Europe after crisis

2014. október. 22. Kitekintő
Europe after crisis

Hamvasi Mercédesz írása – nemzetközi tanulmányok szak, MA

Európa a válság után – ahogyan a leköszönő uniós biztos látja  
Az Európa Klub, amely a 2002 Alapítvány és az UniCredit Bank együttműködéséből született, havi rendszerességgel szervez érdekesnél érdekesebb előadásokat. Az október 13-i alkalom igen különlegesnek bizonyult, hiszen vendége Dr. Andor László leköszönő uniós biztos volt, aki a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért volt felelős az idén lezárult uniós ciklusban

Europe after crisis - Európa a válság után” című előadás egyrészt egyfajta összegzésnek, másrészt a jövő feladatai felvázolásának tekinthető. A sokat eláruló cím tehát korántsem azt jelenti, hogy a válság véget ért, hanem azt, hogy az Európai Uniónak milyen kihívásokkal kell még szembenéznie a válság elcsendesülése után a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi összetartozás területét vizsgálva.

Előadásában három fő problémakört emelt ki: a fiatalok foglalkoztatottsága, a munkaerő mobilitás illetve a valutaunió reformja. A fiatalok körében köztudottan óriási probléma a munkanélküliség. Erre kínál megoldást a Youth Guarantee, vagyis az ifjúsági garancia, ami egy új megközelítés a fiatalkori munkanélküliség megoldásában, mérséklésében. Az ifjúsági garancia által minden huszonöt év alatti bejegyzett munkanélküli fiatal - miután elhagyta az iskolapadot vagy munkanélkülivé vált - négy hónapon belül minőségi, színvonalas ajánlatot kap gyakornoki helyet vagy munkahelyet illetően. E program támogatására a költségvetésből 6,4 milliárd euró áll rendelkezésre, amelyből Magyarország 50 millió euró összegben részesül. Magyarországon főképp a Dél-Dunántúl, a Dél-Alföld, Észak-Magyarország s Észak Alföld részesül támogatásban. Jó hír az ifjúsági garancia számára, hogy számos nagyvállalat is csatlakozott a programhoz, számos gyakornoki s munkahelyet biztosítva ezzel.

Az előadás második nagy témaköre a munkaerő mobilitást illetve a kiegészítő nyugdíjak hordozhatóságát elemezte. A kiegészítő nyugdíj igen fontos bevételi forrás sok európai polgár számára. A kiegészítő nyugdíjrendszerek némely szabályai miatt a dolgozók elveszíthetik nyugdíjjogosultságuk egy részét, ha az Európai Unió egyik tagállamából átköltöznek egy másik tagállamba. Ezért az Unió egyedüli szabályokat fogadott el, hogy megóvja a külföldön munkát vállaló emberek kiegészítőnyugdíj-jogosultságait. Továbbá prioritásként szerepelt még az EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat megerősítése.

A harmadik témakör a valutaunió reformja, vagyis annak fiskális eszközökkel való restaurációja volt. Ez egy hosszú távú, jövőbe tekintő cél. A reformra azért van szükség, mert az euró-zóna igen asszimetrikus. Ez a divergencia a munkanélküliségben, a háztartási jövedelemben továbbá a centrum-periféria viszonylatában is megfigyelhető. Három lehetséges út rajzolódott ki a megoldást illetően: vagy elfogadjuk, hogy a centrum-periféria nagymértékben divergál; vagy felbontjuk a valutauniót vagy pedig megerősítjük fiskális eszközökkel, amelyek csökkentik az egyenlőtlenségeket. Természetesen a harmadik lehetőség a járható út.

Összefoglalva elmondható, hogy információban gazdag, nem mindennapi előadás volt a hétfői, amely új és hasznos ismereteket tartalmazott az Európai Unió fiatalok foglalkoztatottságához, a munkaerő mobilitáshoz illetve a valutaunió reformjához kapcsolódó célkitűzéseiről. Várjuk Európa Klub következő  programját.

 

 

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat