Diplomaátadó 2016

2016. július. 12. KáVé
Diplomaátadó 2016

Friss diplomások ünnepe Székesfehérváron és Budapesten

 

Az elmúlt tanévben több mint hétszázan fejezték be főiskolai tanulmányaikat a Kodolányi János Főiskolán, számukra a hétvégén rendeztek diplomaátadó ünnepséget Székesfehérváron és Budapesten. A Fehérváron végzettek szombaton délelőtt vehették át okleveleiket a Városháza Dísztermében, a fővárosban végzettek pedig vasárnap kapták meg okleveleiket a KJF Budapesti Oktatási Központjában. 

A szombati ünnepségen erkölcstan, etika szakos pedagógus, erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsgára felkészítő, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, pedagógus szakvizsga, személyügyi üzleti szervező, gazdálkodási és menedzsment, idegenforgalmi és szálloda szak, angol nyelv- és irodalomtanár - kommunikáció szak, kommunikáció és médiatudomány, előadóművészet és mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakos hallgatók vehették át diplomájukat.

A diplomaátadó ünnepség elején a Himnusz eléneklését követően a rektori okleveleket adtak át azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányi idejük alatt kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el. Rektori oklevélben részesült Lindemann Mónika, Zelei Eszter, Altmár Angyalka, Vargáné Naár Szilvia, Schwab Ibolya, Kaufmann Péter, Csillag László, Deák-Nagy Gertrúd, Rostási- Szabóné Eke Ildikó, Bokodi Kincső Eszter, Hegyi Ágnes, Bernáth Valéria Erzsébet, Kajári Ildikó, Orsikné Mayer Ildikó, Palócz Réka, Fekete Ildikó, Gregorich Nóra és Kárász Tamás.

Székesfehérvár Önkormányzata nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. „Azt gondolom, hogy mai nap nagy pillanat az Önök és a mi életünkben is. A Kodolányi János Főiskola neve összeforrott az elmúlt évtizedekben Székesfehérvár nevével. A mai nap is mutatja: az elmúlt évtizedekhez hasonlóan a jövőben is helye lesz itt, Székesfehérváron ennek a fajta képzésnek. Köszönöm Önöknek azt, hogy néhány évvel ezelőtt ezt az intézményt és várost választották annak érdekében, hogy tudásukat még hatékonyabbá tegyék, és előmenetelüket ezzel segítsék. Köszönet azért is, hogy munka és család mellett tették meg azt, hogy tovább képezték magukat.” – zárta gondolatait Mészáros Attila.

Dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola oktatási rektorhelyettese köszönetét fejezte ki Székesfehérvárnak, hogy a Városháza Dísztermében tarthatták meg a szombati diplomaátadó ünnepségüket. „Amikor néhány évvel ezelőtt beléptek a főiskola kapuján, joggal gondolták, hogy jól választottak. Minden okuk megvolt, hogy szép reményekkel vágjanak bele életük nagy vállalkozásába. Hogy mi foglalkoztathatta akkor Önöket? Minden bizonnyal a beilleszkedés, a teljesen új környezet kihívásai. Aztán teltek a félévek, és lassan, mintha valami megváltozott volna. A tanulnivalók sora struktúrát kezdett ölteni, az elsajátítandó ismeretek özöne, feladatok szinte teljesíthetetlen sokasága célszerű teendőkké alakult át. Ahogy közeledett a diplomavédés ideje, egyre erősebben érezték, hogy felkészültek, jöhetnek a feladatok, mert boldogulni fognak velük. Az egyre gyarapodó ismeretek birtokában magabiztosabbá váltak, és ez így is van rendjén.” – mondta Dr. Vizi László Tamás, aki azt is hozzátette: a Kodolányi János Főiskola néhány hete kezdeményezte az illetékes Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatóságnál az alkalmazott tudományok egyetemi cím törvényben történő rögzítését. Az intézmény a jövőben négy képzési területen (gazdaságtudomány, művészet, bölcsészettudomány, társadalomtudomány) tizenegy alapszakon és négy mesterszakon jogosult képzéseket indítani.

Dr. Hoffmann Orsolya rektorhelyettes, a pedagógus szakvizsgát adó képzések szakmai és oktatásszervezési kérdésekért felelős vezetőjeként a következőket mondta el: „Az hogy mai ilyen szép számmal megjelentek a diplomaátadó ünnepségen, bizonyíték arra, hogy fontos állomáshoz érkeztek életükben, büszkék arra a teljesítményre és munkára, amivel ezt elérték. A pedagógus szakvizsgát adó képzések szakmai és oktatásszervezési kérdésekért felelős vezetőjeként én is örülök, annak, amit közösen értünk el. Mindig nagyon fontos visszajelzés számomra, amikor a vizsgákon hallhatom, milyen sikeres, odaadó pedagógusok Önök a saját iskolájukban, óvodájukban, és mik azok az ismeretek, ötletek, kapcsolatok, amikre az általunk szervezett képzések során tettek szert. Minden pedagógus példakép, így muszáj tartást, erőt és méltóságot sugároznia.”

A diplomák átadása után Zsigmond Lala és Márkosi József zenés előadásával zárult a székesfehérvári ünnepség.

Vasárnap a KJF Budapesti Oktatási Központja adott otthont a friss diplomások és családtagjaik, barátaik ünnepének. A diploma átadókat szakonként tartották meg, az ünnepségeken Dr. Szabó Péter rektor köszöntötte a jelenlévőket. Az első ünnepségen Dr. Szabó Péter  rektor, Dr. Kodó Krisztina, az Angol nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetője és  Dr. Hoffmann Orsolya - nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes adták át az okleveleket , a második ünnepségen Dr. Szabó Péter rektor mellett  Dr. Réthy Endréné, az Inkluzív nevelés tanára mester szak szakfelelőse,  Dr. Győrffy Miklós a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék címzetes tanszékvezetője és Dr. Kodó Krisztina, az Angol nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetője, a harmadik diploma átadón pedig Dr. Zachar Péter, a Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék  tanszékvezetője, Dr. Mócz Dóra, a Kulturális-, Kommunikáció és Médiatudományi Intézet igazgatója és Dr. Hinek Mátyás, a Gazdálkodási és Menedzsment tanszék tanszékvezetője adták át az okleveleket. 

A budapesti diplomaátadó ünnepségen beszédében Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora többek között a negyedszázaddal ezelőtt alapított felsőoktatási intézmény eddig megtett útjára, az itt végzett hallgatók eredményeire, sikereire hívta fel a figyelmet, kiemelte, az értelmiségi lét társadalmi jelentőségét és a diplomás fiatalok szerepvállalásának fontosságát.  „ Korunkban felértékelődik az egyén szerepe, ha ő jókedvű és sikeres, akkor az ország is az. Ha valaki valódi értelmiségi, azzal képes közösségeket teremteni, megmozgatni, és nem tévesztheti szem elől azt a fontos tényezőt, hogy a moralitás az egyik legfontosabb érték a sikerek elérésében. Azt kívánom a végzős hallgatóinknak, hogy legyenek sikeresek és boldogok, hiszen így lesznek leghasznosabb tagjai a társadalomnak” - mondta többek között a rektor.

Dr. Szabó Péter Dr. Réthy Endrénének, az inkluzív nevelés tanára mester szak  szakfelelősének címzetes főiskolai tanár kinevezéssel köszönte meg kiemelkedő oktatói tevékenységét. A diploma átadó ünnepség keretében kapott dícsérő oklevelet Nagy Lili előadóművész szakos hallgató, amivel az elsőéves énekes külföldi sikereit   ismerte el a rektor.

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért végzős hallgatókat  külön elismerésben részesítette Dr. Szabó Péter rektor. A következő friss diplomások vettek át rektori oklevelet:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon:  Gaál Edit, Szabóné Tóth Éva,  Szilágyi Attiláné,  Gulyás Gertrúd

Könyvtári szakember szakirányú tk: Szabó Ingrid

Múzeumi mediáció és menedzsment szak:  Cseke Ágnes,Kocsis Nikoletta

Személyügyi üzleti szervező szak:  Újváriné Vano Csilla

Minőségfejlesztés-tanár szak: Tóth Lászlóné

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga:  Holl Loretta Magdolna, Pálné Wessenhoffer Ágnes

Pedagógus szakvizsga: Fruttus Hajnalka, Hauber Krisztina, Nagyváriné Radovics Angelika, Lajos Judit, Törökné Baranyai Judit, Madarász Mariann, Felföldiné Ortmann Csilla Enikő, Pajor Mónika

Társadalomtud. és gazdasági szakfordító(német):Kádas-Kemler Beáta,  Nádori Lídia

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol): Újvári László

Nemzetközi tanulmányok MA: Alexov Predrag, Hamvasi Mercédesz Mária,  Marengo Alessandro

Nemzetközi Tanulmányok BA: Hegedüsová Kitti,  Husz Gergely,  Kóródi Regina,  Millei Emma, Turzó Alexandra Barbara

Andragógia: Bors Brigitta,  Buzás Csilla,  Lovasi Enikő Henrietta,

Kiss Olívia

Turizmus:  Acsádi Kitti, turizmus menedzsment MA, Nagy Viktória -turisztikai vállalkozás menedzsment,  Farkas-Urbin Bernadett -turisztikai vállalkozás menedzsment, Nagy Viktória- turisztikai vállalkozás menedzsment, Farkas-Urbin Bernadett- turisztikai vállalkozás menedzsment

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak-marketing- és PR kommunikáció szakirány: Tölgyesi Zoltán

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak, elektronikus médiumok szakirány: Faragó Fanny

Erkölcstan etika szakos pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak: Balogh Kinga, Sárosi Tünde

Erkölcstan, etika szakos pedagógus:  Barna Edina Katalin

Játékpedagógia: Hartyándi Mátyás

Anglisztika szak: Szemők Ágnes, Pásztorné Kercsó Melinda Ágnes, Leviczki Anita, Jani-Demetriou Bernadett, Kovács-Kövi Dávid

Budapesten a diplomák átadása után Nagy Lili és Márkosi József zenés előadását hallgathatta meg az ünneplő közönség.

 

Kép és szöveg: Virágh Ildikó

Forrás: szekesfehervar.hu

 

 


Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat