Eltávozott egy régi útitárs, egy nagyszerű diplomata, egy sikeres pedagógus

2016. szeptember. 23. KáVé
Eltávozott egy régi útitárs, egy nagyszerű diplomata, egy sikeres pedagógus

In memoriam Dr. Gresznáryk Pál

Ismét eltávozott körünkből egy régi útitárs, egy nagyszerű diplomata, egy sikeres pedagógus. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy tanszékünk egykori oktatója, Dr. Gresznáry Pál nagykövet úr visszaadta lelkét teremtőjének. A mindig segítőkész, a hallgatók iránt elkötelezett, a diplomácia, az etikett és protokoll kérdéseiben mindig naprakész, a nemzetközi viszonyokat személyes tapasztalatai alapján is jól ismerő egykori diplomata meghatározó egyénisége volt a Kodolányi János Főiskolán 2000-ben elindított Nemzetközi Kapcsolatok szaknak.

Gresznáryk Pál 1937-ben született, a középiskolát követően tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán summa cum laude zárta 1960-ban. Diplomázását követően a mindenkori magyar Külügyminisztérium munkatársa volt egészen 1999-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Először a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Osztályán dolgozott, majd a Konzuli Főosztály vezetője lett. Ezt követően vezette az Észak- és Közép-európai Főosztályt is. Külföldi megbízatásai többek között az újraegyesülő Németországba vezették: Magyarország müncheni főkonzulja volt az átmenet időszakában 1989 és 1991 között, majd mint követ a berlini nagykövetségi iroda vezetőjeként szolgált 1993-ig. Ezt követően Svájcba és Liechtensteinbe akkreditált nagykövetként képviselte Magyarországot 1994 és 1998 között. E feladatok ellátását nagyban megkönnyítette kiváló nyelvtudása, nemcsak németül és angolul, de franciául és oroszul is kiválóan beszélt.

Nemzetközi szerepvállalását több kitüntetéssel is jutalmazták: 1991-ben az Osztrák Köztársaság elnöke adományozta számára az Osztrák Köztársasági Érdemérem arany fokozatát a magyar-osztrák kapcsolatok fejlesztésében kifejtett tevékenységének elismeréséül. A Magyar Köztársaság elnöke 1996-ban a Külügyminisztériumban végzett szakmai tevékenységének elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki.

A külügyi munkától való visszavonulása után lett Gresznáryk Pál a KJF Társadalomtudományi Tanszékének oktatója. Ebben segítette számos korábbi oktatási feladata: három éven keresztül nemzetközi jogot és konzuli jogot, illetve a semlegességgel kapcsolatos egyes kérdéseket oktatott a mai Corvinus Egyetem elődintézményében (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) a Nemzetközi szakon. Svájccal kapcsolatos kurzusokat hirdetett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, illetve a későbbiekben diplomáciai és konzuli jogot tanított a Károli Gáspár Református Egyetemen. Meghívott előadóként számos külföldi egyetemen tartott speciális kollégiumokat (Karlsruhe, Münster, München, Berlin, Zürich, Basel, Fribourg, St. Gallen) és számos nemzetközi szakmai társaságban adott elő (pl. a bécsi, zürichi külpolitikai társaságok, a milánói Német-Olasz Társaság, stb.)

A Kodolányi János Főiskolán nemcsak egyes speciális nemzetközi jogi tárgyak oktatásába kapcsolódott be, de komoly szerepet vállalt a 2000-ben indított Nemzetközi Kapcsolatok szak beltartalmának kialakításában is. Tanácsaival és kapcsolataival komoly szerepe volt abban, hogy a főiskola eme képzése országos szinten is vezető pozíciót vívhatott ki magának. Különlegességet jelentett, hogy a KJF távoktatási programjának indulásakor több nemzetközi jogi tárgy jegyzetét és szakmai szövegét, így többek között a Mikrodiplomácia kurzus német szaknyelvi kéziratát Gresznáryk Pál készítette el a hallgatók számára. Tapasztalatait – a mindenkori órákon túl – több visszaemlékező előadásban osztotta meg hallgatóinkkal a Nemzetközi Szalon kereteiben. 2009-ben a főiskola munkásságát címzetes főiskolai docensi cím adományozásával ismerte el és rendszeresen felkérte az új típusú Nemzetközi Tanulmányok BA szak záróvizsgáin elnöki feladatok ellátására.

Kedélyes természetével, ötvenévnyi diplomáciai eseményekre visszaemlékező anekdotáival, a magyar külpolitika egyes korszakait és döntéseit belülről láttató emlékeivel mindig központi szereplője volt a különböző tanszéki rendezvényeknek, oktatói kirándulásoknak és értekezleteknek. Joviális megjelenése, a finom ételek és a jó borok iránti vonzódása, a Balaton szeretete, a mindig baráti közeledése, a nézeteltérések esetén is kiegyezést kereső személyisége mindvégig mutatta, hogy a Gresznáryk Pál által bejárt hatalmas életút, az elért nemzetközi sikerek és szakmai eredmények soha nem változtatták meg azt a fiatalembert, aki 1960-ban reményekkel telve és nagy ideáktól vezérelve kezdte meg külügyér munkáját.

Tanszékünk közösségét nagy veszteség érte távozásával. Emlékét az általa írt jegyzeteknek és életre szóló történeteinek is hála, a jövőben is őrizzük.

Dr. Zachar Péter Krisztián, tanszékvezető

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat