Erasmus Plus januártól

Cikk dátuma 2014. március. 31. | Mozaik
Erasmus Plus januártól

Gyenis Alex: Sikeres volt az ösztöndíjbörze

 

A KJF Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központjának szervezésében idén is jól sikerült a tavaszi ösztöndíjbörze, amely március 18 - 19. között mutatta be a külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlati lehetőségeket Budapesten és Székesfehérváron egyaránt. 

Az Erasmus program a hallgatók számára huszonöt európai uniós ország több mint kétszázhatvan felsőoktatási intézményébe kínál áthallgatási lehetőséget. A féléves külföldi tanulás mellett rövidebb, kéthetes projekt tanulmányúton is részt vehetnek a diákok, ahol részfeladatokat hajtanak végre vezető tanár segítségével.

Bemutatásra került továbbá az új Erasmus Plus program és ennek legfontosabb változásai. Az idei esztendő elejétől indult útjára az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus Plus, amely 2020-ig 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program segítségével több mint négy millió pályázó juthat külföldi tanulmányokat, képzést, munkavállalást vagy önkéntes munkát segítő támogatáshoz.

Az Erasmus Plus pályázati alapelvek értelmében, egy adott képzési cikluson belül (BA, MA, PhD) minden pályázatot elnyert hallgató jogosult összesen tizenkét hónap támogatásra. Ez azt jelenti, hogy a hallgató részt vehet a tanulmányi célú és/vagy szakmai gyakorlati mobilitás bármilyen kombinációjában azzal a feltétellel, hogy az időszak ne haladja meg az összesen tizenkét hónapot. A tanulmányi mobilitásra továbbra is vonatkozik két külön alapfeltétel: minimum három hónap, illetve minimum húsz kredit teljesítése.

A fentiek értelmében, azok a hallgatók is jogosultak a részvételre, akik már egyszer voltak tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlatos mobilitással – amennyiben még nem használták el a tizenkét hónapot.

Érdemes alaposan megnézni, hogyan alakul a pályázásra jogosultak köre. Minden képzési formában - nappali és levelező tagozaton, valamint távoktatásban - tanuló hallgató, pályázhat, aki:

· magyar állampolgársággal vagy letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

· minimum két lezárt félévet teljesített;

· aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

· alapképzésben részt vevő, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses hallgató.

 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a fényképes jelentkezési lapot (tanszékvezetői ajánlás kötelező), Europass típusú önéletrajzot, valamint index-fénymásolatot az utolsó két lezárt félévről. Ez utóbbit az ügyfélszolgálati központtól kell kérvényezni.

Tanulmányi célú mobilitásra a határidő március 31., a szakmai gyakorlatra pedig folyamatos a pályázás.

A pályázati anyagok leadhatóak, illetve további információk kérhetők a Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ budapesti 009-es (tanulmányi mobilitás) illetve a 008-as (szakmai gyakorlat) irodájában, illetve a székesfehérvári központi irodában.

A legújabb felmérések szerint az a leendő pályakezdő, aki részt vett valamilyen külföldi mobilitáson, 40%-al nagyobb eséllyel indul az álláskeresésnél.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat