Az online lét nagyobb hányadát fordítják célzott ismeretszerzésre a diákok

2020. április. 08. KáVé
Az online lét nagyobb hányadát fordítják célzott ismeretszerzésre a diákok

Zökkenőmentes a tudásátadás és a számonkérés a gazdálkodási és menedzsment tanszéken

Fennakadások nélkül folyik a távoktatás immár negyedik hete a KJE Gazdálkodási és Menedzsment Tanszéken is. Minden oktató tanított és vizsgáztatott is már távoktatásban online módon vagy digitális platformon, mivel a különféle oktatási formák szerinti és a több városban és telephelyen történő óratartás már korábban is a párhuzamosságok felszámolását követelte meg a költséghatékonyság jegyében. Dr. Molnár Balázs tanszékvezető elégedett az oktatók és hallgatók hozzáállásával. A részleteket illetően a következőket tudtam meg a tanszékvezetőtől: 

Számos oktatónk, főleg a mentortanáraink tanítanak a közoktatásban is – éppen az az egyik kiemelt feladatuk, hogy hallgatóinkat segítsék a közép- és felsőfokú oktatás közötti átmenet könnyebb megélésében –, ahol, a nálunk elsődlegesen alkalmazott Skypefor Business mellett, számos egyéb digitális platformot is alkalmaznak és ismernek. Az ezekkel kapcsolatos tapasztalataikat megosztották a tanszék minden tanárával, aki igényelte. Ebben a folyamatban, az eszközök és a platformok összehangolásában, problémamentes használatában az oktatási rektorátus és a távoktatásért felelős munkatársak komoly gyakorlati segítséget nyújtottak. Ezáltal többféle megoldást és módszert is használunk annak érdekében, hogy továbbra is zökkenőmentes és élő legyen a tudásátadás, a gyakorlati tapasztalatszerzés és a számonkérés egyaránt a szakjainkon.

A nappali és levelező tagozatos hallgatók életében jelentős változásokat hozott az új oktatási módszer. Milyen tapasztalataitok vannak a fiatalok körében?

Hallgatóink eddig is kiválóan kezelték a digitális eszközöket, amelyeket tantermi keretek között is sokszor bevontunk a feladatmegoldásba. Most csak annyi változás történt, hogy az online lét egy nagyobb hányadát fordítják célzott ismeretszerzésre a diákok – és a tanárok is egyébként a másik oldalról ismeretátadásra –, amelyet valószínűleg jól tükröz a jelentősebb mértékben megemelkedő képernyőidő, illetve az abból az egyes tevékenységi formákra, használt alkalmazásokra vonatkoztatott további időintervallumok. Ebben inkább az jelenti továbbra is a kihívást, hogy a jelenlegi felgyorsult világban, a nagy volumenű digitális tartalomfogyasztás mellett hogyan lehet a(z online) figyelmet felkelteni, megtartani és minél nagyobb arányban hasznossá tenni a képernyő előtt töltött rengeteg időt. Szerencsére ebben a hallgatóink partnerek és most mi állunk nyerésre a játékokkal szemben.

Mely tantárgyak esetében volt nehéz megtalálni a megoldást?

Az olyan gyakorlati jellegű tárgyak kisebb átalakítása jelentett kihívást, ahol terepmunka, üzemlátogatás, céges tapasztalatszerzés volt beépítve a tanmenetbe. Továbbá, ahol jelentősebb szerepe van az egyéni problémák kezelésének a számításokban történő elakadások, levezetések, egyéni megértés esetén például, ahol a tanár részéről szelektív segítségnyújtás szükséges. Ezekben az esetekben az esélyegyenlőség elveinek az érvényesítése mellett részben virtuális, részben személyre szabott megoldásokra volt szükség.

Mi a helyzet a szakmai gyakorlatokkal, hogyan teljesíthetik ezt a hallgatók, hányad évesek esetében okozza a legnagyobb problémát az új rendszabály?

A végzős keresztféléves alapképzéses és felsőoktatási szakképzéses hallgatók gyakorlatát érinti a leginkább a vészhelyzetből adódó kibontakozó gazdasági válság a gyakorlati helyet biztosító vállalkozások egyes alaptevékenységeinek leépülése, a cégek esetleges leállása miatt. Szakjainkon gyakori jellemző azonban az, hogy a hallgatóink a tanulás mellett dolgoznak is, ezért nagyobb arányban tudjuk beszámítani a korábbi munkatapasztalataikat. Az is egy megoldás, hogy gyakorlati többletfeladatot biztosítunk, és így pótolható a kiesett gyakorlati idő a megkezdett, de be nem fejezett gyakorlat esetében. Bizonyos esetekben a megkezdett gyakorlatot elfogadjuk befejezettnek. A gyakorlati időmegkezdése terén halasztást is tudunk adni a későbbiekben, ha erre szükség lesz.

A végzősök esetében milyen intézkedések segítik a szakdolgozatok elkészítését, hogyan oldjátok meg, hogy ne csússzon a záróvizsga?

A szakdolgozatok leadási határidejét központilag tíz nappal meghosszabbította az egyetem a másoddiplomás képzések kivételével. A dolgozat megírásában eddig is az online és az elektronikus úton történő konzultálás volt a leggyakoribb támogatási forma az oktatóink részéről. A jelenlegi helyzetben nagyon sok eddig korlátos elérhetőségű szakirodalmi, statisztikai és egyéb adatbázis vált időszakosan ingyenesen és teljes körűen elérhetővé, amely sokat jelent a szakdolgozóknak, ez egy kifejezett előny most. Kiemelném, hogy ezek feltárásában, elérésében a kiváló könyvtárunk is nagyon sokat segít, természetesen elektronikus úton. Szakdolgozóinknak a személyes egyéni adatgyűjtésre épülő kutatási módszerek helyettegyértelműen az elektronikus úton is elvégezhetőket ajánljuk a dolgozat saját empirikus eredményeinek megalapozásához. Jelenleg vizsgáljuk az online záró- és alapvizsga lehetőségét: abban biztosak vagyunk, hogy ha a szóbeli érettségit online módon le lehet tenni, akkor a szakdolgozat megvédésének és a záróvizsgázásnak sem lehet ilyen téren akadálya.

Milyen időközönként és milyen módon egyeztetnek a tanszéken a tanárok, hogyan segítitek egymást?

Alapvetően e-mailben és telefonon egyeztetnek nálunk egymás között a tanárok és az adminisztrációs munkatársak, szükség szerint napi szinten többször is. Tanáraink közül sokan a vállalati és tanácsadói világ, valamint az önkormányzati, a közoktatási és a nonprofit szféra legkülönbözőbb területein is dolgoznak oktatói állásuk mellett, így a tanszéki tanári gárda virtuális közösségként történő együttműködése hagyományosan erős. Ez most tovább fokozódott. A tapasztalatok, a jó és rossz gyakorlatok egymás közti megosztása az egymás segítésének alapja.

A Kodolányi János Egyetem egyik erőssége több mint egy évtizede a távoktatás. Mennyiben jelent ez most előnyt?

Egyetemünk annyiban biztosan többet tud nyújtani a hallgatóknak, hogy a digitális munkarendnek nálunk már nincsenek olyan gyerekbetegségei, amiket ki kellene nőni, így az oktatás színvonalában, az egyetemi lét digitális tevékenységei és az ügyintézés elektronizációjában további pozitív változás várható a hozzáférhetőség, a szervezettség és a rugalmasság növekedése miatt.

V.I.

 

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat