Elhunyt Pethő Bertalan

2020. május. 28. KáVé
Elhunyt Pethő Bertalan

Pethő Bertalan, a KJE Posztmodernológia Kutatóközpontja kutatóprofesszorának emlékezetére

(1935-2020)

Pethő Bertalan a Kodolányi János Egyetem kutatóprofesszora és egyetemi tanára, a Posztmodernológia Kutatóközpont megalapító igazgatója volt, amely 2001-2010 között működött a Kodolányi János Főiskolán.  Pethő Bertalan ezalatt több, mint 100 publikációt jelentetett meg. Pethő Bertalan és Kiss Endre professzorok szerepe meghatározó volt a Kodolányi János Egyetem nemzetközi kutatási kapcsolatainak fejlesztésében és a kutató műhelyek kialakításában.

Pethő Bertalan orvos, pszichiáter, filozófus és fotóművész igazi reneszánsz ember volt. A magyar tudományosság kiemelkedő szakembere, akire a Magyar Tudományos Művek Tárában 422 közleménye, 759 hivatkozása mutat.  24 könyv szerzője és szerkesztője volt. 52 cikke jelent meg külföldi és 174 hazai tudományos szakfolyóiratokban.

 


A Posztmodernológia Kutatóközpont tevékenysége keretében az első meghökkentő vitakötet, A filozófia híg mosléka: Marxizmus és átfolyásai a Posztmodernbe/posztkommunizmusba címmel 2001-ben kiadott tanulmánykötettel indult. Ebben az időben még a „Posztmodern Amerikában” és itthon 1991-2001 c. kötet és vitaestjei is folytatódtak. 2002-ben jelent meg a Drogfogyasztó szubkultúra és az aranykormítosz című tanulmány. A Posztmodernológia Kutatóközpont A Határjárás a Modern Végei felé: Útközben a peratológiai filozófia kidolgozása irányában 2001-ben kiadott, majd a Civilizációra törő öngyilkos akarat 2011 szeptember 11 filozófiája, a Japán út/viszony: Előzetes a 21.századból 2003-ban, Lét-kép 2005-ben kiadott kötetei a legfontosabbak.

A Posztmodernológia Kutatóközpont legfontosabb kutatási projektje a Korunk filozófiájának logikája és mentalitása c. OTKA 2005-2008-ban szervezett programja volt. A nyugati és keleti filozófia összevetése a Japán út/viszony: Előzetes a 21.századból Második Kötet. 2006-ban a mediálisan közvetített valóság keleti-nyugati tapasztalatainak összevetésével foglalkozott.  A Határjárás a Posztmodern végeken 2006-ban a Média kutatásokkal, a Média regulája témakörrel foglalkozott.

A kutatás témakörében szervezte meg Pethő Bertalan a Nemzetstratégiai Alappirék című tudományos szimpózium és konferenciasorozatot, amelynek témái a globalizáció és nemzetstratégia, a média és a szabályozás kérdései, a munka és foglalkoztatás, a külpolitika, egyensúlyi gazdaságpolitika és nemzetstratégia voltak. A Prospektív identitás vagy alkalmi konfiguráció kerekasztal vita a nemzeti identitás kérdéseivel foglalkozott 2006-ban. A sorozat utolsó programjaiként a Hatalom és demokrácia „Panem et circenzes vagy önkormányzás? és a záróösszefoglalás programjaiban lényegében a rendszerváltás társadalmi ellentmondásai és azok társadalomfilozófiai kérdéseinek megvitatása zajlott. A tudományok ma és a jövőnk 2008.évi konferenciával az egészségügy és népesedés, ökológiai rendszer, a haladás tudományos értelmezése mellett, az állam és társadalom legitimitásproblémák lokálisan és globálisan kérdéskör a neoliberális „alvó állam” 21. századi problémáit boncolgatta a gazdasági világválság  kitörése pillanatában.

Pethő Bertalan posztmodernológiai kutató központi tevékenysége az életműben mintegy 10 évet fog át, nem feledkezhetünk meg azonban pszichiátriai tudományos tevékenységéről sem. Szakmai életművének legjavát és nemzetközi nevét és elismertségét az alternatív pszichiátriával kapcsolatos orvostudományi kutatások jelentik. A technikai civilizáció és a lélek. Belépő a XXI. századba 2000-ben kiadott kötete az alternatív pszichiátria fontos dokumentuma.

Pethő Bertalan reneszánsz gondolkodása elvezeti őt az irodalom területére, a Lét-és Irodalom (1964-1986) c. kötetben Fejes Endre a Rozsdatemető, Németh László Égető Eszter, az Iszony, Ady, Weöres, Bartók, Kodály munkásságának elemzéseit adja.  Pethő Bertalan fotóművész kiállításai:

1977 • Író- és művészportrék, Fészek Klub, Budapest • Debreceni Művelődési Központ
1982 • Lét-kép, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, Debrecen • Egyetemi Klub, Szeged
1983• Nehéz hűségben, Nagykanizsa
1984• Markusovszky Kollégium, Budapest
1993 • Arcok – tájak – sorsok [Móser Zoltánnal], Országos Széchenyi Könyvtár Galéria, Budapest

Pethő Bertalan a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést kapta: „PETHŐ BERTALAN pszichiáter, az orvostudomány doktora, filozófus, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszéke Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója részére a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként”

DR. PETHŐ BERTALAN a Kodolányi János Egyetemen a tudományszervezés és tudományfilozófia posztmodern szellemiségével, szervezési kultúrájával a hazai tudományosság olyan alternatív modelljét hagyta ránk, amelyet a KJE tudományos tevékenysége és szellemi öröksége részének tekintünk. Kutatásai révén a KJE könyvtára felsőfokú kutatókönyvtári funkciók képességeit is megszerezte. Munkássága azt mutatja, hogy az egyéniség és szakmai teljesítmény kibontakozása és fejlesztése, a tudományszervezés és kiadói tevékenység összekapcsolása új kutatásszolgáltatási kultúra révén nemzetközi sikereket eredményezhet. A posztmodern lét-állapot kutatása előzményeket jelentett és adott a KJE későbbi jól-lét kutatásai kialakításához.

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér

tudományos rektorhelyettes

2020.05.26.

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat