegyezik és közoktatásvezető képzésünket tudom egyrészt kiajánlani, másrészt szakmai újdonságokat tudok a Főiskola életébe bevonzani. Titkárként segítem továbbá a Magyar Tudományos Akadémia SZAB Békés Megyei Tudományos Testületét, és így tudjuk megszervezni például 2018. június 29-30-án a VI. Andragógiai Nyári Akadémiát Orosházán.

A főiskola jövőjét illetően milyen terveid, céljaid vannak, amelyeket székhelyigazgatóként szeretnél megvalósítani?

A főiskola jelentős térségformáló szereppel bír. Fontosnak tartom, hogy segítsük az itt élők önbecsülését; higgyék el, hogy képesek itt boldogulni és a főiskola felelőssége, hogy adja meg ehhez a szellemi eszközt. E mellett a vállalkozások fejlesztésében, nézőpontjának áthelyezésében, szakmaiságának erősítésében is szerepet kell vállalnunk. Bízom abban, hogy a nálunk tanult korszerű ismeretek, kreatív, gyakorlati ismeretek által segíteni tudják a hallgatóink a megyei cégeket a fejlődésben. Mindehhez arra van szükség, hogy a főiskola a világra figyelő, rugalmas és élményeket adó hely legyen, ahova szívesen és örömmel jár hallgató és oktató egyaránt. Kapuink nyitottak mindazon önkormányzatok és kisvállalkozások előtt is, akik nyitottak a változásra és akár helyszínt, akár szakmai segítséget szeretnének. A Kodolányi János Főiskola Orosházán több, mint székhely, jelenlétünk egy misszió, kapu a XXI. századra Dél-Békésnek.

Szöveg: Virágh Ildikó, fotó: Kecskeméti Krisztina

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat