Jó katonának lenni Székesfehérváron

2018. május. 17. Kitekintő
Jó katonának lenni Székesfehérváron

Katonákat ünnepeltek Fehérváron

A fehérvári helyőrség alakulatainak katonái és az MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei mutatkoztak be csütörtökön délután a Fehérvár Katonái rendezvényen, majd Fehérvár köszönti katonáit címmel gálaműsort rendeztek a Vörösmarty Színházban – a  Magyar Honvédelem Napja alkalmából, az Önálló Magyar Honvédelem 170. évfordulóján.  Az ünnepi rendezvényen a posztumusz Sipos Gyula-díjat Jobbágy Antalné dr. Cser-Palkovics András polgármestertől,  a Gyuricza-Emlékgyűrűt, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök elismerését Bernát István Jánosné és Husonyicza Gábor Szelekovszky Ernőtől, az Országos Szövetség elnökétől és dr. Görög István alelnöktől vették át. 

Korzó-toborzóval nyitotta a Fehérvár katonái rendezvényt a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, majd bemutatót tartottak a helyőrség alakulatainak katonái, és a Jövő katonái néven az MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjeinek katonai sportbemutatóját nézhette meg a közönség a Hotel Magyar Király előtti téren.
Mihócza Zoltán vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke nyitotta meg a rendezvényt. Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke üdvözletét tolmácsolta, aki tegnap kapta meg kinevezését. Az itteni helyőrségben mindig szolgált katona, a katonavárosban jelenleg az Összhaderőnemi Parancsnokság és két alárendelt alakulat katonái szolgálnak, mondta: „Megtiszteltetés itt szolgálni, jó katonának lenni Székesfehérváron. Köszönjük a polgárok támogatását, köszönjük polgármester úr támogatását is!” – fejezte ki.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester a nagy hagyományú rendezvényt köszöntve elmondta: „Ez a város több mint ezer éves történelme alatt nem maradhatott volna fenn, nem őrizhette volna meg hagyományait és értékeit, ha nem lettek volna itt minden korban azok a katonaemberek, akik a biztonságot garantálták a városnak és az itt élő polgároknak. Néha itt Székesfehérváron, néha egészen máshol.” – fogalmazott a polgármester, és a száz évvel ezelőtt véget ért első világháború katonáinak a szerepére emlékeztetett. Azt mondta, fontos ez a bemutatkozási lehetőséget is adó nap, amikor köszönetet mondhatunk, és azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy a mindennapok megbecsülését is érezzék a város katonái.  

Fehérvár köszönti katonáit címmel este gálaműsort rendeztek a Vörösmarty Színházban – a  Magyar Honvédelem Napja alkalmából, az önálló magyar honvédelem 170. évfordulóján Székesfehérvár Önkormányzata ezzel a rendezvénnyel mondott köszönetet a városban szolgálatot teljesítő katonáknak. A színpadon a Kákics Együttes „Feltettem magamban, hazámat szolgálom…” címmel adott műsort. Felcsendült a Kuruc Díszinduló is, amelyet a tavalyi évben az Összhaderőnemi Parancsnokság tíz éves fennállása alkalmából, Huszár János altábornagy felkérésére Ruff Tamás őrnagy, a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar karmestere komponált, és amelyet az ÖHP indulójának tekintenek. A műsort Matuz János rendezte, közreműködött az Alba Regia Táncegyüttes és a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar. 

Dr. Cser-Palkovics András ünnepi gondolatait tolmácsolva a katonacsaládok fontos szerepét emelte ki: „Ez a 170 év a nemzet történelmében nagyon sok fordulópontot, nehéz időszakot tartogatott: az otthon maradottakra legalább akkora figyelmet kell fordítanunk, amikor emlékezünk, mint azokra, akik mentek és tették a dolgukat. Adott esetben életüket, egészségüket nemcsak kockára éve, hanem el is veszítve.” – fogalmazott, és a köszönetét fejezte ki a város katonáinak. Hozzátette, hogy Székesfehérvár nemcsak a múltjában, hanem a jelenében is katonaváros, és kész vállalni, hogy a jövőben is megfeleljen ezeknek, illetve újabb feladatoknak. A biztonság, a nyugalom és a kiszámíthatóság feltételeit nevezte meg a fejlődés zálogaként, és azt mondta, ez nem lehetne valóság a város katonái nélkül. A polgármester beszédének végén azokra a katonákra irányította a hallgatóság figyelmét, akik Szarajevóban teljesítenek szolgálatot, a misszió gerincét adva.

„Mi honvédek maradunk, eskünkhöz híven továbbra is igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, igyekszünk aszerint élni, hogy olyan vitézek legyünk, mint amiről Szent István beszél Imre herceghez intézett intelmeiben: olyanok, akik „országod védőfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói.” – fejezte ki beszédében Mihócza Zoltán vezérőrnagy, a Székesfehérváron szolgálatot tevő 1600 katonatárs nevében is. 

A gála díjátadással folytatódott: azokat a katonákat tüntették ki elismeréssel, akik jelentős szerepet vállalnak az ország kulturális és közéletében, illetve munkájukkal hozzájárulnak a határon belül és azon kívül tevékenykedő Honvédség és Társadalom Baráti Körök tevékenységéhez. Gyuricza Béla-emlékgyűrűvel tüntették ki Bernát István Jánosnét, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Táborfalvi Szervezetének elnökét és Husonyicza Gábort, a kazinczbarcikai civil szervezet alapítóját.

A Bernát István Jánosné alapította, tizenöt éves  helyi szervezet már kibővült tagsággal dolgozik: a helyőrség alakulataival jó kapcsolatot ápolva több közös rendezvényt valósítanak meg, például katonai táborokat, honvédelmi vetélkedőket, laktanya-látogatásokat. Husonyicza Gábor tíz évvel ezelőtt Kazincbarcikán civil szervezetet alapított, amely a honvédség és társadalom kapcsolatait összekötő egyesületként folytatja katonai hagyományőrző, értékmentő munkáját: ’48-49-es honvédsírokat és világháborús sírokat állítottak helyre, katonai emlékművet avattak, jelenleg egy református templom helyreállításában működnek közre. A díjakat a HTBK Országos Szövetsége képviseletében Szelekovszky Ernő elnök és dr. Görög István alelnök adták át. 

Dr. Cser-Palkovics András polgármester a Magyar Királyi 17. Honvéd gyalogezred parancsnokának tiszteletére, az Önkormányzat által alapított Sipos Gyula-díjat Jobbágy Antalnénak, Jobbágy Antal ezredes özvegyének adta át. Jobbágy Antal aktív és nyugállományú katonai pályafutása, a honvédség és a társadalmi szervezetek képviseletében a katonai hagyományápolás, a kegyeleti tevékenység és a sport érdekében végzett értékmegőrző és értékteremtő munkájának, valamint Székesfehérvár katonai szellemiségének megtartása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként posztumusz kapta az elismerést. A katona 1962-ben került Székesfehérvárra, az akkori 43. Önálló Híradó Ezredhez; alapító tagja volt az 5. Hadsereg Parancsnokság szervezetének, és megalapítója a 43-as Baráti Körnek, alapítója és megyei titkára volt a Szondi Sportegyesület tenisz-szakosztályának – hangzott el a díjazott laudációjában. 

Az ünnepi gálán részt vettek Tanka Csaba és Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökei, Gyuricza Béláné, a Gyuricza-emlékgyűrű névadójának özvegye, továbbá Fejér megye és Székesfehérvár város képviselői, tisztségviselői, a társfegyveres és rendvédelmi szervek vezetői, az egyházak képviselői, valamint a Székesfehérvár Helyőrségben szolgáló katonák és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör tagjai.

/Forrás: ÖKK, szöveg: Fraller Ildikó, fotó: Simon Erika/

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat